Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Denik staré paní

Jiřina Šiklová
Denik staré paní
Autorka se opírá o své zkušenosti ze svého působení na gerontologickém oddělení v nemocnici v Krči, kde po propuštení z univerzity zastávala místo sociální pracovnice, věnovala se problematice starých lidí a věnovala se výzkumu stárnutí. Současné vydání beletristické knížky odráží nové poznatky v gerontologii a geriatrii.
Autorka založila v roce 1990 katedru sociální práce na filosofické fakultě UK, kterou do roku 2000 vedla, dodnes přednáší problematiku životního cyklu, sociální gerontologii, gender atd.

Vydalo nakladatelství Kalich, rok vydání 2003
ISBN 80-7017-865-5

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: