Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Čtyři klíče k životu

Ira Byock
Čtyři klíče k životu
Čtyři klíče k životu, tak se jmenuje kniha, v níž Dr. Ira Byock představuje čtyři klíče, které pomohou důstojně a poctivě řešit obtíže mezilidských vztahů. Za pomoci těchto klíčů autor ukazuje, že i na samém sklonku života lze dosáhnout překvapivé míry citového uzdravení. Upozorňuje, že pocit celistvosti a naplnění je možné prožít i po rodinné hádce, osobní tragédii či rozvodu, a dokonce i tváří v tvář smrti.
O jaké klíče jde? O optimální aplikaci čtyř jednoduchých vět: Prosím, odpusť mi, Odpouštím ti, Děkuji a Mám tě rád, které mají obrovskou moc, díky níž dokážou napravit a pěstovat naše vztahy i náš vnitřní život. Jejich správné užití ve správný čas nám pomůže vzájemně si odpouštět, oceňovat a milovat bližní a vážit si jich i v tak těžkých životních situacích, jako je umírání blízkého člověka.

Nakladatelství Portál, 2015

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: