Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.

Čeští senioři včera, dnes a zítra

Lenka Vohralíková, Ladislav Rabušic
Cílem práce je poskytnout souhrnnou deskriptivní informaci o životě českých seniorů, nabídnout v jediné práci komplexní obraz životní situace starších občanů v naší společnosti a přispět tak k lepšímu poznání životních podmínek, postojů, problémů i radostí příslušníků starší generace. Určitou inspirací nám pro takto zvolené téma byly podobné pokusy o souhrnné texty o seniorech zahraniční provenience.

Praha, VÚPSV - Výzkumné centrum Brno 2004
výzkumná zpráva je v pdf fulltextu http://www.vupsv.cz/ publikace

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: