Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013

kol. MPSV
Výchozími dokumenty pro stanovení zaměření realizace aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v roce 2013 jsou strategie „Evropa 2020“ a na ní navazující strategie „Národní program reforem České republiky“ určující následující cíle České republiky v oblasti zaměstnanosti do roku 2020
Úřad práce ČR při realizaci APZ respektoval cíle politiky zaměstnanosti zadané Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Pro rok 2013 MPSV stanovilo, aby nástroji a opatřeními APZ Úřad práce ČR podporoval zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni déle než 5 měsíců; uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, či uchazeče o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci Úřadu práce ČR, a dále uchazeče o zaměstnání, jimž je
potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (např. ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti).

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Odbor trhu práce, 2014
ISBN: 978-80-7421-073-0
Neprodejné!

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: