Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Rádce pacienta

mzcr
do rukou se Vám dostává již třetí vydání publikace s názvem Rádce pacienta. Stejně jako v předchozích vydáních i tentokrát je jeho hlavním cílem informovat Vás, jak se můžete stát účinnými partnery zdravotníků při čerpání zdravotních služeb.
Nejenže jsme pro Vás důležité informace a rady aktualizovali, ale doplnili jsme i zcela nové kapitoly. Nově zde můžete nalézt informace o zřízení institutu ombudsmana pacientů přímo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, o právech osob zdravotně znevýhodněných, specifika domácí péče a pečovatelské služby, o tom jak vyjádřit cestou online dotazníků svou spokojenost s péčí praktického lékaře i ambulantního specialisty, jak postupovat v případě, že se rozhodnete stát
dárcem kostní dřeně, a mnoho dalších užitečných témat včetně financování českého zdravotnictví.
Do tištěné brožury si také můžete poznamenávat informace, které od zdravotníků obdržíte, dále informace o sobě (např. jaké užíváte léky, anamnestické údaje) apod. Pevně věřím, že toto vydání Rádce pacienta nejen přispěje k lepší orientaci při kontaktu se zdravotními službami, ale také Vám pomůže při každodenní péči o vlastní zdraví.
www.mzcr.cz

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: