Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Demence

Tamara Tošnerová
Demence
Článek se zamýšlí nad charakteristikou demencí, nad problematikou kognitivních poruch při diagnóze demence a důsledků jejího nediagnostikování s následnými zdravotními, případně forenzními dopady v ČR. Dále uvádí možné nekognitivní poruchy, především behaviorální doprovodné příznaky u postižené osoby, věnuje pozornost vlivům a dopadům agresivního chování na pečujícího a možnostem intervence nefarmakologickými i farmakologickými přístupy. I když tato část vychází z amerických pramenů (Management poruch chování při demenci W.E. Reichmana, z Robert Wood Johnson University Medical Group, New Jersey, únor 2004), podobnost problematiky se situací v ČR je zásadní.
Ilustrativni foto: "Dohled mocného"

Článek vychází v časopise Sociální péče 2004-2005
ISSN 1213-2330

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: