Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Autonomie v kontextu zdravotního postižení

Lenka Krhutová
Publikace přináší sociálně vědní pohled na téma autonomie v kontextu zdravotního postižení. Vychází v tištěné a elektronické podobě a je distribuována do univerzitních knihoven veřejných vysokých škol a na Krajské rady osob se zdravotním postižením. Jejím cílem je představit různé možnosti přístupů k pojetí zdravotního postižení a k pojetí autonomie. Primárně směřuje do oblasti teorie a praxe sociální práce, může přispět k doplnění poznatků i dalších oborů.
První část představuje dva stěžejní koncepty – zdravotní postižení a autonomii – ve světle různorodých teoretických a empirických přístupů. Zaměřuje se na aspekty autonomie ve vztahu k tělesnosti a fyzické závislosti „postiženého“ těla, na kulturní, jazykové, mediální a politické konotace autonomie v kontextu zdravotního postižení, na reflexi osobní autonomie z pohledu lidí s postižením a na souvislosti stěžejních témat s teorií a praxí sociální práce.
Druhá část knihy pojednává o úloze a významu specifického vysokoškolského výzkumu v České republice a o obecných a specifických problémech metodologie v oblasti výzkumů témat zdravotního postižení. Stěžejní kapitolou druhé části je zpráva o realizaci výzkumného projektu.

Kniha vychází ve dvou verzích – v tištěné a elektronické podobě.
Publikace je distribuována do univerzitních knihoven veřejných vysokých škol a na Krajské rady osob se zdravotním postižením.
http://dokumenty.osu.cz/fss/kas/krhutova/info_autonomie_zdp.pdf

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: