Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


péče o osobu blízkou

21.1.2011 | Marie Klomínková

Dobrý den,sestra byla 3 týdny na ODN a nyní jsme jí převezli do DPS, kde bydlí. Dle domovního řádu DPS nemohou v něm bydlet lidé, kteří potřebují 24hod. péči. Dle ošetřující lékařky ona tuto péči nepotřebuje, protože chodí o FH, nají se sama, na WC si dojde. Potřebuje pomoc, ale ne 24hod.Nicméně sociální pracovník ODN se vyjádřil pro pracovníka DPS v tom smyslu, že bude potřebovat 24hod. péči. V DPS nám dali podepsat protokol, kde jsme se zavázali, že se budeme o příbuznou starat. Co máme dělat?
Děkuji

Vaše sestra byla z oddělení dlouhodobě nemocných (ODN), což je zdravotnické zařízení zpět do domu s pečovatelskou službou (DPS), což je zařízení sociální, kde 24 hodinové péče je kontraindikovaná. Sestra byla jistě propuštěna s lékařskou zprávou, v níž je popis průběhu hospitalizace v ODN, nástin nejbližší budoucnosti, doporučení jak pokračovat např. i v lécích. Zpráva je určena pro ošetřujícího lékaře, případně zdravotní sestry spolupracující s DPS, z ní vyplývá i potřeba množství péče a jaké. Problém by bylo vhodné probrat s nimi. Podepisování čehokoliv je vhodné až po získání relevantních informací, pak už je pozdě.


Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: