Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


péče o osamoceného muže bez domova , který je po mrtvici neschopný se o sebe postarat

26.4.2016 | Eva Bílková

Dobrý den!
Obracím se na vás, protože už si nevím rady. Už asi 20 let se známe s jedním pánem, který po celou tu dobu žije sám.

Dnes je mu 78 let a v prosinci 2015 prodělal mrtvici.V současné době je z něj ležák odkázaný na celodenní plnou péči.Až do své nemoci bydlel v domě pro seniory, kde ale tyhle služby neposkytují, proto musel své bydlení opustit.Po propuštění z nemocnice byl převezen na LDN.Po uplynutí určitého počtu ošetřovných dní byl převezen do další LDN a v současné době je na třetím pracovišti. Při návštěvě nám soc. pracovnice sdělila, že musí do domova důchodců, ale její starost to není.Prý se má postarat rodina. Nevím jestli nějakou rodinu má a není ani v mé kompetenci po tom pátrat. Dotaz na soc.oddělení městského úřadu v místě jeho trvalého pobytu nám bylo sděleno, že se musí postarat sám. On toho ale není schopen.My se o něj starat nemůžeme, tak co s ním bude? Dá se říct, že je prakticky bezdomovec s trvalým pobytem na MÚ. Přece se o něj musí někdo postarat,nebo ne? Děkuji vám předem za radu a odpověď. E.B.

Zajištění pomoci s dalším pobytem v LDN je v kompetenci sociální pracovnice, obzvlášť nemá-li pacient rodinu a jeho zdravotní stav mu neumožňuje napsat si sám žádost. Tak se i nejčastěji děje. Rovněž na podnět pracovníků LDN lze dát návrh k omezení způsobilosti k právním úkonům jestliže se jedná o trvalé, progresivní mentální postižení, což by si soud ověřil soudně znaleckým posudkem. Další pobyt, či umístění by řešil pak opatrovník, stanovaný soudem. (TT)


Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: