Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


opatrovník

11.10.2012 | cejnar

Byl jsem soudem ustanoven opatrovníkem paní v trvalém ID, kterou jsem si vzal za manželku. Mám nárok na nějaké příspěvky?

Opatrovnictví nezakládá nárok na finanční příspěvek. Jedná se o pracovně právní pomoc v případě, že vaše žena nesvéprávná nebo má omezení způsobilosti k právním úkonům. Ovšem pokud vaše žena pobírá příspěvek na péči, kterou ji poskytujete vy, tak vaši službu platí a měl by být váš. O tom se však v dotazu nezmiňujete.


Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: