Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


Možnost umístění s dg. schizofrenie

21.2.2011 | Radka Vykopalová

Dobrý den,
má matka trpí 25 let schizofrenií.Již je nesvéprávná kvůli nesamostatnosti a důvěřivosti k cizím lidem, příspěvek na péči...ale nikdy nebyla nebezpečná(nebyla agresivní, nepáchala sebevraždy, nekřičela, apod.), jde spíše o nesamostatnost- pokud má vedení a dohled nevznikají problémy závažnějšího charakteru, dále nepochopení reality (změny v rodině, politika,přestěhování pošty, je ve stresu z novinek atd.)Jsem na celkovou problematiku téměř sama (jsem jejím opatrovníkem), žiji s ní a k tomu mám v péči malou dceru. Je to velmi náročné,a proto jsem zvažovala umístění matky v domově důchodců v místě bydliště. Do ústavu ji nechci dávat, protože si myslím, že vzhledem ke zdrav. stavu to není potřeba (je schopná žít v kolektivu, i dle lékařů) a že by se v cizím městě, s cizím personálem její zdrav. stav zhoršil.Podala jsem žádost do DD v místě bydliště, dostala jsem zamítavou odpověď kvůli možným kontraindikacím. Podstoupila jsem kolečko lékařských dokazování, že je vhodné aby byla umístěna do DD alespoň na oddělení se zvláštním režimem-nakonec jsem dostala kladnou odpověď, ale jen telefonicky.Nezbývá mi než doufat ve slušnost personálu. Můj dotaz je kam je možné takto nemocného člověka umístit, jestli existují nějaká zařízení, jsme z Olomouckého kraje.Děkuji za odpověď

Ano, odpověď je správná. Nemocní s diagnostikovanou vážnou duševní chorobou (ve stabilizovaném psychickém stavu) jsou přijímáni do domovů na oddělení se zvláštním režimem. Což platí teoreticky, je potřeba se podívat po konkrétní možnosti, pozeptejte se:
http://spext.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/Pspvkov%20organizace/Pehled.aspx


Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: