Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


Maminka s ALS

19.7.2011 | Kateřina Havrdová

Dobrý den, před několika lety byla mé matce diagnostikována ALS, nyní je již téměř kompletně ochrnutá,komunikuje s námi obtížně s pomocí tabulky.Dochází k nám 3x denně péče kvůli hygieně a jídlu,které také obtížně přijímá.Potřebuje dohled-zadušení,průvan,hmyz.Trpí také křečemi,díky kterým musí být polohována.Se sestrou se již u maminky střídat nebudeme moct.Já studuji VŠ,sestra odlétá mimo republiku.Při studiu na navíc brigádě by zůstala matka doma po většinu času bez dozoru,není však zbavena svéprávnosti, a tak prosím o radu, jak lze pacienta s touto diagnozou umístit do ústavní péče.Situace je po tolika letech neúnosná pro celou rodinu.Matka péči odmítá,avšak sama se o sebe nepostará.
Děkuji předem za odpověď.

Pro čtenáře poradny - jedná se o amyotrofickou laterální sklerózu, kdy dochází k degeneraci centrálního i periferního motoneuron, postihuje svalovou tkáň, dochází k její atrofii. Projednání možnosti ohledně umístění maminky do ústavu pro tělesně postižené dospělé občany by bylo vhodné s ošetřujícím neurologem. I když vhodnější by bylo ošetřování v domácích podmínkách edukovanými příbuznými s přiměřeným technickým vybavením, jenže realita je jinde.
Podmínky pro přijetí do ústavu dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, § 75, odst. 2 Občané, kteří jsou zletilí a nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, mohou být přijímáni do ústavů jen s jejich písemným souhlasem.


Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: