Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


má můj strýc nárok na příspěvek na péči o osobu blízkou?

26.2.2011 | Hana Rubešová

Můj strýc se právě nyní stará o svoji přítelkyni, která je v poslední fázi rakoviny prsu celodenně upoutaná na lůžko. Předtím pracoval jako OSVČ, nyní je na Úřadu práce, kde pobírá minimální podporu. Přítelkyně bydlí u něho v domě a již s ní po zdravotní stránce nebudou nic dělat. Navíc není rozvedená se svým původním manželem. Má strýc v takovéto situaci, kdy o přítelkyni celodenně pečuje, vpodstatě se od ní nemůže z domu vůbec hnout nárok na Příspěvek na péči o osobu blízkou?? Popř. na jinou dávku? děkuji za odpověď

Na příspěvek má nárok osoba závislá na péči, ta určuje, kdo se o ni bude starat:
Podmínky nároku na příspěvek na péči
§ 7
(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

Novinky si lze příčíst na http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/148


Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: