Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


dotaz

19.4.2012 | Havelková

Dne 10.1.2012 jsem podala žádost péče o osobu blízkou.Včera mi sociální pracovnic
e řekla že výsledek šetření budeme znát asi v červenci nebo v srpnu.Otec bude mít 82 roků je bez levé dolní končetiny a po mozkové mrtvici na vozíku odkázaný na něčí pomoc. Zajímá mě jaká je ze zákona čekací lhůta .Zdá se mi to dlouho.Děkuji za odpovědˇ.Havelková Znojmo

cituji z
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/prispevek-na-peci/

.....Lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 75 dnů).
V případě, že úřad práce nebo okresní správa sociálního zabezpečení uvedené lhůty překročí, lze podat podnět k provedení opatření proti nečinnosti k Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Délka odvolacího řízení by neměla překročit 90 dnů (úřad práce a ministerstvo) + 60 dnů (pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV). Pokud posudková komise MPSV nemůže ze závažných provozních důvodů dodržet lhůtu 60 dnů, sdělí tyto důvody ministerstvu a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 90 dnů). Pokud ministerstvo nebo jeho posudková komise uvedené lhůty překročí, lze podat podnět k provedení opatření proti nečinnosti ministrovi práce a sociálních věcí.....


Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: