Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


dotaz

26.2.2011 | Milena Scherbaumová

dobrý den, babička pečuje o svou 90-ti etou maminku a nyní jsem jí poradila, aby si zažádalo příspěvek na péči.Prababička už jen leží a babička jí vyměnuje plíny, koupe jí, krmí..... Ale je tu problém, prababička je původně z Kuby, zde žije již 18 let a má zde i trvalý pobyt (také 18 let). Nemá české občanství. Má nárok na příspěvěk? Děkuji scherbaumová

dle ZÁKONa ze dne 14. března 2006 o sociálních službách
§ 4
Okruh oprávněných osob
(1) Sociální služby a příspěvek na péči jsou poskytovány při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně
a) osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů2),
b) osobě, které byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu3),
c) cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva4),
d) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství6),
e) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie7), pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství6),
f) cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce.

Domluvte se o příspěvku s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který o něm rozhoduje, se všemi dokumenty prababičky


Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: