Poradna

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová /psychiatr/. Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého? Napiště, zeptejte se, případně i anonymně. Ne vždy je možno odpovědět konkrétní radou, většinou lze doporučit jen směr hledání. Ptáte se na problém týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, či na problém související se stářím? Pokud dotaz nesouvisí s problematikou stáří, obraťte se na jiné poradny, nenáleží sem a budou mazány.  Mazány budou rovněž pokusy o dotazníkové akce.


alkoholismus

15.8.2014 | Štěpánka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co dělat s tchánem, který již 13let pije a to v míře, která již v posledním půl roce není únosná. Před 15lety odešel do předčasného důchodu a dva roky na to začal postupně pít. Nejdříve jsme si všichni mysleli, že zapíjí to , že byl odsunut z práce. Všichni mu nabízeli pomoc novou práci, ale on rezignoval a zůstal doma u televize a svého pití. Roky utekly a nyní se bojíme o tchyni, před dvěma měsíci prodělala mozkovou příhodu a je neustále z řečí tchána strašně unavená. Nejdříve jsme se mu snažili pomoci všichni tím, že jsme začali schovávat alkohol, nedávali jsme mu důchod, kupovali jen pito a piva málo,protože kdyby neměl nic začal být agresivní. Na tchýni chce neustále peníze a neustále do ní ,,hučí"jen o tom, aby mu dala na alkohol. Ona se snaží, ale už jí ubývají síly a nám také. Tchán nechce nic slyšet o léčení, ani o radách jen stále dej, dej, dej. Když se napije zaleze jak krtek a spí probudí se a je to nanovo. Prosím poraďte, co s takovým stářím je mu 73let. Moc děkuji za odpověď.

Léčba je skutečně dobrovolná. Nařízená je v případě, že by došlo k trestnému činu pod vlivem alkoholu.
Existují ústavy sociální péče a obdobná zařízení pro chronické alkoholiky, toxikomany, psychotiky a psychopaty.
Pro seniory se specifickými potřebami.

Čekací listiny mají v Sloupu v Čechách, v Pržnu a Návojné. Ale i tam berou aspoň relativně abstinující klienty
Kontraindikace: Do domova důchodců občan nemůže být přijat pokud zdravotní stav vyžaduje léčení a o ošetřování v lůžkovém zařízení léčebně preventivní péče; občan trpící infekčním a parazitárním onemocněním, kdy může být zdrojem onemocnění; tuberkulózou; pohlavními chorobami; psychickými poruchami, které znemožňují klidné soužití v kolektivu; chronickým alkoholismem a jinými závažnými toxikomaniemi; různými stupně mentálního postižení.
Charakteristika Domova se zvláštním režimem
-Muži od 50 let věku v plném invalidním nebo starobním důchodu v nepříznivé sociální situaci, trpící alkoholismem a takovými psychickými poruchami, které neomezují klienta v dodržování Pravidel bydlení. Klienti, kteří nejsou a nebyli závislí na drogách mimo alkoholu. Klienti, kteří se léčili, nebo léčí z alkoholismu a jsou odhodláni pracovat se svojí závislostí v souvislosti s Individuálním plánem a Smlouvou o poskytování služby. Klienti, kteří nejsou odkázáni při své mobilitě na pomoc druhé osoby. Klienti, kteří potřebují v rámci zlepšení svého stavu vykonávat samoobslužné aktivity a pracovní terapii.

Bez léčby, bez abstinence umístění nepůjde nebo pomoci tchýni jiným způsobem


Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: