Pečovatel/ka roku 2005

(13.6.2005)

Středisko křesťanské pomoci (SKP) v Praze - Diakonie ČCE ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby vyhlašuje IV. ročník celostátního ocenění "Pečovatel/ka roku 2005".
Podmínkou nominace je mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně pracující pečovatele/pečovatelky zaměstnané ve státních, nestátních neziskových a soukromých organizacích i samostatně pracující pečovatelé/pečovatelky. Jedná se o vykonávání přímé péče o klienty po dobu nejméně tří let. Písemné návrhy musí obsahovat jméno pečovatele/pečovatelky/, jméno a adresu organizace, ve které pracuje, důvod proč je na ocenění navrhován/a.
Návrhy zasílejte na adresu SKP Diakonie ČCE, Mgr. Libuše Roytová, Belgická 22, 120 00, e-mail skp@diakoniecce.cz Uzávěrka pro podání návrhů je 15. září 2005.
Z vašich návrhů vybere komise složena z odborníků v oblasti sociální práce "Pečovatel/ka roku 2005". Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na společenském setkání na Novoměstské radnici, Karlovo nám. 23, Praha 2, dne 30. listopadu 2005.
Podrobnější informace Vám podá ředitelka Diakonie ČCE-SKP v Praze Mgr.Libuše Roytová na tel. čísle 222 520 589 nebo 7777 341 70, e-mail: skp@diakoniecce.cz

Více informací: http://skp.diakoniecce.cz

zpět >>>

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: