Kde hledat informace, pomoc

Nevíte kam, na koho se obrátit, hledáte informaci, kontakt, pomoc? Pomocí odkazů lze najít téměř vše. Ať už se týká specializovaných časopisů, novin, nakladatelství nebo hledáte-li poradnu, adresář či praktickou pomoc nebo právní a sociálně právní informaci. Chcete najít laickou odbornou pomoc ve svépomocných skupinách nebo profesionální ve státních institucích? Hledáte rehabilitační pomůcky? Vše lze v odkazech najít. Včetné vzdělávání a pomoc ze strany zdravotnictví. Někdy sdružení, instituce atd. nejsou jednoznačně zařaditelné, zkuste se podívat i do podobných položek, co kdyby... Doporučujeme prohledat i naši Poradnu a pročíst sekci Vašich příběhů, i tam se může ukrývat odpověď na Váš dotaz.

Zdravotnictví

Národní ústav duševního zdraví

Od 1.1.2015 se Psychiatrické centrum Praha transformovalo do Národního ústavu duševního zdraví. Zároveň se všechna pracoviště postupně stěhují na novou adresu a postupně se přepojují telefonní linky. (Původní e-mailové adresy PCP fungují nadále společně s novými.)
http://www.nudz.cz/kontakty/kontaktni-informace/
informační středisko: is@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany Tel: 283 088 111 URL: http://www.nudz.cz/
...

Mužský přechod - existuje?

Nejen svět medicíny, ale i široká veřejnost se touto otázkou začínají stále více zabývat. Odpověď se skrývá v termínu ANDROPAUZA, či snad ještě lépe částečná androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Hormonální změny související s věkem jsou velice dobře popsány u žen a hormonální substituce v období klimakteria je dnes téměř samozřejmostí. Také u mužů však dochází ve věku kolem 40-55 let k poklesu hormonální aktivity. Pro některé muže je toto období (andropauza) spojeno s postupnou a nepříjemnou změnou kvality života, poklesem jejich sexuality, nálady a energie.
Na vaše dotazy odpovídá androlog, urolog, sexuolog.

Adresa: Organon s.r.o., IBC - Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 Email: info@andropauza.cz URL: http://www.andropauza.cz/
...

Ministerstvo zdravotnictví

Můžete se zapojit do diskuse:
Lidsky důstojné a efektivně fungující zdravotnictví
Návrh Koncepce péče o zdraví v ČR 2004 - 2009
15.11.2004 - Návrh Koncepce péče o zdraví v ČR 2004 - 2009 (1.4 MB) je otevřený veřejné a celospolečenské diskusi. Diskusní příspěvky, prosíme, zasílat na e-mailovou adresu: tis@mzcr.cz.

Adresa: Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Tel: 224 971 111, Email: mzcr@mzcr.cz URL: http://www.mzcr.cz/
...

Izip - internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta.

Zdravotní knížka na internetu může obsahovat všechny informace o Vašem zdravotním stavu a je přístupná z kteréhokoliv počítače připojeného na internet. Číst v ní můžete Vy nebo lékař, kterému to Vy umožníte. Zapisovat zdravotní záznamy do Vaší zdravotní knížky mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP. Registrovat se mohou v současné době pouze pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny – dospělí i děti.

Adresa: IZIP, spol. s r.o., PO BOX 14, 110 06 Praha 06, Tel: 224 212 200 Email: info@izip.cz URL: http://www.izip.cz/
...

Informační portál pro veřejnost - SÚKL

Informační portál www.leky.sukl.cz bude pacienty seznamovat s nově uváděnými léky na český trh, s pravidly výdeje nových i již zavedených léků a s jejich působením na lidský organismus.
Informační portál pro veřejnost se skládá ze čtyř hlavních modulů:
1. Léky 2. Klinické studie 3. Lékárny 4. Zdravotnické potřeby
a čtyř vedlejších modulů:
1. Zdraví, nemoc a léky 2. SÚKL vás chrání 3. Encyklopedie SÚKL 4. SÚKL a média.


Tel: Tel.: 272 185 333 Email: veronika.petlakova@sukl.cz URL: http://www.leky.sukl.cz
...
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: