Kde hledat informace, pomoc

Nevíte kam, na koho se obrátit, hledáte informaci, kontakt, pomoc? Pomocí odkazů lze najít téměř vše. Ať už se týká specializovaných časopisů, novin, nakladatelství nebo hledáte-li poradnu, adresář či praktickou pomoc nebo právní a sociálně právní informaci. Chcete najít laickou odbornou pomoc ve svépomocných skupinách nebo profesionální ve státních institucích? Hledáte rehabilitační pomůcky? Vše lze v odkazech najít. Včetné vzdělávání a pomoc ze strany zdravotnictví. Někdy sdružení, instituce atd. nejsou jednoznačně zařaditelné, zkuste se podívat i do podobných položek, co kdyby... Doporučujeme prohledat i naši Poradnu a pročíst sekci Vašich příběhů, i tam se může ukrývat odpověď na Váš dotaz.

Vzdělávání – teorie

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Ústav je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.
Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.
Na základě rozhodnutí zřizovatele ústavu bylo v úzké spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ustaveno Výzkumné centrum VUPSV v Brně, Pellicova 43, 602 00 Brno.


Adresa: VÚPSV, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Tel: 22497 2650 Email: rilsa@vupsv.cz URL: http://www.vupsv.cz/
...

Stáří - o demenci

Fakt, že váš blízký onemocněl Alzheimerovou chorobou, nutně změní život váš i vaší rodiny. Cítíte se zaskočeni, stresováni, plni různých pocitů a emocí, nevíte, jak budete novou situaci zvládat, jak si s ní poradíte. Kladete si řadu otázek, na které nenalézáte odpovědi. V hlavě se vám neustále honí otázka: Co budu dělat?
Přinášíme Vám několik potřebných rad, jak žít s blízkým člověkem, který onemocněl Alzheimerovou chorobou, a jak pečovat o něj, ale také o sebe.

Adresa: Janssen - Cilag URL: http://www.stari.cz/jakpecovatosebe.html
...

sestraIn

internetové a prezenční vzdělávání pro sestry
jirka@sestra.in

Adresa: majitel kanceláře Ing. Jiří Neumann, Sídliště 1063/3, 153 00 Praha 5 - Radotín Tel: 739 514 480 URL: http://www.sestra.in/viewpage.php?page_id=1
...

Quip - Společnost pro změnu

Občanské sdružení QUIP - Společnost pro změnu bylo založeno v roce 2003 za účelem podpory rozvoje kvality a dobré praxe v sociálních službách, šíření vzdělanosti v této oblasti a posilování vědomí a práv uživatelů sociálních služeb.
K hlavním cílům organizace patří: pořádat vzdělávací akce zaměřené na změnu přístupů k uživatelům sociálních služeb, zprostředkovávat informace a konzultace pro poskytovatele sociálních služeb, seznamovat poskytovatele sociálních služeb se Standardy kvality sociálních služeb, podporovat vytváření metodik poskytování sociálních služeb, spolupracovat s odborníky a institucemi na národní i mezinárodní úrovni.
Sdružení vydalo v roce 2004 publikaci Milana Chába: Svět bez ústavů, text je inspiraci pro ty, kteří se zajímají o transformaci ústavní péče v ČR.

Adresa: QUIP, Společnost pro změnu, Studentská 3, 160 00 Praha 6 Tel: +420 233 322 319 Email: info@quipcz.cz URL: http://www.quipcz.cz/index.php/index.html
...

Projekt SHARE “50+ v Evropě”

V roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi SHARE. Spojení informací získaných ve dvou nedávných časových obdobích s událostmi, které se udály v dřívějším životě lidí umožní vědcům a vládním expertům lépe porozumět tomu, jak se životní situace obyvatel měnila v čase a během celého života, v závislosti na osobních zkušenostech a ekonomických, politických a sociálních okolnostech.
Studie SHARE “50+ v Evropě” je financována Evropskou komisí, zejména ředitelstvím pro výzkum, Národním institutem pro otázky stárnutí
ve Spojených státech, a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Více informací najdete na webové stránce www.cerge-ei.cz/share-projekt nebo u koordinátorů projektu SHARE v České republice.
Výstup z první fáze projektu je stažitelný v přiložené brožurce
Adresa: Radim Boháček, Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 Tel: 775 379 336 Email: radim.bohacek@cerge-ei.cz URL: http://www.share-project.org/t3/share/fileadmin/pdf_selected_results/Respondent_Flyer_2008/SHARE_Broschuere_08_CZ.pdf
...

Program Grundtvig

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání.


Adresa: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 Tel: +420 221 850 100 Email: info@naep.cz URL: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63&
...

Pomoc pro postižené depresí a demencí

Chcete vědět více o depresi a úzkosti? O léčitelných duševních poruchách se vzrůstajícím výskytem? Chcete vědět více o Alzheimerově chorobě, o degenerativní onemocnění postihující zejména osoby ve vyšším věku? Podívejte se na stránky farmaceutické firmy Lundbeck, jediné věnující se pouze výzkumu psychiatrických a neurologických onemocnění.


Adresa: Lundbeck ČR, s.r.o. Bozděchova 7, 150 00 Praha 5 Tel: 225 275 600 - 2 URL: http://www.lundbeck.cz
...

Péče o pozůstalé

Péči o pozůstalé zastřešilo a zaštítilo Ministerstvo pro místní rozvoj

URL: http://www.mmr.cz/pohrebnictvi-koncepce-strategie
...

Občanské sdružení Za důstojné stáří

Pořádá ve spolupráci s ústavy sociální péče vzdělávací akce pro pracovníky v ústavní péči, rekvalifikační kurzy. Vydává čtvrtletník Za důstojné stáří.

Adresa: Občanské sdružení Za důstojné stáří, Senovážné nám. 16, 110 00 Praha 1 Tel: 222 248 006 Email: OSZDS@atlas.cz
...

Institut důstojného stárnutí

Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb. Institut vznikl jako jeden z výstupů projektu podpořeného v rámci Švýcarských fondů a Ministerstva zdravotnictví. Institut je realizátorem projektu, který se zaměřuje na komunitní a paliativní péče pro seniory

Adresa: Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 22, 120 00 Praha 2 Tel: 242 487 817 URL: http://www.dustojnestarnuti.cz/
...

Domácí lékař - na internetu

Velký domácí lékař na internetu! Necítíte se dobře? Chcete se dozvědět víc o nejrůznějších nemocech a zdravotních problémech? Využijte velkou databázi nemocí. Dozvíte se, jak se jednotlivé choroby projevují, koho se týkají, ale i jak je léčit nebo jim předcházet.
URL: http://zdravi.idnes.cz/nemoci.asp
...

Demografie

Chcete vědět víc o demografií ? Chcet vědět něco z jiného pohledu o stárnutí, narození, rozvodovosti, stěhování? Grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
URL: http://www.demografie.info/
...

Česká společnost pro zdraví seniorů – ČSZS

Ve státech s vyspělou zdravotní péčí je v roce 2025 možno očekávat průměrný věk až k 85 letům. U mužů je průměrná věková hranice asi o 5-7 let nižší. Cíle Společnosti: Umožnit mužské populaci při prodlužujícím se věku udržení a zlepšení zdraví, délky a kvality života, životního stylu a nabídnout trvalou specializovanou péči.
Generální parnerem projektu je společnost Phizer, partnerem projektu společnost Zentiva


Adresa: Česká společnost pro zdraví seniorů, Urocentrum Praha, 120 00 Praha 2, Karlovo náměstí 3, URL: http://www.zdravymuz.cz
...
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: