Kde hledat informace, pomoc

Nevíte kam, na koho se obrátit, hledáte informaci, kontakt, pomoc? Pomocí odkazů lze najít téměř vše. Ať už se týká specializovaných časopisů, novin, nakladatelství nebo hledáte-li poradnu, adresář či praktickou pomoc nebo právní a sociálně právní informaci. Chcete najít laickou odbornou pomoc ve svépomocných skupinách nebo profesionální ve státních institucích? Hledáte rehabilitační pomůcky? Vše lze v odkazech najít. Včetné vzdělávání a pomoc ze strany zdravotnictví. Někdy sdružení, instituce atd. nejsou jednoznačně zařaditelné, zkuste se podívat i do podobných položek, co kdyby... Doporučujeme prohledat i naši Poradnu a pročíst sekci Vašich příběhů, i tam se může ukrývat odpověď na Váš dotaz.

Svépomocné skupiny

Život s malou dírkou v břiše nekončí

V České republice žije asi sedm tisíc lidí se stomií. Přesto o jejich problémech a životě veřejnost téměř nic neví. Co obnáší žít s tímto „omezením“?
Více informací a rad je možné najít na stránkách sdružení stomiků http://www.ilco.cz/, nebo na portálu http://www.helpnet.cz/vnitrni-nemoci/stomie či na http://www.stomici.cz/.
URL: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zivot-s-malou-dirkou-v-brise-nekonci
...

Život 90

Jsme tu proto, abychom zlepšovali kvalitu života celé společnosti tím, že budeme přispívat svou humanitární činností k řešení problémů seniorů, kterým umožníme aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné a budeme je provázet podzimem života tak, aby se nikdo za své stáří nemusel stydět.
Adresa: Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1, Tel: 222 333 555 Email: sekretariat@zivot90.cz, URL: http://www.zivot90.cz
...

Změna stopstigma

Projekt zaměřený vůči předsedkům a diskriminaci z důvodů psychiatrického onemocnění.
Cílem webových stránek je systematicky seznamovat veřejnost s projevy duševních poruch, aby byla schopna jim porozumět a pochopit. Důležité je také pomoci lidem s psychickými obtížemi dostat se včas k odborné pomoci, a ovlivňovat postoje profesionálů.


Adresa: PROJEKT ZMĚNA, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, Praha 3 Tel: +420 222 811 122 Email: wenigova@cmhcd.cz URL: http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/kontakty.html
...

Zahajuje projekt Parazité na parkovišti pro invalidy

Nezisková organizace Acta non verba zahájí v sobotu 13. března 2010 projekt proti zneužívání parkovacích míst pro invalidy zdravými lidmi. Hlavní prvek projektu tvoří leták s textem: „Ten, kdo zneužívá výhod tělesně postižených občanů, ačkoliv je sám zdravý, žije jako parazit na úkor společnosti!“
Společnost Acta non verba byla založena v roce 2009. Jde o „watchdog“ organizaci. Cílem je vyvolávat tlak veřejnosti, tento tlak podporovat, koordinovat a uplatňovat a tak dosahovat pozitivních změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova, ale činy.“ Leták a vybrané fotografie jsou k dispozici na adrese http://www.kverulant.org/invalide.html


URL: http://www.kverulant.org/invalide.html
...

Vše o Parkinsonově nemoci

Vznik a činnost Parkinson-Help o. s. vychází z našich životů. Byli jsme zdraví, v produktivním věku, se starostmi tomu odpovídajícími, až do doby, než nám sdělili: „Máte Parkinsonovu nemoc“.
Nechápete souvislosti této nemoci s Vámi. Ani netušíte, co všechno tato dvě slova, Parkinsonova nemoc, znamenají. Postupně zjistíte, že příznaky nemoci mají za následek vyloučení nemocného ze života společenského, sociálního i ekonomického.
Rozhodli jsme se, že svůj handicap obrátíme v přínos, začali jsme pracovat ku prospěchu všech postižených Parkinsonovou chorobou.
Naším posláním je seznamovat širokou veřejnost s obtížemi onemocnění a získávat lidi vstřícné přispívat ke zkvalitnění života nemocných nevyléčitelnou Parkinsonovou nemocí.
Spolupracujeme s Neurologickou klinikou 1. LF UK v Praze 2 v Kateřinské ulici.
romana©parkinson-help.cz
korespondence: Dürerova 2177/18, Praha 10
mob: 732 540 715, tel: 273 160 062


Adresa: kancelář: U Vesny 1270/7, 100 00 Praha 10 Tel: 732 540 715 URL: http://www.parkinson-help.cz
...

Vida - Partner pro zdraví

Občanské sdružení, aktivizuje a udržuje aktivní zapojení lidí s duševním onemocněním do systému péče o duševně nemocné. S respektem, důvěrou, diskrétností a nestranně vede osoby s duševním onemocněním k seberealizaci, sebeurčení, rozvoji a životaschopnosti.
VIDA centrum je informačně poradenské centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci. VIDA centra jsou vedená uživateli psychiatrických služeb s podporou profesionála.
vida@vidacentrum.cz
Adresa: Kamenická 25, 170 00 Praha 7 Tel: +420 233 372 668, +420 775 585 352 URL: http://vida.partnerprozdravi.cz/zakladni-udaje-vida/Default.aspx
...

Unie Roska

Občanské sdružení, které pomáhá postiženým roztroušenou sklerózou. Velice efektivní je svépomoc postižených.
Programy jsou např.: provozování MS centra Roska v Praze-Holešovicích k uspokojování specifických potřeb postižených roztroušenou sklerózou, kompletní informační a poradenský servis, vydavání knižních publikací, autorehabilitačních audio- a videokazet v edici Roska, vydávání celostátního časopisu Roska a regionálních tiskovin, výchova cvičitelů na vlastním akreditovaném vzdělávacím pracovišti, výstavy, přímá realizace ozdravných akcí, tj. rekondičních rehabilitačních pobytů, rehabilitačního cvičení a plavání, hipoterapie, odborných přednášek a seminářů, aktivní spolupráce s lékaři, mezinárodní spolupráce a klubová činnost.

Adresa: P.O. Box 38, 120 00 Praha 2 Tel: 241 728 619 Email: roska@roska-czmss.cz URL: http://www.roska-czmss.cz
...

Unie ROSKA

Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život. Ve své činnosti navázala na spolky (kluby) Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983.
Sdružení má celorepublikovou působnost ve všech 14 krajích ČR a má více než 3 300 členů. Realizované programy jsou např.:
zajišťování akcí ke Dni roztroušené sklerózy v České republice tj. k 25. 6., např. každoroční Národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou", provozování MS Center Roska v Praze, Brně, Ostravě, Vsetíně, Ústí n. L. a Kroměříží pro specifické potřeby lidí s RS. Je to např. informační, poradenské a kontaktní místo, cvičební místnost, prostory pro internetový PC klub, jazykové a další kurzy apod.,
sociální práce včetně kompletního sociálně a pracovně právního poradenství včetně konkrétní pomoci,
přímá realizace ozdravných akcí, tj. zahraničních a domácích rekondičních rehabilitačních pobytů, rehabilitačních cvičení a plavání a hipoterapie, pořádání víkendových zahraničních tématických zájezdů,
pořádání konferencí a výstav, vydávání knižních publikací, audio a video CD v edici Roska, vydávání celostátního časopisu Roska, informačního zpravodaje Roska plus, osvětových edukačních poznávacích brožur a regionálních tiskovin, v rámci edukace výchova cvičitelů na vlastním akreditovaném vzdělávacím pracovišti, realizace odborných přednášek a seminářů, zajištění kompletního informačního servisu, aktivní spolupráce s lékaři, mezinárodní spolupráce, klubová činnost.
URL: http://www.roska.eu/component/option,com_sobi2/catid,3/Itemid,79/
...

Tyfloservis, obecně prospěšná společnost

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout. Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu, který nabízí:
výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, výběr vhodných tras
nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy, osobní hygiena, péče o děti, drobné údržbářské práce atd.)
výcvik ve čtení a psaní Braillova bodového písma včetně psaní na tabulce
nácvik vlastnoručního podpisu
poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých
nácvik chování v různých společenských situacích a způsobů kontaktu s lidmi (v dopravě, v obchodech apod.)
nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností tato vyobrazení vnímat (tyflografika)
proškolení v obsluze některých kompenzačních pomůcek a informace o možnostech jejich získávání (jde např. o televizní lupy, oční optiku, pomůcky pro sebeobsluhu, čtení a psaní Braillova bodového písma, prostorovou orientaci a samostatný pohyb)
nácvik psaní na kancelářském psacím stroji
informační servis a zprostředkování dalších služeb.

Adresa: Tyfloservis, Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Tel: 221 462 366 Email: centrum@tyfloservis.cz URL: http://www.tyfloservis.cz
...

Totum o. s.,

je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma.
Adresa: Haštalská 27, Praha 1, 110 00 Tel: 224 320 676 URL: http://www.ostotum.cz/kontakty
...

Svépomocné skupiny

Adresy a odkazy na svépomocné skupiny, či na seznam pacientských organizací podle diagnózy lze najít v Koalici pro zdraví
Adresa: Koalice pro zdraví, o.p.s.,5. května 65, 140 21 Praha 4 Tel: tel./fax: 00420 261 174 079 Email: info@koaliceprozdravi.cz URL: http://www.koaliceprozdravi.cz/app/zpravy/seznamdiag.php?cookie=
...

Svaz paraplegiků

Organizace, určená pro nemocné po úrazu spojeném s poraněním míchy, kteří se mohou pohybovat pouze s pomocí ortopedického vozíku, nabízí informace (například je zde k dispozici příručka „Paraplegie, tetraplegie“), konzultace, pomoc při výběru, vyzkoušení a získání vhodných kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství atd.

Adresa: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10, Tel: 274 773 785, Email: paraple@paraple.cz, URL: http://www.paraple.cz
...

Svaz pacientů

Svaz pacientů ČR je humanitární a zdravotně/sociálně-právní poradenská všeobecná organizace pacientů v České republice, která prosazuje přímou účast zástupců pacientů v Dozorčích radách nemocnic, správních a dozorčích orgánech zdravotních pojišťoven, zejména VZP, v pracovních komisích Poslanecké sněmovny, Ministerstva zdravotnictví, a proto své úsilí směřuje k získávání spolupracovníků.
Poradna pro pacienty: telefonický na číslech 731 30 0807; 607 669 239, čtvrtky 15 - 17 hodin
Adresa: Svaz pacientů ČR, Sokolská 32, 120 00 Praha 2, Tel: 731 30 0807 Email: pacienti@pacienti.cz URL: http://www.pacienti.cz
...

Společnost PARKINSON

Organizace, určená pro nemocné trpící Parkinsonovou nemocí, pro jejich blízké, lékaře, sestry, rehabilitační pracovníky, která kromě jiného podporuje rehabilitační programy, zkvalitňuje nedostatečnou informovanost rodinných příslušníků i široké veřejnosti, vydává 2x v roce vlastní časopis Parkinson. Organizuje klubovou činnost v regionech.
http://www.parkinson-cz.net/

Adresa: Volyňská 20, 100 00 Praha 10, Tel: 272 739 222, Email: parkinson@volny.cz URL: http://www.spolecnostparkinson.cz:80/
...

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Společnost hájí zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin, a to jak lidí zařazených do pravidelné dialyzační léčby, tak lidí s transplantovanou ledvinou. V poslední době se pak k nám připojili i lidé s transplantovanými játry. (DaT)
Činnost: pravidelné organizování rekondičních pobytů, sociální poradenství (formou placených sociálních pracovníků), vydávání časopisu Stěžeň, vydávání příležitostných informačních tiskovin, provozování vlastního dialyzačního střediska v Rychnově n. Kněžnou a dialyzačního střediska Ohradní v Praze prostřednictvím Společností DaT k tomu účelu založené firmy Dialcorp s.r.o.(zejména pro potřeby rekondičních pobytů), provozování vlastního rekondičního a rehabilitačního střediska Penzión Pastviny v Orlických horách, pomoc při organizování Letních a Zimních her dialyzovaných a transplantovaných v ČR.


Adresa: Společnost DaT, Ohradní 1368, 140 00, Praha 4 - Michle Tel: 261 215 616 Email: poradna@spoldat.cz URL: http://www.znovu.cz/sdat/index.htm
...

Společnost "E" - Czech Epilepsy Association

Občanské sdružení, které svými činnostmi snaží prosazovat ve společnosti práva lidí s epilepsií (poradenství, publikační činnost - vydává měsíčník AURA , výměna informací atd.). Sdružení se podařilo z daru koupit nemovitost, kterou chce upravit jako denní stacionář pro lidi s epilepsií. Centrum, kam se budou moci lidé obracet o pomoc a radu, bude zde klubovna s celotýdenním provozem, rukodělná dílna, odborné poradny atd.
Adresa: Společnost E, Liškova 3, 142 00 Praha 4, Tel: +420 241 72 21 36, Email: cea@volny.cz, URL: http://www.epilepsie.ecn.cz/
...

Seniorům

Vítáme Vás na novém internetovém portálu seniorum.cz, jehož provozovatelem je Občanské sdružení Život 90, a který vzniká za podpory Nadace České spořitelny.
Tento portál nabízí aktuální informace z nejrůznějších oborů nejen všem seniorům a jejich blízkým, ale také všem, kteří se zajímají o aktivní život. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte, a že budete potěšeni možnostmi, které portál nabízí a stane se tak vašim oblíbeným místem.

Email: seniorum@zivot90.cz URL: http://www.seniorum.cz/hlavni-stranka
...

Sdružení stomiků v České republice

Sdružení s celostátní působností vzniklo v roce 1993 na shromáždění již několik let existujících regionálních klubů stomiků. Toto sdružení vzniklo zejména proto, aby stomici měli organizaci, která by mohla kvalifikovaně zastupovat zájmy stomiků při jednání se státními orgány. Mimo to sdružení klubů stomiků vytvořilo podmínky pro zapojení České republiky do celosvětové asociace stomiků, International Ostomy Association - IOA, která vznikla již před 30 lety a sdružuje dnes více než 87 zemí.
Na www stránkách získáte i kontakty na kluby stomiků po ČR
URL: http://www.ilco.cz/
...

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.

Pořádá rekondiční pobyty, zakládá kluby CMP po ČR, v nichž probíhá fyzioterapie, logopedie, psychoterapie a sociální rehabilitace. Vydává 2x ročně časopis JAVOR, v rámci zdravotního a sociálního poradenství podává postiženým informace na jakou instituci se má obrátit, jaká jsou jeho práva, na které služby a příspěvky má nárok, jaké jsou další možnosti rehabilitace a pomoci.

Adresa: Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., Květnového vítězství 55, 149 00 Praha 4. Tel: 241 721 518 Email: scmp@volny.cz URL: http://www.sdruzenicmp.cz/index.php?section=1
...

Pražská organizace vozíčkářů (POV)

Centrum samostatného života jeho program je zaměřen na poskytování komplexních služeb lidem s tělesným postižením. Z nabídky poraden si klient vybírá dle svých individuálních potřeb a požadavků. Poradenské služby se zajišťují vždy v určitých dnech v týdnu bezplatně. Konzultace mohou probíhat osobně, po telefonu, e-mailem i písemně.
Adresa: Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, Tel: 224 827 210, Email: pov@gts.cz, URL: http://www.pov.cz
...

PES V NOUZI

Portál nejen pro pejskaře a pejsky v nouzi
Charitativní pejskařský portál "PES V NOUZI" vznikl za účelem aktivní pomoci psím útulkům a azylům, psům zatoulaným, nalezeným či nechtěným, týraným či jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy můžeme právě my lidé!
Naše pomoc se soustředí především na návrat ztracených a nalezených pejsků zpět do původních rodin, podporu psí adopce z útulků, zajištění chybějící veterinární péče v útulcích, rekonstrukce útulků a zajištění chybějícího krmiva a potřeb pro útulky a depozita.
ZTRACENCI A NALEZENCI
Databáze ztracených a nalezených zvířat v ČR
http://www.pesvnouzi.cz/ztracenci-a-nalezenci


URL: http://www.pesvnouzi.cz/nadacni-fond-pes-v-nouzi
...

Pacientské organizace a spolky

Podkategorie a příbuzné sekce kategorie pacientské organizace a spolky
roska (4) sdružení duševně nemocných (19) sdružení neslyšících (4) sdružení nevidomých (4) sdružení pro hiporehabilitaci (1) sdružení tělesně postižených (1) spolky onkologicky nemocných (15)


Adresa: MediWeb s.r.o., Polní 4013/29, 695 01 Hodonín Email: info@zdravnet.cz URL: http://www.zdravnet.cz/spolecnosti_a_instituce/pacientske_organizace/index.html
...

Ostravská Organizace Vozíčkářů

OOV je dobrovolným a nezávislým občanským sdružením, jehož hlavním cílem je prosazování nezávislých forem života zdravotně handicapovaných občanů
OOV sdružuje tělesně těžce postižené spoluobčany, pohybující se s pomocí invalidních vozíků - vozíčkáře a jejich „zdravé“ přátele, kamarády a sympatizanty, žijící v Ostravském regionu a jeho okolí
OOV chce pomoci tělesně těžce postiženým spoluobčanům při jejich integraci do společnosti. Chce pomáhat vytvářet společenské klima a podmínky pro to, aby prožili svůj život smysluplně, aby zde pro tuto společnost i oni mohli zanechat svůj otisk
Vydává časopis VOZKA
Adresa: Horymírova 3054 / 121 (DPS), 700 30 Ostrava 30 Tel: 596 786 353 Email: oov@razdva.cz URL: http://www.vozickari-ostrava.cz/zakladni/page1.htm
...

Organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

Šíření informací o rozvíjející se komunitě Neslyšících, jejich jazyku a kultuře. Zakladateli Pevnosti jsou Neslyšící a jejich slyšící přátelé, kteří podporují snahu některých členů komunity zlepšit úroveň informovanosti o problematice Neslyšících, zejména pak o problémech jazykových. Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.s. nabízí různé typy kurzů.


Adresa: Pevnost - České centrum znakového jazyka, o.s., Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9 Tel: 283 892 700 URL: http://www.pevnost.com/kontakt.html
...

Onkologický informační portál

Najdete zde pravdivé a otevřené příběhy ze života již uzdravených osob.
Můžete také využít spojení s těmito lidmi (e-mailem, telefonem) a získat tak včas pro sebe cenné rady a zkušenosti.
Poznáte zde nové a úspěšně aplikované léčebné metody a pracoviště v ČR.


URL: http://www.osudy.cz
...

Občanské sdružení PROSAZ

Prosaz je zájmová organizace, která sdružuje především lidi se zdravotním postižením z celé České republiky se stejnými zájmy a podobným stylem trávení volného času. Naší hlavní činností je péče o zdravotně-sociální stav takto postižených spoluobčanů.
Poskytuje osobní asistenci na celém území Prahy a v bezbariérových domech v Kodymově ulici na Praze 13, v ulici Kpt. Stránského na Praze 9 a v ulici Hornomlýnská na Praze 4.
Telefonní čísla pro klienty - 251 614 469 nebo 777 701 805
sociální poradenství na číslech - 251 615 543, 775 577 519 a 777 701 417
bezplatnou linku telefonické krizové pomoci a poradenství na čísle - 800 246 642
Adresa: PROSAZ, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5 Tel: 800 246 642 URL: http://www.prosaz.cz/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
...

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KALEIDOSKOP

Občanské sdružení Kaleidoskop pomáhá dospělým lidem, kteří se potýkají s poruchou osobnosti a jejich blízkým. Na pražském Smíchově provozuje Občanské sdružení Kaleidoskop Terapeutickou komunitu Kaleidoskop (pobytové zařízení) a pod Vyšehradem Ambulantní službu pro zájemce o pobyt v komunitě a jejich blízké.
Adresa: Občanské sdružení Kaleidoskop, Svornosti 7, 150 00 Praha 5 Tel: 257 321 020; 257 003 247; 776 245 692 Email: info@kaleidoskop-os.cz URL: http://www.kaleidoskop-os.cz/kontakty.html
...

Občanské sdružení - Ženy50

Cílovou skupinou, na kterou je především zaměřena náplň a činnost sdružení, jsou ženy ve věku kolem padesátky a starší. Kromě PC kurzů a čtvrtečních přednášek a besed je v Centru Ženy50 otevřena internetová kavárna - přístup na internet, případně práce na počítači s asistencí. Souběžně funguje bezplatná Poradna pro nezaměstnané ženy 50+ (vyhledání zaměstnání na internetu, odpověď na nabídky). Úterní večery jsou vyhrazeny pro volné setkávání se. Na obsahu těchto dvou hodin se může podílet každá z vás (besedy na téma, které vás zajímá, deskové hry apod.) V současné době rovněž probíhá cvičení "Tchai-ťi mezi obrazy" v Kulturním centru Slévárna, Ve Vaňkovce 1.Adresa: CENTRUM Ženy50, Anenská 10, Brno Tel: 543 212 700 Email: info@zeny50.cz URL: http://www.zeny50.cz/index.php?in=0
...

Mamma help

Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu při fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Pro veřejnost otevřeno: Po - Pá, od 830 do 13.30 hodin
Linka proti rakovině prsu - bez platná linka pro občany, kteří chtějí informace o rakovině prsu, potřebují poradit
tel. 800 180 880
V provozu od pondělí do pátku, od 9.00 - 19.00 hodin. Ve středu odpoví na dotazy onkolog, v pátek psycholog.

Adresa: U Vinohradské nemocnice 4 / 2256, 130 00 Praha 3 Tel: 2 7273 1000 Email: mammahelp@volny.cz URL: http://www.mammahelp.cz/
...

LORM - společnost pro hluchoslepé

Poskytuje pomoc a služby hluchoslepým všech věkových skupin i ostatním lidem, kteří jsou s hluchoslepými v kontaktu nebo se zajímají o tuto problematiku. LORM poskytuje individuální a skupinovou systematickou péči hluchoslepým lidem, jejíž cílem je překonání negativních psychologických a sociálních dopadů hluchoslepoty, které postihují jednotlivce a jejich rodiny.

LORM není seskupení několika zkratek, je jméno - pseudonym hluchoslepého básníka, filosofa a bojovného novináře, rodáka z jihomoravského Mikulova Heinricha Landesmanna (9.8. 1821 - 3.12.1902), který kvůli pronásledování přijal pseudonym Hieronymus LORM

Adresa: LORM, Zborovská 62, 150 00 Praha 5 Tel: 257 325 478 Email: info@lorm.cz URL: http://www.lorm.cz
...

Liga za práva vozíčkářů

Těžištěm naší každodenní činnosti je provoz speciálních služeb určených osobám s postižením. Právě tyto služby jsou obsahem našich projektů, které vám představujeme. Jejich základním společným rysem je snaha o zlepšení kvality konkrétního života konkrétního člověka s postižením.
Součástí je i poradna PARAGRAFÍK - PORADNA PRO ŽIVOT S POSTIŽENÍM, kterou je možno též kontaktovat na bezplatném telefonním čísle 800 100 250

Adresa: Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42, 602 00 Brno Tel: 541 249 175-6 Email: liga@ligavozic.cz URL: http://www.ligavozic.cz/iportal/
...

Liga proti rakovině

Dobrovolná nezisková organizace zabývající se prevencí rakoviny, zlepšením kvality života nádorově nemocných a podporující onkologický výzkum. Organizuje Květinové dny, Týden proti rakovině a další akce, které přispívají k boji proti rakovině.

Adresa: Na slupi 6, 128 42 Praha 2, Tel: 224 919 732, Email: lpr@lpr.cz, URL: http://www.lpr.cz
...

Klub žen s nádorovým onemocněním prsu ŽAP

Klub ŽAP má především snahu o zlepšení kvality života žen. Úsilím je přispět ke zdokonalení péče o nádorově nemocné. Informovat je, jak se s onemocněním vyrovnat a pohodlně žít. Navazovat spolupráci s podobnými iniciativami a to jak u nás v ČR, tak i v zahraničí. Klub ŽAP se snaží napomáhat svým členkám při řešení celé řady osobních problémů, záležitosti týkající se poskytováním protetických pomůcek, pomoc při odstraňování otoků horních končetin, které jsou u žen po ablaci častým jevem.

Adresa: Klub ŽAP, Ženy s nádorovým onemocněním, Kladrubská 305, 19900 Praha 9 Tel: 283 920 891 Email: klub.zap@seznam.cz URL: http://sweb.cz/klub.zap/index2.htm
...

Klub šelestářů

Telefonní poradna pro šelestáře
Telefonní poradnu pro šelestáře vede pan Ing. Zdeněk Kašpar každý čtvrtek od 12 - 16 hodin, telefonní číslo: 377 420 934.
Klub šelestářů
Setkání Klubu šelestářů se konají v posluchárně oddělení ORL, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, U Nemocnice 2. Pokud Vás trápí ušní šelesty, přijďte si poslechnout odbornou přednášku a získat infomace a rady, kde získat pomoc a jak se s šelesty vyrovnat. Zároveň zjistíte, že se tímto problémem netrápíte sami!
URL: http://home.tiscali.cz/ckn_help/selestari.htm
...

Klub seniorů - Český červený kříž

Každý týden v úterý od 10:00 do 12:30 je otevřen všem zájemcům Klub seniorů při OS ČČK Praha 1. Jedná se o otevřený klub, není podmínkou být členem ani bydlet v Praze 1. Kromě pravidelných schůzek pořádáme zájezdy, exkurze, apod
Adresa: Pohořelec 25/111, Praha 1 – Hradčany (průjezdem do domu a 1. patro ve vnitrobloku domu). Tel: 776 113 953 URL: http://www.cckpraha1.cz/klubsen.htm
...

Klub přátel červenobílé hole

Klub přátel červenobílé hole o.s. je společenský klub určený pro hluchoslepé, sluchově a zrakově postižené jehož činnost je zaměřena zejména na volnočasové aktivity, výtvarné kurzy, rekondice. Poskytujeme informace všem, kteří jsou zejména v kontaktu s hluchoslepými a zajímají se o tuto problematiku. Podrobnější informace na www.klubpratel.wz.cz.
pacesova.ota@volny.cz
Adresa: Ota Pačesová, Cafourkova 526/13, 181 00 Praha 8 Tel: 775 164 190, 284 691 012 URL: http://www.klubpratel.wz.cz/
...

Klub laryngektomovaných v ČR

Klub laryngektomovaných je neziskovou organizaci, většinu tvoří pacienti, kteří se stávají členy a snaží se pomáhat ostatním pacientům ve spolupráci s lékaři. Forma pomoci má nejrůznější podoby: pořádání rekondičních pobytů, vydávání zpravodaje, informování o nových pomůckách, odborné přednášky, neformální setkání apod. Velký význam má Klub laryngektomovaných zejména v tom, že řada lidí se přesvědčí, o tom že po odstranění hrtanu (totální laryngektomii) nic nekončí, ale že je možné dál kvalitně žít. Poradna nabízí pomoc při řešení zdravotních, sociálně právních a psychických problémech související s uvedenou problematikou.


Adresa: Klub laryngektomovaných, Petrohradská 3, 101 00 Praha 10 Tel: 267 184 641 Email: larynx@quick.cz URL: http://larynx.cz
...

Dobro.cz

Pod záštitou pracovního portálu Jobs.cz vznikl nový internetový projekt Dobro.cz. Jeho uživatelé se mohou pod heslem "Pošleme ho dál" dělit o své zkušenosti s dobrovolnictvím. Dobrovolná pomoc je v Česku značně rozšířená; průzkum realizovaný na portálech Jobs.cz a Prace.cz ukázal, že bezmála 70 % respondentů má zkušenost s dobrovolnou pomocí. Téměř třetina ze zhruba tisíce odpovídajících uvedla, že by uvítala prostor, kde by se mohla o tuto zkušenost podělit s ostatními.

URL: http://www.dobro.cz/page:1/
...

Dobré místo, o.s.

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007. Jeho cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením aktivní zapojení do života společnosti. Název sdružení vyjadřuje dva významy - dobré místo pro život a také dobré pracovní místo. Od podzimu 2009 zaměstnává Dobré místo, o.s. lidi se zdravotním postižením. Věnují se zdravotně sociální publicistice v rámci vznikající informační agentury zdravotně postižených. V roce 2012 začalo Dobré místo vydávat zdravotně sociální portál Lidé mezi lidmi. Na jaře téhož roku byl občanským sdružením Dobré místo ve spolupráci s Denním psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov provozován arteterapeutický klub v Hodkovičkách na Praze 4.
Adresa: DOBRÉ MÍSTO, o. s., Českobrodská 575, Praha 9 URL: http://www.dobre-misto.cz/index.php/kontakt
...

Dílny tvořivosti, o. s.

Program Návraty
pomáhá lidem po poranění či poškození mozku hledat cestu zpět do aktivního života a nabízí *Podpůrnou skupinu *Nácvik pracovních a sociálních dovedností v rámci sociálně terapeutické dílny *Služby terénního pracovníka , case manažera * Podporu nabízíme také Vašim rodinným příslušníkům a blízkým.


Adresa: Dílny tvořivosti, o. s., Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 - Nové Město Tel: 774 372 796 Email: info@navraty.info URL: http://manual.navraty.info
...

Devět životů

Naším hlavním cílem je snížit počet volně žijících koček na únosnou míru (kastrační program) a hledat nové domovy pro opuštěné kočky. Kočky bereme zejména z okolí Slaného a Kralup. Až na výjimečné případy nebereme kočky z Prahy, kde je několik dalších soukromých útulků a jeden městský. K dispozici máme čtyři depozita. Jedno slouží pro příjem a karanténu zvířat, zbývající tři jsou tu pro kočky, které prošly naší karanténou a jsou již vyléčené a minimálně jednou očkované. Tato depozita nepřijímají zvířata „z venku“. Naší filozofií je nedávat dohromady zvířata z různých lokalit a zkrátit tak délku případného léčení a pobyt v karanténě na přijatelnou dobu.
info(zavinac)devet-zivotu.cz


Adresa: O.S. Devět životů, Zvoleněves 102, 273 25 ZVOLENĚVES Tel: 733 550 296 Email: URL: http://www.cici.cz/kontakt.php
...

Český klub nedoslýchavých HELP

Posláním ČKNH je hájit zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilovat o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytovat svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě.
V současné době má klub svá poradenská střediska v Plzni, Brně, Hradci Králové, Ostravě, Ústí nad Orlicí, Uherském Brodě a Pardubicích. Centrum organizace je v Plzni. Aktivní klub s poradenstvím je v Břeclavi. Zajišťujeme také poradenství a technický servis v Rokycanech, Prostějově a v Mariánských Lázních.
Členem ČKNH se může stát každý zájemce. Bližší informace Vám sdělí paní Bohumila Wiejová - telefon 37 7420934. Poskytování služeb sluchově postiženým není podmíněno členstvím v naší organizaci.
Adresa: Český klub nedoslýchavých HELP, Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň Tel: 377 420 934, 377 420 935, 377 420 933 Email: cknh.zdenek@tiscali.cz URL: http://home.tiscali.cz/ckn_help/index.htm
...

Český klub fotografů amatérů Nekázanka

Nejstarší fotoklub v zemích koruny české, založen 19. 8. 1889 v Praze. Vydává občasník "Spoušť"
Adresa: POŠTOVKA, kulturní klub, Zahradníkova 1118/2, 150 00 Praha 5 Email: nekazanka@volny.cz  URL: http://www.nekazanka.hyperlink.cz/
...

Česká alzheimerovská společnost

Vítejte na webových stránkách ČALS.
Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997. Vznikla na základě setkávání a spolupráce zejména profesionálů v oboru gerontologie kteří se zabývali problematikou občanů postižených demencí – lékařů, sester, sociálních pracovníků, studentů sociální práce a dalších. Postupně se jejími členy stávali ti, jichž se problematika demencí zejména týká – rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká alzheimerovská společnost již respektovaným členem významných mezinárodních organizací – Alzheimer Europe a Alzheimer Disease International

Adresa: Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, Tel: 283 880 346, Email: Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz URL: http://www.alzheimer.cz
...

Asociace pro osobní asistenci

Posláním asociace je začlenění a zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím sociální služby osobní asistence. Asociace zastupuje zájmy svých členů – poskytovatelů a uživatelů sociální služby osobní asistence (dále jen členů), napomáhá zlepšování podmínek poskytování osobní asistence, seznamuje veřejnost s potřebami osob se zdravotním postižením a možnostmi jejich uspokojování tak, aby se kvalita a způsob života nelišily od vrstevníků klientů této služby.

předsedkyně APOA Eva Kacanu, kontakt evakacanu@seznam.cz, tel:737331905

URL: http://www.apoa.cz/o-organizaci.php?itemid=5
...

Asociace Parkinson-Help o.s.

Webové stránky jsou pro nemocné PN a nejenom pro ně.
Rádi bychom, aby to bylo místo, kde je možné čerpat nejen informace, ale i sdílet své starosti, ale třeba se i podělit o roztomilé, či humorné stránky z Parki života, který musíme brát s nadhledem, chceme-li si udržet "zdravou mysl".Adresa: Asociace Parkinson-Help o.s., Dürerova 2177/18, 100 00 Praha 10 Tel: 777 163 380 Email: romana@parkinson-help.cz URL: http://parkinson-help.cz/aph/onas/kdojsme.php
...

Amelie

Občanské sdružení Amelie nabízí bezplatnou odbornou i laickou psychosociální pomoc pro onkologicky a jinak vážně nemocné i jejich blízké.
Úzce spolupracuje s vedením a lékaři onkologických klinik VFN na Karlově náměstí a ÚOP Na Pleši.
Adresa: Kurta Konráda 15, 190 00 Praha 9 Tel: 739 506 912 Email: pavla.ticha@volny.cz URL: http://www.ProgramAmelie.cz
...
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: