Kde hledat informace, pomoc

Nevíte kam, na koho se obrátit, hledáte informaci, kontakt, pomoc? Pomocí odkazů lze najít téměř vše. Ať už se týká specializovaných časopisů, novin, nakladatelství nebo hledáte-li poradnu, adresář či praktickou pomoc nebo právní a sociálně právní informaci. Chcete najít laickou odbornou pomoc ve svépomocných skupinách nebo profesionální ve státních institucích? Hledáte rehabilitační pomůcky? Vše lze v odkazech najít. Včetné vzdělávání a pomoc ze strany zdravotnictví. Někdy sdružení, instituce atd. nejsou jednoznačně zařaditelné, zkuste se podívat i do podobných položek, co kdyby... Doporučujeme prohledat i naši Poradnu a pročíst sekci Vašich příběhů, i tam se může ukrývat odpověď na Váš dotaz.

Státní instituce

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním úřadem ustaveným zákonem č. 79/1997 Sb. Je rozpočtovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva, podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky, a to vždy doprovázené věrohodnými odpovídajícími informacemi. Dále přispívat k tomu, aby léčiva i zdravotnické prostředky byly racionálně používány, popřípadě odpovědně a eticky klinicky hodnoceny.

Adresa: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Tel: 272 185 111, Email: sukl@sukl.cz URL: http://www.sukl.cz
...

Poznejte své léky

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost.
Adresa: SÚKL. Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Tel: 272 185 333 Email: infs@sukl.cz URL: http://www.olecich.cz/
...

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

sociální problematika, odkazy na adresy terénních či ústavních zařízení sociálních služeb

Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Tel: 221 921 111, URL: http://www.mpsv.cz/scripts/adresy/default.asp?lg=1&druh_id=5&okres_id=CZ0000
...

Integrovaný portál MPSV

Informuje o zaměstnanosti, státní sociální podpoře, životě a práci v EU/EHP, zahrnuje odkazy na ministerstvo práce a sociálních věcí, českou správu sociálního zabezpečení, portál veřejné správy.Adresa: Ing. Petr Hortlík, odbor trhu práce, MPSV Email: sluzby.zamestnanosti@mpsv.cz URL: http://portal.mpsv.cz/
...
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: