Kde hledat informace, pomoc

Nevíte kam, na koho se obrátit, hledáte informaci, kontakt, pomoc? Pomocí odkazů lze najít téměř vše. Ať už se týká specializovaných časopisů, novin, nakladatelství nebo hledáte-li poradnu, adresář či praktickou pomoc nebo právní a sociálně právní informaci. Chcete najít laickou odbornou pomoc ve svépomocných skupinách nebo profesionální ve státních institucích? Hledáte rehabilitační pomůcky? Vše lze v odkazech najít. Včetné vzdělávání a pomoc ze strany zdravotnictví. Někdy sdružení, instituce atd. nejsou jednoznačně zařaditelné, zkuste se podívat i do podobných položek, co kdyby... Doporučujeme prohledat i naši Poradnu a pročíst sekci Vašich příběhů, i tam se může ukrývat odpověď na Váš dotaz.

Poradenství, adresáře

Živá paměť

Obecně prospěšná společnost, která byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu v prosinci roku 2003.
cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války. Chceme již stávající archiv rozšiřovat i o další materiály, badatelsky jej zpracovávat a informovat o výsledcích naší činnosti odbornou i laickou veřejnost. Dále si klademe za cíl poskytovat sociální a poradenské služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména pak obětem fašismu a nacionálního socialismu.

Adresa: Na Poříčí 12, Praha 1, 110 00 Tel: 224 872 750 Email: info@zivapamet.cz URL: http://www.zivapamet.cz/
...

Žijeme na plno

V tomto jedinečném seznamu naleznete přehled a ceny vybraných aktivit pro důchodce a seniory v Brně.

Adresa: Provozovatelem portálu ŽIJEME NAPLNO.CZ je: Media Park s.r.o. Kroftova 18, 150 00 Praha 5 Tel: +420 226 202 280 Email: info@zijemenaplno.cz URL: http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a311-Prehled-a-ceny-seniorskych-aktivit-v-Brne.aspx
...

Znáte své léky?

Znám své léky
Bezplatná online poradna Znám své léky vám pomůže vyznat se v lécích, které užíváte, odhalit případné interakce, tj. vzájemnou nesnášenlivost léčiv, a poukázat na konkrétní potraviny a bylinky, kterým byste se měli vyhnout.

Poradna je určena pro pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří užívají více různých léčivých přípravků (na předpis nebo volně prodejných). Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře, pouze doplněním informací pro pacienty, jež mají zájem se dozvědět víc. Váš lékař nemusí vědět o všech přípravcích, které vám byly předepsány v jiné než jeho ordinaci.


URL: http://www.aifp.cz/cs/
...

Znám své léky

Téměř každý z nás dnes užívá nějaké léky – někteří jeden, dva přípravky, jiní i deset a více pilulek denně. Tyto léky, které nám často předepisují různí lékaři, dále kombinujeme s volně prodejnými přípravky nebo bylinkami. Příbalové letáky v naprosté většině případů nečteme a tak nějak doufáme, že je a bude všechno v pořádku. Léky ale nejsou jen tak ledajaká věc. Některé konkrétní kombinace léků s jinými přípravky, pokrmy či bylinkami mohou mít neblahé následky na naše zdraví a snížit účinnost léčby. Je proto na čase se o své léky začít více zajímat! Pomůže vám naše poradna
URL: http://www.aifp.cz/cs/online-poradny/znam-sve-leky/
...

Zlaté stránky on line

Vynikající seznam snad všeho, jednoduché vyhledávání po celé ČR
URL: http://www.zlatestranky.cz/hledej/?
...

Zdravotnický portál kraje Vysočina

Portál poskytuje pacientům orientaci v jejich základních právech a zároveň aktuální informace z oblasti zdravotnictví kraje Vysočina.

Adresa: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Tel: 564 602 111 Email: posta@kr-vysocina.cz URL: http://www.zdravi-vysociny.cz/cz/Content/HtmlPage.aspx?folderid=2
...

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu

Vítejte na stránkách nového monooborového katalogu zdraví a zdravotnictví na českém internetu.

Adresa: MediWeb s.r.o., Polní 4013/29, 695 01 Hodonín URL: http://www.zdravnet.cz/
...

Zdraví a Zdravotnictví (Marketink pro zdraví)

Uvádí adresář, zdravotnické informace, výběr z zdravotnického tisku, pomoc v péči o pacienty, zákony a předpisy

Adresa: U Půjčovny 3, Praha 1, 110 00 Tel: : 224 234 040 Email: mpz@zdrav.cz URL: http://www.zdrav.cz
...

Zdravcentra - krajská centra primární péče

Portál www.zdravcentra.cz, který byl odborné i laické veřejnosti představen v září roku 2002, slouží zejména potřebám primární zdravotní péče. Je integrální součástí systému zdravotní péče, proto se portál rozvíjí tak, aby jeho služeb mohly stejně dobře využívat všechny jeho složky včetně státní správy a rovněž široká veřejnost. Zaměření je na primární péči, zdravotní situaci v regionech atd. Uživatelům poskytuje portál kromě informačních databází i další služby, zejména tvorbu individuálních webových prezentací lékařů, zdravotnických zařízení i lékáren. Uživatelům poskytuje portál kromě informačních databází i další služby, zejména tvorbu individuálních webových prezentací lékařů, zdravotnických zařízení i lékáren.


Adresa: GREEN PLANET, a.s., U Hranic 16/3221, 100 00 Praha 10 Tel: 267 184 026 Email: greenplanet@greenplanet.cz URL: http:///www.zdravcentra.cz
...

www.eSeznam.cz

Portál určený zdravotně znevýhodněným. Měl by sdružovat a také sdružuje osoby zdravotně znevýhodněné a nejen je. Je zde možnost prostřednictvím tohoto portálu spolu komunikovat, vkládat své názory, články a příspěvky do diskusí,atd.
Portál je vytvářen ve spolupraci s NRZP v zastoupení Ing. Jaroslav Dembinný.

Adresa: Občanské sdružení eSeznam, Sosnová 371, 739 61 Třinec Tel: +420 558 333 100 URL: http://www.eSeznam.cz
...

Výplata

Firma SVT BRNO, s.r.o. byla založena v roce 1994 a specializuje se na mzdové a docházkové systémy. Již v době svého vzniku firma zaměstnávala zaměstnance mající dlouholetou zkušenost s vyvíjenou problematikou. V současnosti se firma zabývá údržbou užívaného software i vývojem software v nejnovějších technologiích.
Pokud máte nějaké dotazy, pište na adresu info@vyplata.cz
Adresa: SVT BRNO, s.r.o. , Havlíčkova 19, 602 00 BRNO Tel: +420 972 625 645 Email: info@vyplata.cz URL: http://www.vyplata.cz/
...

Vyhledávací databáze pro seniory

Databáze zdravotně sociální služeb pro seniory v ČR
lze najít jak http://www.zivapamet.cz/vyhladavanie.htm
v rámci: Živá paměť je obecně prospěšná společnost, která byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu v prosinci roku 2003.
nebo http://www.gerontologie.cz.

Adresa: Živá paměť, o.p.s., Na poříčí 12, 110 00 Praha 1 Tel: 224 872 750 Email: info@zivapamet.cz URL: http://www.zivapamet.cz/
...

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

VZP ČR zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče z prostředků zdravotního pojištění a další činnosti, které jí umožňuje zákon.

Adresa: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Tel: 221 751 111 Email: info@vzp.cz URL: http://www.vzp.cz/
...

Volně prodejné léčivé přípravky

VZP zveřejnila na svém webu seznam volně prodejných léčivých přípravků

Adresa: http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/volne-leky/
...

Vidacentrum

Informační centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci rozšiřuje možnosti v informovanosti o oblasti duševního zdraví a to především s ohledem na potřeby uživatelů jeho služeb, rodičů a příbuzných.

Adresa: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Kamenická 25, 170 00 Praha 7, Tel: 233 372 668 Email: styblikova@cmhcd.cz URL: http://www.vidacentrum.cz
...

Vhodná kuchyň na stáří - AGE EXPLORER

Možnost sestavit si kuchyň na zkoušku nabízí ve svém pražském areálu firma Blum.
Kuchyň by měla zejména: být zdrojem radosti a potěšení po dlouhá léta. Když si dnes kupujeme novou kuchyň, jde zpravidla o velkou investici, na které se dá později něco měnit jen velmi těžko. Kuchyň používáme v průměru asi 20 let, proto by měla vyhovovat našim osobním, individuálním potřebám.
Přesto však bychom měli stále poamatovat na to, že své potřeby můžeme v průběhu let měnit:
Stárnutí je normální a přirozený proces, v jehož důsledku se časem pohybujeme se stále většími obtížemi.
Mohou se dostavit problémy se zády nebo koleny. Zhoršený zrak nám může ztížit práci v kuchyni.
Také v těhotenství má žena po nějakou dobu vůči své kuchyni jiné požadavky.
Proto bychom měli dbát na optimální vybavení kuchyně ještě před jejím zakoupením.
Naše doporučení pro ergonomické plánování kuchyně
AGE EXPLORER – aby naše výrobky vyhovovaly potřebám zákazníků
AGE EXPLORER je speciální oděv, s jehož pomocí simulujeme tělesná omezení pohybu. Oblečte si jej a prožijte na vlastní kůži, jak se člověku s tělesným omezením například vaří, a pochopíte, jaké zvláštní požadavky takový člověk najednou má.

Podívejte se na www stránky firmy, najdete i bližší informace, kontakty, včetně mapkyURL: http://www.dynamicspace.com/dynamicspace/cs/02/07/index.html
...

Veřejný internet

Společný projekt Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a BMI sdružení. Jeho cílem je soustřeďovat informace o místech veřejného přístupu k internetu a poskytovat je veřejnosti, aby se dalo snadno zjistit, kde se tato místa nacházejí a jaké služby nabízejí. Údaje z této databáze jsou přebírány také Portálem veřejné správy, který umožňuje zobrazení nejbližších míst s veřejným přístupem k internetu na území dané obce či města.

Adresa: BMI sdružení, Hall Office Park, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 Tel: 234 602 267 Email: winter@brezen.cz URL: http://www.verejnyinternet.cz/
...

Věc poslední - pohřeb

Internetové stránky poradí se vším co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Přehledný průvodce krok za krokem, který pomůže naplánovat pohřeb, objednat pohřební službu, vybrat rakev či urnu. Stránky obsahují i databázi pohřebních služeb v ČR.


URL: http://www.pohreb.cz
...

V bludišti léků

Češi spolykají ročně léky za 70 miliard korun, zejména senioři berou denně deset i víc různých léků a potravních doplňků. Jak léky užívat a jak se vyznat v tom, proč některý lék hradí zdravotní pojišťovny a jiný ne, pomůže laikům i lékařům zjistit projekt www.lekovyprůvodce.cz
V Česku jsou portály, kde pacienti řadu informacích o lécích najdou, například web Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.olecich.cz či www.znamsveleky.cz, který mají farmaceutické firmy.
Nový projekt by měl jít dál. Do měsíce spustí spolu s lékovým ústavem e-poradnu, kde bude na konkrétní dotazy odpovídat klinický farmaceut. Dá doporučení, jak upravit spektrum užívaných léků. Pacient pak doporučení může probrat se svým lékařem. „Ideální by bylo, kdyby se s dotazy obraceli také lékaři, zejména u pacientů, kteří berou více léků, jsou to třeba senioři, kde právě s ohledem na věk je potřeba velmi pečlivé zvážení, jaké léky jim možno podat,“

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/lekovy-pruvodce-ukaze-pacientum-cestu-v-bludisti-leku-478461#utm_medium=newsletter&utm_source=zdn
...

Ústav zdravotnických a statistických informací ČR

Adresy a kontakty na zdravotnická zařízení, nemocnice, ambulatni zařízení, hospice

Adresa: Palackého náměstí 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2 Tel: 224 972 243 Email: sekretariat@uzis.cz URL: http://www.uzis.cz/cz/zarizeni/zzkraj.htm
...

Umírání

Informační a diskusní portál pro pečující, pro lékaře, pro nemocné a pro pozůstalé.
Umírání je téma, kterého se bojíme dotknout a zároveň víme, že se nás každého týká. A právě proto, že umírání, péče o umírajícího a truchlení není nic jednoduchého a přitom je třeba je umět zvládnout, vznikají tyto stránky. Nabízíme mnoho informací, ale také hodně prostoru pro vzájemné sdílení a pomoc.
GARANT PROJEKTU
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Email: redakce@umirani.cz URL: http://www.umirani.cz
...

Telefony - barevné linky

Přehled o základních informacích barevných linek, včetně tarifů.
URL: http://www.ceskytelecom.cz/firmy/telefonni_sluzby/barevne_linky/index.php
...

Telefon - zelená linka o státní sociální podpoře

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které provoz hradí, poskytuje obačanům z celé ČR po celých 24 hodin denně informace o dávkách státní sociální podpory (např. sociální příplatek, příspěvek na bydlení, na dopravu, pohřebné...)

Konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny Vaše dotazy k sociální problematice, se konají každou středu od 14h do 16:45h v přízemí budovy MPSV ČR. Tato služba je poskytována bezplatně.

Adresa: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Tel: 800-1-89810
...

Telefon - senior

Bezplatná telefonická linka pomoci seniorům, poskytuje poradenskou činnost, v rámci sdružení Život 90. Lze navštívit i osobně.

Adresa: Život 90, Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1 Tel: 800 157 157
...

Telefon - nespavost

Co je to nespavost? Choroba se vyznačuje souborem příznaků: obtížné usínání, přerušovaný spánek, brzké ranní probouzení a/nebo neosvěžující spánek.
V poradně odpovídají členové České společnosti pro výzkum spánku a spánkové medicíny a na www stránkách jsou uvedena specializovaná pracoviště zabývající se problematikou spánku.


Tel: 800 182 571 URL: http://www.nespavost.cz/verejnost/default.htm
...

Telefon - linka proti bolesti

Odhaduje se, že až 70 % pacientů s chronickou bolestí není v České republice léčeno odpovídajícím způsobem. Přitom až 95 % případů je dnes velmi dobře zvládnutelných dostupnou farmakologickou léčbou. Příčinou stavu je mimo jiné nízké povědomí pacientů a jejich rodinných příslušníků o možnostech léčby bolesti, jejich smíření se se současným stavem a také nedostatky ve vzájemné komunikaci lékaře a pacienta.
K dispozici je linka proti bolesti, která je v provozu ve všední dny 14.hod - 19. hodin, zajištěna odborníky z Motolské nemonice v Praze 5.
Na www stránkách lze najit i adresář pracovišť pro léčbu bolesti v ČR
Projekt Linky proti bolesti podporuje Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, občanské sdružení Projekt ALGOS s finanční podporou společnosti Janssen-Cilag.
Tel: 224 435 587 URL: http://www.linkaprotibolesti.cz
...

Telefon - informační servis České pošty

Na lince lze bezplatně získat informace např. o cenách za odeslání listovních a balikových zásilek v tuzemsku i v zahraničí, či při nejasnostech ohledně poštovních služeb.
Česká pošta vydává 2x ročně pro veřejnost Zpravodaj pošty, k odběru je na poštách.

Adresa: Česká pošta, s.p., Olšanská 389, 225 99 Praha 3 Tel: 800 104 410 Email: info@info.cpost.cz URL: http://www.cpost.cz
...

Telefon - bolesti hlavy

Bolest hlavy je skutečná nemoc, kterou do systému řadí a popisuje i Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN). Bolest hlavy jako příznak může skutečně doprovázet banální choroby, ale na druhé straně představovat i známku varující před ohrožením života. Není radno ji podceňovat a spoléhat se na rozličné "osvědčené" pokusy o domácí léčbu.
Pokud pacient trpící migrénou a dalšími bolestmi hlavy zavolá na telefonní číslo 800 555 430, získá užitečné informace vztahující se k jeho problému a možnost objednat se na vyšetření u specialisty.
Obsah www stránek je garantován Czech Headache Society.
Tel: 800 555 430 URL: http://www.bolestihlavy.cz
...

Telefon - bezplatná pohřební infolinka

Pracovnici poskytuji informace týkající se pohřbů, případně sdělí další kontakty.
Tel: 800 10 10 50 URL: http://www.pohrustav.cz
...

Šedesátka

Web pro seniory, aktivní i v nesnázích. Funguje od června 20009
Adresa: CENTRED o.s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice Tel: 777 765 831 Email: info@centred.cz URL: http://www.sedesatka.cz/
...

Státní správa

Kontakty na zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny, hygienicke stanice, informace o nemocenském pojištěni, lékařské posudkové komise, lékařskou komoru atd.

URL: http://www.statnisprava.cz/ebe/redakce.nsf/i/zdravi
...

Spočítejte si sami

Potřebujete spočítat čistou mzdu, splátku hypotéky, zjistit výši bankovních poplatků či důchodový věk, výši důchodu?
URL: http://www.sfinance.cz/kalkulatory/
...

Sociální portál kraje Vysočina

Sociální portál je živý informační zdroj, jenž bude reagovat na potřeby uživatelů a bude průběžně monitorovat aktuální nabídku poskytovatelů i možnosti zadavatelů. To vše v souladu s dokumentem, kterým je Strategický plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Tel: 564 602 111, 564 602 100 Email: posta@kr-vysocina.cz URL: http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp
...

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění

Stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které byly vytvořeny pro širokou laickou veřejnost s cílem zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem, vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky a chránit ji tak před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti. Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.
Adresa: SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Tel: 272 185 333 Email: infs@sukl.cz URL: http://www.leky.sukl.cz/
...

Seniorem, s.r.o.

Seniorem.eu je interaktivní portál nejen pro seniory. Zaměřuje se na vytvoření komunity seniorů, pro které pohodlně a kvalitně zprostředkováváme rozmanité služby. A to vše díky našemu jedinečnému a jednoduchému uzpůsobení webové stránky.
Tuto stránku budujeme tak, aby se uživatelům bez jakýchkoliv internetových znalostí podařilo najít to, co hledají. Ať už je to nejlepší domov pro seniory pro klidné stáří, nebo nejlépe hodnocené lázně pro relaxaci, či nejkvalitnější a nejlevnější zájezdy dle výběru uživatele.

Adresa: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 Email: info@seniorem.eu URL: http://www.seniorem.eu/
...

Seniorclub

Poradensko-společenská nezisková pomoc, se snahou informovat o novinkách a aktuálním dění, které se týkají důchodců. Včetně nabídky možnosti se navzájem seznamovat.


Email: kunovaj@centrum.cz URL: http://www.seniorclub.cz/
...

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)

Organizace zastupující zájmy spotřebitelů. V jejich rámci realizuje také různé publikační, vzdělávací činnosti. Provoz poradenské linky SOS od 8-17 hodin, za dotovanou cenu 8 Kč/min.
Vydává dvouměsíčník "Štít spotřebitele", zprovoznila informační server Svět spotřebitelů, poskytuje bezplatné konzultace v síti osobních poraden pro spotřebitele.
Senioři a „evropská“ spotřebitelská práva
Tisková zpráva SOS ze dne 19. října 2004: Přípravy na přistoupení České republiky k Evropské unii přinesly českým spotřebitelům řadu nových práv, která mohou ocenit v běžném životě. Ne všichni je však znají a zejména senioři tak nemají možnost využívat svá práva. Proto Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) realizuje za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR projekt Seznamování seniorů s "evropskými" spotřebitelskými právy.
SOS vydalo Slabikář evropského spotřebitele - viz novinky.


Adresa: Rytířská 10, 110 00 Praha 1, Tel: 900 080808 Email: sos@spotrebitele.info URL: http://www.spotrebitele.info
...

Sdružení českých spotřebitelů

Základním posláním SČS je:
Hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu;
Trvale působit ve spolupráci s kontrolními a dozorovými orgány a ostatními organizacemi vhodnými formami na zvyšování jakosti výrobků a služeb spotřebitelům;
Spolupracovat s mezinárodními organizacemi pro ochranu zájmu spotřebitelů;
Spolupracovat na tvorbě právních předpisů zaměřených na ochranu spotřebitele;
Uzavírat smlouvy a dohody o spolupráci s orgány, organizacemi a občanskými sdruženími v rozsahu potřebném pro činnost Sdružení.

Adresa: Budějovická 73, 140 00 Praha 4, Tel: 261 263 574 Email: info@utrin.cz, URL: http://www.regio.cz/spotrebitel/main/?loc=kontakt
...

Sběrné dvory pro občany hlavního města Prahy

Zamyšlení nad přeplněností v bytě s přibývajicími lety by mělo vést k využití znalosti nejbližšího sběrného dvoru pro obyvatele Prahy.
Seznam SBĚRNÝCH DVORŮ pro všechny občany hlavního Města Prahy.
Na www stránkách lze najít informace nejen o odpadech, ale i o elektřině, plynu, teple, vodě v Praze
URL: http://www.praha-mesto.cz/spolu/
...

Rodinné poradny

Adresář rodinných poraden
- součástí Asociace manželských a rodinných poradců

URL: http://www.amrp.cz/
...

Rada seniorů České republiky

Občanské sdružení
Radu seniorů České republiky, založilo dne 31.května 2005 12 členských organizací sjednoceného důchodcovského hnutí s cca půlmiliónovou členskou základnou.
1. Asociace důchodců odborářů při ČMKOS
2. Svaz důchodců České republiky
3. Český svaz bojovníků za svobodu
4. Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska
5. Jednotný svaz pracovníků ve zdravotnictví
6. UNIE senior
7. Svaz diabetiků České republiky
8. Klub novinářů seniorů
9. Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.
10. Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených Ostrava
11. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
12. Český svaz žen
Vydává noviny "Doba seniorů, vychází poslední pátek v měsíci, 24 stran, 9 Kč

Poradenská střediska v Praze, Brně Hradci Královém, a Ostravě od pondělí do čtvrtka 8-18 hod., pátek 8-14 hod.

Adresa: Rada seniorů ČR, W.Churchilla 2 , 113 69 Praha 3 Tel: 234 462 073-7 Email: rscr@rscr.cz URL: http://www.rscr.cz
...

Půjčovna zdravotnických videopořadů, včetně zdravotnicko ošetřovatelské

Jedná se o pořady určené jednak široké veřejnosti, jednak profesionálům. Pro pečující jsou zajímavá témata byť starší, z roku 1993 Nemocný v domácím ošetřování I-III díl, poslední je věnován Péči o nepohyblivého pacienta, Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě z roku 1998, Nesnadná rozhodnutí - péče o páteř v zatěžových situacích pečovatele z r.1999.
Adresa: Státní zdravotní ústav, videopůjčovna, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Tel: 267 082 986 Email: edice@szu.cz
...

Publikace a DVD materiály nabízí Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Jsou určeny tlumočníkům pro neslyšící i dalším zájemcům o problematiku osob se sluchovým postižením.
Jedná se mimo jiné o materiály:
• o problematice tlumočení pro neslyšící
• o českém znakovém jazyce a jeho uživatelích
• o problematice vzdělávání osob se sluchovým postižením
• o kompenzačních pomůckách pro osoby s vadou sluchu
• pro pracovníky ve zdravotnictví, ve státní správě a ve školství
• k výuce českého znakového jazyka

Adresa: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9 Tel: 284 080 296 URL: http://www.cktzj.com/index.php?page=eshop
...

Psychoportál

Je možné, že pociťujete psychické obtíže. Chtěli bychom Vám pomoci s orientací v životních situacích, zranitelnosti, nástupu a typech potíží ve vztahu k duševnímu zdraví a nemoci a také s rozhodováním, zda, kdy a kam se případně obrátit o odbornou pomoc.

Email: info@psychoportal.cz URL: http://www.psychoportal.cz
...

Poštovné

Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb, poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. listopadu 2008
URL: http://www.cpost.cz/data/psc/cenik.pdf
...

Portál pro seniory a jejich přátelé

Potřebujete se poradit s právníkem? Řešíte problém s bydlením nebo dědictvím? Nevíte, jak zvládnout starost o svou nemocnou babičku nebo dědečka?
Poradťe se s námi. Otevřeli jsme novou poradnu z oblasti právní, zdravotní a sociální.

Adresa: MUDr. Karel Metyš, MBA, SKALIO CZ, Za Horizontem, 267 01 Králův Dvůr Tel: 724 746 408 Email: info@penzista.net URL: http://www.penzista.net/
...

Portál pro seniory

Senioři jsou skupinou obyvatel, která již nyní tvoří téměř čtvrtinu naší společnosti. Zde se vám pokusíme zprostředkovat objektivní a zajímavé informace z různých oblastí. Naším cílem je podpora vašeho právního a sociálního sebevědomí a odpovědnosti za zdravý životní styl.

Adresa: Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 Email: sekr@helcom.cz URL: http://www.seniori.org
...

Portál pro pacienty

Portál vám přináší informace o lécích a lékárnách. Najdete zde všechny registrované léky a všechny lékárny v České republice. Na portálu můžete snadno •vyhledat lékárny v zadaném městě nebo v okolí zadaného místa,
•vyhledat informace o lécích a potravinách pro zvláštní lékařské účely,
•vyhledat substituty, tj. léky se stejným účinkem,
•vyhledat lékové interakce,
•vyhledat lékárnu s nulovým doplatkem za lék (připravujeme),
•evidovat zaplacené regulační poplatky a doplatky za léky (po registraci

URL: http://www.najdi-lekarnu.cz/
...

poradna TARO

Má za cíl poskytovat poradenství a pomocnou ruku těm, kteří se dostali do tíživé životní či sociální situace a z různých důvodu nemohou, nebo nechtějí navštívit státní
instituce, nebo organizace které se příslušnou problematikou zabývají.
Již několik let v ČR stoupá počet nezaměstnaných, nevyhnul se také lidem zdravotně handicapovaným.
Stránky umožňují nejen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou zdravotně znevýhodněni a chtějí opravdu najít pracovní uplatnění, ale i firmám, které se rozhodnou takto handicapované lidi zaměstnávat, bezplatnou inzerci.
Adresa: TARO, Pavol Halaj, Písecká 2341/20, 130 00 Praha 3 Tel: 420 776 208 928 Email: taro@taro.cz URL: http://www.taro.cz/
...

Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP

Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).
Adresa: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno Tel: +420 537 021 493 (pevná linka) Email: info@ligavozic.cz URL: http://www.ligavozic.cz/o-nas/kontakt
...

Poradíme si

Užitečné rady a tipy pro péči
redakce@poradimesi.cz
Adresa: Dobrovského 1011/1, 266 01 Beroun Tel: +420 602 242 494 URL: http://poradimesi.cz/
...

Pomůcka pro příbuzné lidí s roztroušenou sklerózou

Vše o roztroušené skleróze, jak se na ni připravit či se s ní vyrovnat, kde hledat pomoc a další informace se dozvědí zájemci z multimediálního produktu DVD/CD, který vznikl v rámci projektu Qualified Care - Profesionalizace rodinné péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou. Projekt financovala Evropská komise v rámci programu Leonardo da Vinci, DVD/CD je možné si objednat zdarma u BMI sdružení.
Česká verze je díky BMI sdružení nejrozsáhlejší. Obsahuje nejen rozsáhlý adresář lékařských center pro RS, pomáhajících organizací, všech členských organizací Unie Roska a odkazy na další internetové informační zdroje, ale také kapitoly týkající se dávek sociální péče, důchodového zabezpečení, pomůcek a daňových a poplatkových úlev souvisejících se zdravotním postižením.
Produkt je možné získat zdarma, stačí si jej objednat mailem na bmi@brezen.cz. O jeho bezplatnou distribuci se stará Unie Roska, jíž BMI sdružení předává objednávky.

Email: bmi@brezen.cz
...

Pomoc poškozeným

Nejčastější dotazy a problémy:
Přihodil se Vám úraz? Byla Vám způsobena škoda na zdraví? Stali jste se obětí dopravní nehody či jiného ataku?
Nevíte, zda Vás pojišťovna odškodnila správně? Máte problémy při jednání s pojišťovnou?
Pokud hledáte odpovědi na výše uvedené dotazy či jste se dostali do jakékoliv nepříjemné situace s pojené s úrazem, škodou na zdraví či dopravní nehodou, může Vám sdružení „Pomoc poškozeným“ nabídnout účinné prostředky, jak uplatnit správně své nároky a obdržet plnění od pojišťovny případně viníka v maximální vý
Tel: 731140140 Email: info@pomocposkozenym.cz URL: http://www.pomocposkozenym.cz/
...

Pomoc na Praze 12

Potřebujete nalézt vhodnou sociální službu? Hlavním cílem portálu Rodinná databáze kontaktů (Rodako) je spojit zájemce o služby typu osobní asistence, hlídání dětí, péče o seniory či úklid s poskytovateli těchto služeb http://p12.helpnet.cz/aktualne/uzitecna-sluzba-rodinna-databaze-kontaktu#sthash.R6oxG7vj.dpuf
www.rodako.cz
URL: http://p12.helpnet.cz/aktualne/uzitecna-sluzba-rodinna-databaze-kontaktu#sthash.R6oxG7vj.dpuf
...

penzista.net

Portál pro seniory a jejich přátelé

Služby pro seniory, Kluby seniorů, Agentury domácí péče
Senioři a společnost, tísňová péče
Jak získat finanční příspěvek na zvláštní pomůcku
Telemedicína, Zdraví, Pitný režim, Strava, Pohybové aktivity. Spánek
Vyšší věk a nemoci, Lázeňská péče
Léky - Farmacie - Zdravotnictví
Krása - Péče o pokožku - Péče o vlasy- Péče o tělo
Domov- Hospice- Domovy pro seniory - Penziony - Cohousing
Pomůcky pro lepší domov - Jídelny pro seniory
VzděláváníUniverzity třetího věku - Aktivity a kurzy pro seniory - Počítače a technologie pro seniory
Finance - Jak spořit na důchod - Fondy- Starobní důchod
Cestování pro seniory


Pohodové odpoledne s pokusem o zápis do Guinessovy knihu rekordů v počtu seniorů s kočárky

V parku Družba na Pankrácké pláni na Praze 4 se koná v neděli 15. září 2013 od 13-18 hod. pohodové odpoledne pro všechny generace. Vstup zdarma. Vezměte si deky na piknik. Seznamte se s programem akce...


Email: karel.metys@penzista.net URL: http://www.penzista.net
...

Penzijni fondy

O svém finančním zajištěni ve stáří se můžete rozhodnout daleko dříve, penzijní fondy pomáhají udržet přiměřený životní standard i v důchodovém věku. Fondy zprostředkovávají penzijní připojištění se státním příspěvkem. Kontakty na některé penzijní fondy:
- Allianz penzijní fond a.s., Římská 103/12, 120 00 Praha 2, tel: 224405851, www.allianz.cz/penzijnifond
- ČSOB Penzijní fond Stabilita a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, tel: 283080111, www.cmpf.cz
- Generali penzijní fond a.s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, tel.: 800150155, penzijni-fond.generali.cz
- Penzijní fond České pojišťovny a.s., Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, tel: 221109111, www.pfcp.cz/
- Penzijní fond České spořitelny a.s., Poláčkova 1976/2, 140 00 Praha 4, tel.: 261075116, www.pfcs.cz/
- Penzijní fond Komerční banky a.s., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, tel.: 272173111, www.pfkb.cz


...

Pečuj doma

Provoz webu je jednou z aktivit projektu Pečuj doma, určeného pečujícím laikům zejména z Jihomoravského kraje. Projekt financuje Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na našem webu najdete nová nácviková videa.
Adresa: občanské sdružení Moravskoslezský kruh, Nerudova 7, 602 00 Brno Tel: 549 213 411, 549 213 412, 774 73 80 90 URL: http://www.pecujdoma.cz/
...

Péče o pozůstalé v ČR

Globální města přátelská k seniorům. Průvodce
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7980/WHO_age_friendly_cities_cz.pdf
Poradenství pro pozůstalé
Poradce v poradenství pro pozůstalé
Cílem návrhu kvalifikačního a hodnotícího standardu dílčí kvalifikace Poradce v poradenství pro pozůstalé je umožnit zvýšení kvalifikace všem laikům i profesionálům v České republice, kteří již léta dobrovolně přispívají ke zkvalitnění života pozůstalých.
Problematika je v gesci Odbor legislativně právní, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, E-mail: pohrebnictvi@mmr.cz.

URL: http://www.mmr.cz/Pohrebnictvi/Koncepce-Strategie/Pece-o-pozustale-v-CR
...

Pacient.org - oborový adresář pro Vaše zdraví

Lze zde najít některá zdravotnická zařízení, případně se zdravotnictvím související
Adresa: Internet Projekt, a.s. Vyšehradská 43, 120 00 Praha 2, Tel: 420 224 911 902, Email: info@pacient.org URL: http://www.pacient.org/
...

Ověřte si ...

V dnešní "přeinformované" době se před jakoukoli činnosti či rozhodnutím, které by mohlo více či méně pozměnit Váš život, obohatit Vás o nové výdobytky nebo naopak ochudit o Vaše úspory, stává nutností si mnohé informace ověřit nebo vyhledat. Katalog overtesi.cz soustřeďuje odkazy na volně přístupné databáze a registry a měl by svým uživatelům posloužit k rychlému nalezení těchto praktických stránek.
info@overtesi.cz

Adresa: neuvedena URL: http://www.overtesi.cz/
...

Ordinace

Je zdravotnický portál, který poskytuje všem zájemcům seriózní informace z oblasti medicíny farmacie a zdravého životního stylu. Největší hodnotou Ordinace.cz jsou její databáze (nemocí, léků, lékových interakcí, doplatků na léky), vzniká databáze potravních doplňků.

Provozovatelem webu je společnost Pears Health Cyber s.r.o. je společností, která se zabývá rozvojovými projekty ve farmaceutickém marketingu. Více informací o této společnosti najdete na www.pearshealthcyber.cz.
Dotazy zadáváte přímo do mail. formuláře.
URL: http://www.ordinace.cz
...

Onkologický informační portál Osudy.cz

Nápad založit tyto stránky vznikl v období mojí vlastní zkušenosti s nemocí jako důsledek úvahy, jak by šlo ještě jinak pomoci lidem, které rakovina potká. Naše stránky těžko pomohou zázrakem, neumíme pomoci ani jako lékaři lékem, ani třeba jako zdravotní sestřička při péči o člověka na lůžku, víme ale že můžeme pomoci zajištěním a podporou ve výměně dobrých rad, zkušeností a názorů mezi všemi, kteří se s rakovinou setkají.

správce OSUDY.CZ
Ing. Jan Nachtigal (spravce@osudy.cz)


Tel: +420 606 603 888 Email: spravce@osudy.cz URL: http://www.osudy.cz
...

Ochrana obyvatel

Co dělat v případě ohrožení /povodně, požáry, terorismu, krádeží atd/, koho, kam volat, co budeme potřebovat...


Adresa: Centrum pro bezpečný stát, Vinohradská 190, 130 00 Praha 3 Tel: +420 733 122 122 Email: info@ochranaobyvatel.cz URL: http://www.ochranaobyvatel.cz
...

Od září 2009 nové call centrum

Na pomoc lince 155 zřídila středočeská záchranná služba telefonickou službu pro odpovědi na dotazy nemající tísňový charakter a související se zdravotním stavem nebo psychosociální pomocí. V případě potřeby profesionální zdravotničtí pracovníci přepojí volající na další odborníky a organizace např. Linku bezpečí, Bílý kruh bezpečí, Drop in, na praktické lékaře či ambulantní specialisty nebo pohotovost.
Call centrum je určeno lidem z Kladenska, Rakovnicka, Mělnicka a Berounska.
Tel: 800 888 155
...

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Zdravotní pojišťovna zajišťující zdravotní pojištění a další zdravotnické služby, spolehlivé a stabilní finanční zabezpečení úhrad péče o zdraví z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Adresa: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, Tel: 261 105 222 Email: ozp@ozp.cz URL: http://www.ozp.cz
...

Občanské poradny

Občan nemůže vědět všechno, zákony se mění. Občanské poradny lidem pomáhají orientovat se ve vzniklých problémových situacích.
http://www.obcanske-poradny.cz/
URL: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3401/SEZNAM_PORADEN.pdf
...

Neziskový sektor

Neziskové organizace jsou vymezeny jako organizace nevytvářející zisk k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele; mohou zisk vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů.
Oborové zastřešující organizace pro zdravotní péči a sociální služby:
SKOK - sdružuje poskytovatele sociálních a zdravotně sociálních služeb a zaměstnavatele pracovníků v těchto službách. SKOK zachovává nezávislost organizací, poskytuje servis, monitoruje situaci, podněcuje diskusi.

Adresa: SKOK, o.s., Senovážné nám. 994/2, 110 00 Praha 1 Tel: 608 860 515 Email: skok@cbox.cz URL: http://www.neziskovky.cz/
...

Neziskovky

Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace. Společnost Neziskovky.cz je vydavatelem měsíčníku Neziskovky.cz, který je jediným celoplošným periodikem určeným nejen pracovníkům neziskových organizací v České republice.

Adresa: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 Tel: 224 239 876 Email: neziskovky@neziskovky.cz URL: http://www.neziskovky.cz/
...

Nevyhovující potraviny a jejich prodejci

Web www.potravinynapranyri.cz funguje od 10. července a informuje o nevyhovujících potravinách a jejich prodejcích. Nejvíce nejakostních, falšovaných či nebezpečných potravin pochází z prodejen Tesco, Kaufland a Ahold, v závěsu jsou řetězce Spar a Penny Market, zjistila SZPI. /Státní zemědělská a potravinářská inspekce/


URL: http://www.potravinynapranyri.cz
...

Nemůžete najít zubaře?

Díky novému webu si lze svého zubaře najít, stačí otevřít stránky a vybrat si ze seznamu podle města nebo zdravotní pojišťovny.
URL: http://domino.dent.cz/csk/seznamcl.nsf
...

Národní rada zdravotně postižených ČR

Na stránkách se lze seznámit s Národním plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, získat kontakty na komory duševně nemocných, mentálně postiženách, tělesně postižených, vnitřně nemocných, sluchově postižených, zrakově postižených, na krajské rady v ČR.
Legislativní stránky přináší podrobnější informace o projednávání návrhů nových obecně závazných právních předpisů.

Adresa: NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, Tel: 266 753 420 Email: nrzp@nrzp.cz URL: http://www.nrzp.cz/
...

najdi-lekarnu.cz/leky-seznam

Léky, které jsou aktuálně na trhu

Užitečné odkazy:
Portál O lécích.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Státní ústav pro kontrolu léčiv


URL: http://najdi-lekarnu.cz/leky-seznam.jsp
...

Nadační fond Elpida

Zřizovatelem fondu je farmaceutická společnost s vlastním vývojem a výzkumem originálních léků GlaxoSmithKline. Fond vznikl v červnu 2002 za účelem podpory českého zdravotnictví, zlepšení kvality života seniorů a podpory mladých českých vědců v oblasti molekulární biologie. Elpida usiluje o to, aby se lidé cítili lépe, žili déle a aktivněji, největším majetkem člověka je totiž jeho zdraví.
Pro seniory je zřízena bezplatná telefonická linka důvěry, fond pořadá i kurzy výpočetní techniky pro seniory.

Adresa: Nadační fond Elpida, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 Tel: 800 200 007 URL: http://www.elpida.cz
...

Na která bezplatná vyšetření mají pacienti nárok

Chce váš pacient jít na preventivní vyšetření z jiného než vašeho oboru? Poradíme, kam jej poslat pro informace.
S novým rokem se o něco zvyšuje pravděpodobnost, že některý z vašich pacientů přijme předsevzetí, že zlepší péči o zdraví, a zeptá se vás, jak může jít na preventivní vyšetření. Samozřejmě z jiného než vašeho oboru, takže to z hlavy nevíte.
Poradí Všeobecná zdravotní pojišťovna, která připravila informace o preventivních vyšetřeních a screeningových programech, na něž má pojištěnec bezplatně právo. Pro podrobé informace tedy můžete pacienta odkázat na její web sem.

URL: http://doktorvlach.cz/2013/12/31/na-jaka-bezplatna-vysetreni-maji-vasi-pacienti-narok/
...

Na jaké vyšetření jdu?

Databáze 95 (zatím) zdravotnických vyšetření s vysvětlením, jak probíhají a co lze od nich očekávat
Adresa: Zentiva,a.s. Tel: +420 267 184 026 Email: info@zdravcentra.cz URL: http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/17631.html
...

Modrozelená - telefonní linka

Hledáte pomoc s kontrolou gramatiky důležitého dopisu nebo s úkolem z angličtiny, češtiny, matematiky, fyziky, chemie? Víte, jak efektivně postupovat při vyřizování stavebního povolení, živnosti, na jiném úřadě, a na co máte nárok? Co smí a nesmí policie při kontrole? Co všechno je po vstupu do EU jinak a jak se v tom nejlépe zorientovat? Znáte svá práva spotřebitele? Záludnosti převodů nemovitostí a katastrálních úřadů? Čeho se vyvarovat při koupi ojetého auta? Máte potíže s autem a vůbec tomu nerozumíte? Co se psem, kočkou, papouškem, morčetem nebo chřadnoucí pokojovou rostlinou? S počítačem, mobilem? S vařením? V dílně nebo na zahradě? Ale třeba i také - jak pečovat o kozy…? Nebo si nevíte rady s jinou situací?
38 Kč/min. vč. DPH.
Adresa: VLTAVÍN info a.s., PO BOX 179, Kafkova 19, 160 41 Praha 6. Tel: 900 389 900 URL: http://www.modrozelena.cz/
...

Města a obce online

Informace o jednotlivých obcích, městech, krajích.
URL: http://mesta.obce.cz/
...

Manuál ucelené péče na území Prahy pro lidi po poškození mozku

Manuál má podobu živé databáze kontaktů na poskytovatele specializované péče umožňující vyhledávání dle různých kategorií zadání např. dle jednotlivých složek rehabilitace tj. léčebné, pedagogické, sociální i pracovní s přídavkem neméně důležité oblasti volného času, dle jednotlivých městských částí – oblastí Prahy atd
info@navraty.info
Adresa: Dílny tvořivosti,o.s., Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 Tel: 774 372 796 URL: http://manual.navraty.info/
...

Lázně - nemoci a indikace

Vzhledem k častým dotazům na lázeňskou léčbu, bude tento server vždy odkazem.
URL: http://www.moje-lazne.cz/nemoci-a-indikace/
...

Krajské databáze poskytovatelů sociálních služeb

Katalog, adresář, databáze poskytovatelů sociálních služeb v jednotlivých krajích ČR
URL: http://www.helpnet.cz/socialni-sluzby/krajske-databaze-poskytovatelu-socialnich-sluzeb
...

Krajská centra primární peče

Lze vyhledat informace pro pacienty, seznam lékařů, lékaren, zdravotnických zařízení, informace o lécích

URL: http://www.zdravcentra.cz
...

KONTAKT

Všechny služby KONTAKTu jsou bezplatné. Poradenství je poskytováno nestranně, nezávisle a diskrétně.
Služby jsou zaměřeny na sociálně právní poradenství a informační a publikační činnosti v oblasti sociálních služeb.
Adresa: Praha 2 – Nové Město, Ječná 3 Tel: mobil 739 824 749, 222 515 400 Email: iis@csspraha.cz URL: http://www.csspraha.cz
...

Komunitní plánování sociálních služeb - Královéhradecký kraj

Připomínky ke komunitnímu plánování sociálních služeb můžete zasílat na adresy uvedené na www stránkach,
kde lze najít adresář organizací, poradenské středisko tel.: 498 500 355, seznámit se s hlavními cíly "Koncepce sociální práce a sociálních služeb"

Adresa: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Tel: 495 817 111 Email: rcerny@kr-kralovehradecky.cz URL: http://www.kr-kralovehradecky.cz/
...

Komplexní servis pro spotřebitele

Zdrojem informací je evropská databáze RAPEX, české dozorové orgány a výsledky testů časopisu dTest.
V databázi lze hledat dle vámi zvolených kritérií, případně si můžete nechat posílat týdenní aktualizaci na e-mail.

Adresa: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, Moskevská 415/1, 101 00 Praha 10 URL: http://www.dtest.cz/nebezpecne-vyrobky?do=page
...

Koalice pro zdraví

Založena v roce 2004 jako obecně prospěšná organizace. Volné sdružení organizací a jednotlivců se společným cílem:" ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR ". Cílem je vytvoření platformy pro pozitivní dialog mezi jednotlivci i skupinami, hledání řešení jejich problémů a pomoc při jejich realizaci. Koalice pro zdraví – servisní služba organizacím. Hlavní činností je pomoc při realizaci těchto potřeb:workshopy, konference, lobby. Představenstvo: Mgr. Tomáš Cikrt, zakladatel PALEČEK - společnost lidí malého vzrůstu, Mgr. Jan Lorman, ředitel Život 90, Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Přednosta Interní hematologické kliniky LF MU Brno.


Adresa: Koalice pro zdraví, o.p.s., 5. května 65, 140 21 Praha 4 Tel: 00420 261 174 079 Email: info@koaliceprozdravi.cz URL: http://www.koaliceprozdravi.cz/app/zpravy/onas.php?cookie=
...

Katalog zdravotnických zařízení - domácí péče

Zde lze vyhledat agentury domácí péče, Home care, ale i ostatních zdravotnická zařízení v ČR
URL: http://www.avicena.cz/moduly/katalog.php3
...

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje

Od 1. března 2014 je spuštěna také jeho internetová verze. Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potenciálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb.

URL: http://www.socialnisluzbyzk.cz.
...

Katalog pražské extramurální péče

je určen nejen pro psychiatrické pacienty, uvádí denní stacionáře, chránění dílny, chránění bydlení....Kontakty pro všechny věkové skupiny
URL: http://www.fokus-praha.cz/soubory/main.htm
...

Katalog odkazů občanské společnosti

Katalog odkazů Kormidlo provází informacemi v šesti základních tematických oblastech. Lidská práva, sociální rozvoj a pomoc, životní prostředí, kultura, lidé a společnost, neziskový sektor. Jeho vytváření koordinuje občanské sdružení Econnect.
Katalog chce být užitečnou pomůckou i zdrojem informací pro co nejširší skupinu návštěvníků - neziskové organizace a občanské iniciativy, laickou i odbornou veřejnost, studenty, novináře i veřejnou správu.

Adresa: Econnect, Českomalínská 23, 160 00 Praha 6, Tel: 224 311 780, Email: kormidlo@ecn.cz, URL: http://www.kormidlo.cz/
...

K regulačním poplatkům u lékaře

Otázky a odpovědi k regulačním poplatkům na stránkách MZ ČR

URL: http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=922
...

Jičín - adresář poskytovatelů sociálních služeb

Jičín, město s rozšířenou působností. Adresář s popisem služby, zřizovatelem, adresou a všemi kontakty.
URL: http://jicin.eu/komplan/adresar_poskytovanych_soc_sluzeb.pdf
...

Jako já

Na stránkách www.JakoJa.cz jsme vytvořili otevřený prostor, kde uživatelé sdílí své zkušenosti s řešením životních problémů, nemocí a léčbou.
Pravidla pro uživatele
Seznam pacientských sdružení
Kam se obrátit v krizi?
FAQ
Seznam odborných lékařských společností
Seznam státních institucí
Seznam krizových linek

Sociální sítě
Jakoja.cz na Facebook
Jakoja.cz na Twitter
Jakoja.cz ve Wikipedii

URL: http://www.JakoJa.cz
...

Jak si vybrat prací prostředek?

Ačkoliv to na první pohled tak nevypadá, každý z nás svým každodenním chováním může ovlivnit kvalitu vody v řekách, rybnících a přehradních nádržích. A to především tím, v jakých pracích prostředcích pereme prádlo. Největší zátěží pro životní prostředí je fosfor obsažený v pracích prostředcích ve formě fosforečnanů.
V tabulce najdete prací prostředky bez fosforu (bez fosfátů)

Adresa: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno Tel: 542 422 750 Email: veronica@veronica.cz URL: http://www.veronica.cz/?id=79#tabulka
...

InternetPoradna

Projekt InternetPoradna
pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost
Cílem projektu je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou www.internetporadna.cz poradenství v oblastech:
zrakové
sluchové
tělesné
mentální postižení
drogy a závislosti
neziskový sektor
psychologické poradenství

Adresa: Lafayettova 9, 772 00 Olomouc, Tel: 585 223 967, Email: office@internetporadna.cz, URL: http://www.internetporadna.cz
...

Internetová poradna duševního zdraví

29.10.2009 14:04
Pro širokou veřejnost ji otevřelo Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha (ÚVN). Na dotazy odpovídá tým odborníků z psychiatrického oddělení nemocnice. Online se lze třeba dozvědět, jak jednat s blízkým člověkem trpícím schizofrenií, jak se vyrovnat s pravděpodobnými tělesnými příznaky stresu jako je pocení, rychlý dech, nespavost či nesoustředěnost, co dělat v případě úzkosti.

Adresa: ÚVN, Praha URL: http://www.uvn.cz/index.php?option=com_kunena&Itemid=438&func=showcat&catid=12&lang=cs
...

Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Cílem činnosti IZPE je přispět k rozvoji poznání v oblastech péče o zdraví a zdravotnických služeb v ČR a zahraničí (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků). IZPE je institucionalizovaným výzkumným pracovištěm v oblasti sociálního lékařství s využitím multidisciplionárního přístupu tohoto oboru.
Institut vydal pro cizince, kteří se chtějí seznámit se systémem zdravotní péče v České republice, příručku - Průvodce systémem zdravotní péče České republiky, vychází nejen v češtině, ale také v anglické, německé, ruské, ukrajinské a vietnamské verzi.

Adresa: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kutnohorská 1102, 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel: 321 679 061 Email: sekretariat@izpe.cz URL: http://www.izpe.cz
...

Informační systém pro zdravotně postižené

Na stránkách lze vyhledat informace např. o důchodech, sociálních službách, vzdělávání, zaměstnávání, daňových úlevách, bydlení, bariérách, vzorových podání atd. Poradenskou službu, informace o pomůckách.

Adresa: Redakce, Libor Doležal, redakce@infoposel.cz Tel: 547 250 616 ( 8:00-16:00 hod. ) Email: info@infoposel.cz URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa
...

Informační systém pro zdravotně postižené

Stránky Infoposel obsahují články, legislativu, pomůcky, adresář služeb, poradnu, periodika, servis pro NNO, diskuse, ankety pro zdravotně postižené

Tel: +420 547 250 616 ( 9:00-17:00 hod. ) Email: info@infoposel.cz URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=kontakty
...

Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením

Na stránkách najdete informace, které mohou pomoci hledat řešení v situacích, vznikajících v životě se zdravotně postiženým dítětem. Postupně s rozšiřováním stránek servisu se budeme zabývat informacemi s ohledem na postižení fyzické, psychické a kombinované, ale i problematikou dlouhodobě nemocných dětí, dětí s metabolickými poruchami, po úraze nebo dětí s poruchou učení a chování.

Adresa: občanské sdružení Alfa Human Service, K Lučinám 11, 130 00 Praha 3, Tel: 284 824 316 Email: ahaservis@seznam.cz URL: http://www.alfabet.cz,
...

Informační linka pro veterány z druhé světové války

Od začátku srpna 2007 funguje bezplatná informační linka pro veterány z druhé světové války. Pracovníci linky buď vysloužilýn vyjákům buď poradi a pomohou rovnou, nebo jim zprostředkují osobní kontakt s terénním pracovníkem přímo v místě jejich bydliště.
Linku i síť 70 terénních pracovníků bude provozovat příspěvková organizace ministerstva obrany Vojenská lázeňská zařízení Volaréza.
Tel: 800 111 603
...
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: