Kde hledat informace, pomoc

Nevíte kam, na koho se obrátit, hledáte informaci, kontakt, pomoc? Pomocí odkazů lze najít téměř vše. Ať už se týká specializovaných časopisů, novin, nakladatelství nebo hledáte-li poradnu, adresář či praktickou pomoc nebo právní a sociálně právní informaci. Chcete najít laickou odbornou pomoc ve svépomocných skupinách nebo profesionální ve státních institucích? Hledáte rehabilitační pomůcky? Vše lze v odkazech najít. Včetné vzdělávání a pomoc ze strany zdravotnictví. Někdy sdružení, instituce atd. nejsou jednoznačně zařaditelné, zkuste se podívat i do podobných položek, co kdyby... Doporučujeme prohledat i naši Poradnu a pročíst sekci Vašich příběhů, i tam se může ukrývat odpověď na Váš dotaz.

Časopisy, noviny, nakladatelství

zpravodaj Nová ekonomika

Nová ekonomika, o.p.s. zveřejnila první číslo zpravodaje, který je vytvářen v rámci pro­jektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky a je určen všem členům uvedené sítě, ale i dalším zájemcům o sociální podnikání. Zpravodaj bude vycházet čtvrtletně.


...

Zlaté listy Elpida

Internetový měsíčník určený seniorům, vydává nadační fond Elpida.
Nadační fond Elpida (v překladu naděje) vznikl v červnu 2002 s cílem podpořit české zdravotnictví, m.j. podílet se na zlepšení kvality života seniorů. Jeho zřizovatelem je jedna z největších farmaceutických firem na světě, britská GlaxoSmithKline.
Adresa: Bartolomějská 11, 110 00, Praha 1 Tel: 224 231 914 Email: redakce@elpida.cz URL: http://www.zlatelisty.cz/
...

www.i60.cz

internetový časopis pro generaci 60+
i60@i60.cz
Adresa: i60 Publishers, s.r.o., Jarkovská 5, 153 00 Praha 5, Tel: +420 603 242 494 URL: http://www.i60.cz/
...

Web LideMeziLidmi.cz

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:
Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.
Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění. Se zaměstnáváním OZP začalo sdružení v prosinci 2009. V současnosti Dobré místo o.s. zaměstnává 35 OZP - především v oblasti mediálních aktivit.
Adresa: sídlo: Českobrodská 575, Praha 9 Tel: šéfredaktor: Mgr. Josef Gabriel, mobil: 773165647 URL: http://www.lidemezilidmi.cz/o-nas
...

Výživa v nemoci

Komu je určen web www.VýživavNemoci.cz?
- návštěvníkům internetu, kteří mají zájem získat více informací o výživě obecně a riziku podvýživy (malnutrice) u různých onemocnění,
- onkologickým pacientům, kteří jsou rizikem podvýživy ohroženi,
- seniorům,
- osobám podstupujícím náročnou operaci
- diabetikům,
- pacientům ohroženým vznikem proleženin,
- pacientům s výživovou sondou,
- osobám blízkým, které se o jedince potenciálně ohrožené malnutricí starají. Tedy pro rodinné příslušníky, přátele a blízké dlouhodobě nemocných.

URL: http://www.vyzivavnemoci.cz
...

VOZKA

VOZKA = VOZ-íčkářův KA-leidoskop o životě na vozíku
zpravodaj VOZKA, 5x ročně na 60 stranách A4 vydávané periodikum, zaměřené na plnohodnotný život s těžkým tělesným handicapem, zejména vozíčkářů, jehož čtenáři jsou nejen z oblasti severní Moravy, ale také z celé ČR! Vozku vydává Ostravská organizace vozíčkářů.

Tel: 59 678 3174 Email: dzidopetr@volny.cz URL: www.vozickari-ostrava.cz
...

Vitalnisenior.cz se představuje

Portál www.vitalnisenior.cz je nejefektivnější cesta, jak nabídnout informace, produkty a služby určené pro uspokojování potřeb této rostoucí cílové skupiny lidí.
Naše motto zní: Vitalitou ke spokojenosti. Senior není ten starý, ale ten zkušený… Posláním portálu vitalnisenior.cz je soustředit na jednom místě informace a nabídku služeb a produktů pro cílovou skupinu 55+. Vizí naší webové stránky je reflektovat zájmy a životní styl této cílové skupiny.
Adresa: VYDAVATEL Press21 s.r.o. Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5 Tel: +420 720 704 199 Email: info@vitalnisenior.cz URL: http://www.press21.cz
...

Venkovské noviny

Občasník pro venkov. Vydává Centrum pro komunitní práci (CpKP)
Adresa: CpKP, Na Václavce 46, 150 00 Praha 5, Tel: +420 608 700 130, Email: cpkp@cpkp.cz URL: http://www.nevladky.cz/data/venkovske_noviny2006_3.pdf
...

TŘETÍ VĚK

Časopis TŘETÍ VĚK je svým obsahem zaměřen především na aktivní využívání volného času seniorů.Náš časopis si dává za cíl nejen seniorům přinášet spoustu potřebných a zajímavých informací a pobavit je, ale především jim být jakousi pomocnou rukou v řešení jejich potřeb, v předávání vzkazů ostatním seniorům a ve vzájemném sbližování a předávání rad a zkušeností. Vždyť osamělost, a to především ve věku seniorském, není pro člověka přirozenou samozřejmostí a ani ničím příjemným. Proto jsme tu pro vás, aby nikdo, kdo dobrovolně nechce, nebyl sám a mohl se bavit, seznamovat se - jednoduše aktivně žít!
Vydavatel časopisu, společnost PROMOVEO s.r.o., má jako svůj hlavní cíl výstavbu areálů komfortního bydlení pro seniory. První projekt, který je připraven k realizaci začátkem roku 2009, je situován ve městě Stráž pod Ralskem na pozemku o celkové rozloze 4 ha, v němž bude ubytováno 96 seniorů.

Adresa: Promoveo s.r.o., Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 Tel: 800 300 302 Email: redakce@treti-vek.cz URL: http://www.treti-vek.cz/
...

Svět 55 plus

Dvouměsíčník - společenský průvodce pro čtenáře ve věku 55 a více let. Je určen aktivním seniorům, kteří se zajímají o dění kolem sebe. Redakční tým tvoří fundovaní redaktoři se specializací na čtenáře v seniorském věku, odborníci na zdraví, zástupci občanských sdružení a v neposlední řadě svými články přispívají samotní senioři.
Adresa: Press Real Group, spol. s r.o., fakturační adresa: U lip 100, Praha 5 - Lipence, PSČ 155 31, zasílací adresa: Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel: +420 257 219 241 Email: redakce@1prg.cz URL: http://www.1prg.cz
...

Strom barvy života

Nový časopis by chtěl zrcadlit život ve všech jeho obdobích a barvách, někdy veselých, jindy zádumčivých, přesto však souznějících. Je určen všem starším lidem, křesťanům i nekřesťanům, hledajícím hloubku života nebo jen tak toužícím po slunci v duši. V redakci se nás sešla skupina lidí různého věku i povolání a stejně na tom jsou i naši přispěvatelé. Jedno však máme společné: chceme hledat orientaci v podzimním období lidského života. K tomu můžete přispět i vy, tím že se s námi na chvíli zastavíte nad články v časopise, a budete-li mít potřebu, chuť či problém, s nímž si nevíte rady, napíšete nám. Pro vás, kteří jste osamělí a toužíte po setkání nebo aspoň po rozhovoru, připravujeme Seznamku. Bude vycházet jako dvouměsíčník .


Adresa: Nakladatelství strom, s.r.o., Střední Novosadská 4, 77 900 Olomouc Tel: 775 705 350 Email: redakce@casopisstrom.cz URL: http://www.casopisstrom.cz
...

Společnost SenioR

Internetový magazín nejen pro seniory
Adresa: Na Jizdárně 18, 702 00 Ostrava 1 Tel: 596 138 250, 606 47 55 22 Email: info@seniortip.cz URL: http://www.seniortip.cz/?module=onas
...

SOCIOTERAPEUTICKÉ LISTY - SOCIOTERAPIE.cz

Na podzim roku 2009 vznikl internetový časopis, lze v něm tedy plnohodnotně publikovat – a samozřejmě si i číst příspěvky. Uveřejňuje texty vztahující se k tématu socioterapie, psychoterapie a disciplín souvisejících.
redakce@socioterapie.cz
ISSN 1804-0411
URL: http://www.socioterapie.cz
...

Sociální práce/Sociálna práca

Časopis zaměřený na oblast sociální práce a s ní souvisejících příbuzných oborů, vydává čtvrtletně Asociace vzdělavatelů v sociální praxi.

Adresa: Fakulta sociálních studií MU, Gorkého 7, 602 00 Brno Tel: 541 615 220 Email: socialni_prace@quick.cz, URL: http://socprace.webpark.cz
...

Sociální péče

Čtvrtletník Sociální péče je odborné periodikum pro pracovníky a management ústavů sociální péče, domovů důchodců, terénní pečovatelské služby i dalších zařízení, zabývajících se poskytováním sociálních služeb. Informace z něj však mohou čerpat také soukromé osoby, pečující doma o své příbuzné, či lidé, které jsou klienty sféry sociálních služeb.

Adresa: Ikaria CZ, a.s., Lidická 51, 602 00 Brno Tel: 531 010 910 Email: ikaria@ikaria.cz URL: http://www.socialni-pece.cz/
...

Seniorzone

Profesionální péče o seniory.
Péče o seniory a vedení instituce pečující o ně je náročná věc. Musíte se orientovat v sociální, právní oblasti, ošetřovatelství a mnoho dalšího. Zároveň se musíte vypořádat i s řízením organizace.
S on-line databází Seniorzone.cz získáte v jednom okamžiku několik let praktických zkušeností.
Zde je našich 7 NEJ: 1.Všechny informace najdete na jednom místě - odborné články jsou doplněné praktickými příklady, tipy.
2.Vyhledavač - náš vyhledavač přesně ví, co hledáte. Nevyhledává žádné reklamy. Funkce "našeptavač" Vám navíc usnadní definovat hledaný výraz či frázi.
3.Garance - u označených článků ručíme za jejich správnost i aktuálnost (takových článků je většina).
4.Denní aktualizace - veškeré odkazy na právní předpisy jsou denně aktualizovány, a to i přímo v článcích.
5.Renomovaní autoři - texty mají vysokou odbornou hodnotu. I přes to jsou články psány čtivě, srozumitelně, s mnoha doplněnými příklady a praktickými ukázkami.
6.Portál má jednoduché ovládání, uživatelsky přátelské rozhraní i profesionální úroveň.
7.Rozsah databáze je obrovský, kdyby Vám i přes to nestačil, můžete využít možnost tzv. odpovědního servisu zdarma - do 3 týdnů získáte fundovanou odpověď jednoho či více našich autorů.

Adresa: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6 Tel: + 420 222 539 333 Email: info@seniorzone.cz URL: http://www.seniorzone.cz
...

Seniorzone

Péče o seniory a vedení instituce pečující o ně je náročná věc. Musíte se orientovat v sociální, právní oblasti, ošetřovatelství a mnoho dalšího. Zároveň se musíte vypořádat i s řízením organizace.
S on-line databází Seniorzone.cz získáte v jednom okamžiku několik let praktických zkušeností.

Adresa: nakladatelství Verlag-Dashofer, Evropská 423/178, Praha 6 Tel: 222 539 359 Email: stepanikova@dashofer.cz URL: http://www.seniorzone.cz
...

Senior. Stáří jako koníček

Časopis distribuuje PNS, vybrané lékárny a zdravotnická zařízení, vybrané domovy pro seniory a kluby seniorů, lze předplatit.

Vydavatel Schwarzkoft a.s.
ISSN 1804-6541
Adresa: Časopis Senior, Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 Tel: 222 521 107 Email: redakce@senior-casopis.cz URL: http://www.senior-casopis.cz
...

Senior revue

Mladoboleslavský občasník - vycházejí od září 2009. Vydává Zdravé město Mladá Boleslav ve spolupráci se společností Kultura města Mladá Boleslav. Zdarma je jej možno získat v místních klubech seniorů, na podatelně magistrátu nebo mladoboleslavské knihovně.
...

Sagit

Nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava.
Na těchto stránkách najdete informace z práva, daní a účetnictví. Vybírat si můžete z 52 tématických oblastí (daně z příjmů, obchodní právo, živnostenské podnikání atd.), které najdete v rejstříku.
Novinky
Edice ÚZ. Nové knihy v ČR. Časopisy. Sbírka zákonů. Sbírka mezinárodních smluv. Finanční zpravodaj.
URL: http://www.sagit.cz/pages/uvod.asp?cd=2&typ=r
...

Rezidenční péče

Odborný čtvrtletník pro managment rezidenční péče
Adresa: MARCOM spol. s r.o., K Botiči 2, 101 00 Praha 10 Tel: +420 271747313 Email: marcom@marcom-praha.cz URL: http://www.rezidencnipece.cz/
...

Radost ve stáří

Bezplatný občasník pro seniory, vydávaný organizaci HOME SENIOR Pro Bono o.s. Občanské sdružení. Tato organizace bude v budoucnu nabízet osvědčené a moderní služby v péči o seniory v té nejvyšší kvalitě, respektující individuální
přístup jednotlivce. Organizace má za cíl působit na celém území České republiky a dále se rozrůstat i do jiných regionů a států.
Předsedou sdružení je Jaroslav Karhánek, který má několika letou praxi v neziskovém a veřejném sektoru. Jeho pravou a levou rukou jsou kolegové Ing. Mgr. Martin Podařil a Mgr. Pavel Vykydal, s kterými také vybudoval společnost Home Senior.
Další informace naleznete na našem webu: www.radostvestari.cz . Můžete nám napsat na e-mailovou adresu: info@radostvestari.cz.
Cíle a připravované projekty:
1) Časopis: Radost ve stáří
Jedná se o časopis, který seniorům zdarma nabízí rozptýlení nejen v čekárnách, ale i při domácí kávě a zákusku
2) Kavárna pro seniory
Kavárna je projektována a navrhována tak, aby vyhovovala přáním a potřebám seniorů.
K dispozici bude internet, deskové hry, výuka na sociálních sítích, odpolední přednášky, hudební, literární
a výtvarné aktivity a další. Nabídka jídel a nápojů bude odpovídat přáním seniorů za dostupné ceny. Na samotných
specialitách se budou moci sami senioři podílet. Personál by měl být také pokryt ze silné části
z řad aktivních babiček a dědečků. Realizace těchto kaváren by měla být realizována v síti HOME SENIOR
Pro Bono o.s. v České republice. Kavárna se v daném městě stane neoddiskutovatelným a hlavním centrem společenského veřejného života starších spoluobčanů.
3) Dům pro seniory
Domy pro seniory budou postaveny v krajských městech České republiky, které mají nedostatečnou kapacitu momentálně nabízených služeb. Tyto domy budou splňovat ty nejnáročnější standardy, jak na výstavbu, ekologičnost, funkčnost a design. Našim cílem je vybudovat domy, které budou nabízet nejvyšší komfort za přijatelnou cenu.
4) Hřiště pro seniory
Chceme vybudovat síť hřišť pro seniory ve velkých městech České republiky se stroji, které budou pomáhat
seniorům v motorice, udržování tělesné kondice a také možným setkáváním.
5) Server a sociální síť zaměřená na specifické požadavky seniorů
Budou zde seznamy a reference a kontakty seniorů, kteří se chtějí podělit se zážitky, jak mezi sebou, rodinou tak například podat zpětnou vazbu poskytovatelům služeb pro seniory.
6) Informační katalog pro seniory v tištěné podobě
Katalog bude seniorům pomáhat se rychle zorientovat v nabízených službách, které jsou pro ně určeny v rámci České
republiky.Budou zde uvedeny instituce, firmy, organizace, které se úzce zabývají problematikou seniorůAdresa: HOME SENIOR Pro Bono o.s., Revoluční 30, Praha 1, 110 00 Email: info@radostvestari.cz URL: http://www.homesenior.cz, www.radostvestari.cz
...

Radost ve stáří

Číslo 10/2013 - obsahuje i odkazy na řemeslné práce, služby. Bezplatný občasník pro seniory / Home Senior, s.r.o. U Trojice 2, Praha 5 – Bertramka / sluzby@homesenior.cz / tel. 736 535 799 kontaktní osoba: Mgr. Pavel Vykydal / Více informací na www.homesenior.cz nebo na bezplatné lince 800 888 014.

Adresa: U Trojice 2, Praha 5 - Bertramka Tel: 800 888 014
...

Publikace ČSSZ

Přinášejí detailnější informace z oblasti sociálního zabezpečení včetně vzorových příkladů výpočtu jednotlivých dávek. Jsou tematicky zaměřeny na konkrétní oblasti. Kromě toho ČSSZ vydává i speciální publikace u příležitosti speciálních akcí či konferencí. Všechny si můžete stáhnout z této strany.
URL: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm
...

Ptejte se knihovny

Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručně konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny - je službou faktografickou a bibliografickou.
Na vaše dotazy zaručují pracovníci Ptejte se knihovny odeslání odpovědi na vaši e-mailovou adresu do 48 hodin (v pracovních dnech) od doručení vaší zprávy.

Adresa: PhDr.Hanuš Hemola, NK ČR URL: http://www.ptejteseknihovny.cz/
...

PSYCHOSIESTA

PSYCHOSIESTA, hudobno-slovná imaginatívna relaxácia inšpirovaná prvkami vyššieho stupňa autogénneho tréningu, za konzultačnej podpory Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. a PhDr. Evy Borzovej, Csc. Interpretom imaginatívneho a relaxačného textu v slovenčine bol Július Hvozdík.
V tejto nahrávke boli použité výňatky zo skladieb: Neil Diamonda, Pink Floyd, Jeana Michela Jarreho, Johanna Pachelbela a Franka Schmidta.

URL: http://www.psychobalzam.com/?p=323
...

Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska

Dobrovolný profesní odborový svaz sdružující zdravotnické pracovníky. POUZPČMS je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy a všech ostatních organizacích, s nimiž spolupracuje při prosazování společných zájmů včetně organizace a realizace vzdělávacích aktivit, a to prostřednictvím zdravotnických i nezdravotnických odborů činnosti.

Vydává časopis Profese a Profese on-line
Určeno profesionálům v oborech:
ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologické asistence a specializacích ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů
Adresa: POUZPČMS, Benešova 22, 602 00 Brno Tel: URL: http://www.pouzp.cz/text/cs/profese-on-line.aspx
...

Pro památky

Klub PROPAMÁTKY je otevřený pro jednotlivce, firmy i neziskové organizace, jenž podporují šíření osvěty a příkladů dobré praxe v péči o památky.
Co můžete podpořit:
Provozování portálu PROPAMÁTKY a jeho další rozvoj
– Prezentaci památek v soutěži veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO
– Dlouhodobou nezávislost redakce portálu na dotacích

redakce(zavináč)instituteu.cz
– Zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem v redakci portálu


Adresa: Provozovatel: Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Husova 8/234, 110 00 Praha 1, Putim 71, 397 01 Písek Tel: 381 241 103 URL: http://www.propamatky.info/cs/kontakty/
...

PORTÁL

Nakladatelství Portál svou publikační činností pokrývá široké spektrum oblastí.
Čtenáři se po dobu jeho jedenáctileté existence seznamují z různých pohledů s novými trendy v pedagogice, psychologii, sociální práci a nově i z dalších oblastí, např. politologie, antropologie a ekologie. Odborné publikace a slovníky, které tvoří asi polovinu produkce, jsou určeny studentům nejrůznějších oborů vysokých škol i odborníkům v praxi, kteří nechtějí ztratit přehled o nových koncepcích

Adresa: Klapkova 2, 182 00 Praha 8, Tel: 283 028 111, Email: naklad@portal.cz, URL: http://www.portal.cz
...

Popularis

Nový název časopisu, který vycházel pod názvem Nejsi sám. Čtvrtletník pro občany se zdravotním postižením a seniory.
Adresa: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6 Tel: 233 324 406 Email: czp@czppraha.cz URL: http://www.czppraha.cz
...

Poprvé vycházejí Listy sociální práce /prosinec 2013/

Nový časopis (nejen) pro sociální pracovníky vydává Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Kanceláří veřejného ochránce práv a Společností sociálních pracovníků ČR.
Časopis pokrývá sociální práci nejen v prostředí poskytování sociálních služeb, ale zabývá se tématy týkajícími se také oblasti školství, vězeňství, zdravotnictví, veřejné správy, sociálně právní ochrany dětí aj.
První, resp. „nulté“ číslo nového média vychází právě nyní v nákladu 2500 výtisků a na svých 28 stranách přináší pohledy Igora Tomeše, Jiřiny Šiklové, Jiřího Horeckého či Radka Sudy na potřebu podpory sociální práce, rozhovor s ředitelem odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV Petrem Hanušem, sondy Růženy Kulhánkové a Pavly Kodymové do historie činnosti sociálních pracovníků od vzniku republiky po současnost či úvahu Marie Bílové nad rolí vyšších odborných škol při vzdělávání sociálních pracovníků.
První vydání odborného pololetníku Listy sociální práce je všem zájemcům distribuováno zdarma. Objednat si jej je možné na adrese tajemnice@apsscr.cz . Na stejné adrese je také možné si již nyní zajistit předplatné časopisu pro příští rok, které za dvě plánovaná vydání činí 99 Kč. Další číslo Listů sociální práce vyjde v dubnu


URL: http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/97345-3
...

Ošetřovatelská péče

Časopis je nástupnickým periodikem časopisu Sociální péče. Je určen především zdravotnickým pracovníkům v sociálních službách, jak terénních tak pobytových, ale i lidem pečujícím o osobu blízkou a v neposlední řadě členům nově vznikajícího Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách.
Adresa: Siviliania s.r.o., Lidická 51, 602 00 Brno Tel: Tel: 531 010 913 Email: media@ikaria.cz URL: http://www.osetrovatelskapece.cz/?page_id=75
...

O pečování s humorem

Moravskoslezský kruh natočil čtyři díly seriálu pro laické pečující. Přinášejí sumu návodných informací, které jsou důležité zejména pro začínající pečovatele. Snad divákům nebude vadit lehký decentní humor, který v žádném případě problematiku nezlehčuje. Ať jsou Vám filmy k užitku a trochu i k pobavení.


URL: http://www.pecujdoma.cz/zpravy/ceska-republika/321-o-peovani-s-humorem.html
...

Noviny o šanci a důstojnosti pro každého - Můžeš

Noviny, které se snaží informovat o dění v oblasti pomoci zdravotně postižených, o možnostech rehabilitace o nových lécích, metodách a přístrojích.
Periodikum vydává Sdružení přátel Konta Bariéry
ve spolupráci s Nadací Charty 77 - Kontem Bariéry

Adresa je od 4. čísla nová, redakce se přestěhovala do Prahy

Adresa: Na Florenci 31, 110 00 Praha 1, Tel: 255 777 130-32 Email: info@muzes.cz URL: http://www.muzes.cz
...

Noviny českých seniorů „Naše DOBA“

Nekomerční, nebulvární, zaměřený na informace, které důchodce zajímají a které důchodci potřebují
Vydavatel Rada seniorů České republiky
Termín zahájení vydávání září 2005. Pro rok 2005 byla zvolena nejnižší možná prodejní cena - 5 Kč za výtisk.
Adresa: Maříkova 1, 621 00 Brno Tel: 541 229 075 a 7 Email: antipol@telecom.cz, URL: http://web.telecom.cz/antipol/
...

Národní pojištění

Měsíčník České správy sociálního zabezpečení.

Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Tel: 257 062 884 Email: nar.pojisteni@cssz.cz URL: http://www.cssz.cz
...

Nakladatelství Maxdorf

Převážnou část produkce nakladatelství Maxdorf tvoří zdravotnická literatura. Knihy pro širší veřejnost vycházejí v edici Medica.
Adresa: Maxdorf, s.r.o. , Na Šejdru 247/6a, 142 00 Praha 4 Tel: 241 011 681–9 Email: info@maxdorf.cz URL: http://html.maxdorf.cz/kontakt0/
...

Nakladatelství GALÉN

Nakladatelství Galén stalo významným vydavatelem lékařské literatury a získalo statut prestižního nakladatelství. Nakladatelský dům Galén vydává několik desítek titulů ročně, jeho záběr sahá od učebních textů přes monografie až po CD-ROM a periodika.
Vydává i populárně vědeckou literaturu (edice Makropulos), biografie (edice Almanach medicíny) a v součinnosti s vlastním periodikem Lékařský kompas se rovněž věnuje i distribuci odborné literatury.
Adresa: Galén, spol. s r.o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 Tel: 257 326 178, 257 326 172 Email: galen@galen.cz URL: http://www.galen.cz/
...

MP Multidisciplinární péče

Internetový časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti

Adresa: Educare, občanské sdružení, Karlovarská 36, 301 00 Plzeň URL: http://www.mpece.com/
...

Moravskoslezský kruh

Občanské sdružení
Působí v oblastech:
zdravotně-sociální
zejména v oblasti domácí péče - připravuje vzdělávací kurzy, vydává časopis 4x doma, je provozovatelem webu www.pecujdoma.cz, vydává publikace, adresáře, CD
dále v oblasti zdravotně postižených – vydavatelská činnost, konference, semináře

kulturní
vydává časopis Konec konců, připravuje publicistické pořady, vydává knihy a publikace

občanské
uděluje ceny za občanské postoje Košťátka, pořádá soutěž pro mladé žurnalisty Neviditelní

Adresa: Moravskoslezský kruh, Nerudova 7, 602 00 Brno Tel: +420541 245 126 Email: mskruh@atlas.cz URL: http://www.pecujdoma.cz/
...

Měsíčník GONG pro sluchové postižené

Určený pro sluchově postižení lidí, jejich rodinným příslušníkům a profesionálům, kteří pro ně pracují. (Foniatři, učitelé, tlumočnici, pracovníci neziskových organizací, sociální pracovníci, psychologové, logopedi, apod.)
Vychází 10x + prázdninové číslo
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, Tel: 235 521 412, Email: gong@gong.cz
...

MediCentrum

Portál nabízí informace pro lékaře, veterináře, pacienty a chronicky nemocné pacienty.

Adresa: Praha Publishing s.r.o., Anglická 17, 12000 Praha 2, Tel: 222 512 649 Email: info@medicentrum.com URL: http://zdravi.medicentrum.com/
...

magazín praktický-život.cz

Vítáme Vás v nově otevřeném obchodním centru portálu praktický-život.cz
Adresa: Bochořákova 13, 616 00, Brno - Žabovřesky Tel: +420 549 210 121 Email: redakce@prakticky-zivot.cz URL: http://www.prakticky-zivot.cz/rodina/zlate-stari/?p=8
...

Magazin Knihozrouta 01/2013

První číslo knihožroutova magazínu v sobě ukrývá naděje a představy o tom, jaký by celý nový ročník knihožrouta měl být. Skrývá v sobě plány na to, co bychom chtěli udělat, skrývá v sobě chuť znovu zaplnit prázdné listy papíru myšlenkami a postřehy. Skrývá v sobě víru, že i Vám přináší naše práce potěšení a že každé slovo, které bude napsáno, bude i přečteno a že bude mostem, který nám všem společně otevře cestu k úchvatným světům literatury.

knihozrout.cz - portál pro milovníky knih
Adresa: neuvedena Tel: neuveden Email: magazin@knihozrout.cz URL: http://www.knihožrout.cz
...

Listy sociální práce

Listy sociální práce jsou novým odborným časopisem, který chce pootevřít dveře do všech oblastí, kde se sociální práce vykonává, vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a poskytnout informační servis. Tento pololetník vydává Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) ve spolupráci s MPSV, Společností sociálních pracovníků a Kanceláří veřejného ochránce práv. První číslo vychází v dubnu 2014.
Časopis pokrývá sociální práci nejen v prostředí poskytování sociálních služeb, ale zabývá se tématy týkajícími se také oblasti školství, vězeňství, zdravotnictví, veřejné správy, sociálně právní ochrany dětí aj.
URL: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17677/TZ_030414a.pdf
...

Konec konců

Společenský občanský dvouměsíčník, vznikl z časopisu Bariéry. Časopis pro občanskou společnost. Informace nejen pro neziskové organizace. V publicistické části nekonvenční pohledy na českou současnost, zahraniční události, na problémy politické a sociální.

Adresa: Nerudova 7, 602 00 Brno Tel: 541 245 126 Email: koneckoncu@koneckoncu.cz URL: http://www.koneckoncu.cz
...

Knihy pro pacienty a laickou veřejnost v 15 rubrikách

Knihy pro pacienty a laickou verejnost v 15 rubrikach
Národní lékařská knihovna jako partner portálu Helpnet vybírá ze svého katalogu knihy pro pacienty a laickou veřejnost a zařazuje je do skupin odpovidajících rubrikám Helpnetu. V současné době mohou návštěvníci portálu zjistit, jaké knihy jsou k dané problematice k dispozici, již celkem o 15 druzích postižení či onemocnění.

Z duševních nemocí je zastoupen autismus.

URL: http://www.nlk.cz/nlkcz/uvod.php?id_m=184
...

Já se kácím na polohovací postel

Na jihomoravském webu pecujdoma je možno stáhnou instruktážní film určený pečujícím. Je natočen zajímavě a vtipně a dozvíte se v něm nejen o manipulaci s postelí, ale i sociálně ekonomické souvislosti.
Adresa: Nerudova 7, 602 00 Brno Tel: 549 213 411 URL: http://www.pecujdoma.cz/zpravy/ceska-republika/249-instruktani-film-ja-se-kacim-na-polohovaci-postel.html
...

Internetový zpravodaj Asociace U3V České republiky

Asociace Univerzit Třetího Věku (AU3V) je občanské sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání, určené občanům české republiky v důchodovém věku. AU3V byla založena v r. 1993.
Za hlavní úkoly si klade: zajistit institucionální podporu aktivit U3V v rámci rozpočtu MŠMT, rozvíjet mezinárodní kontakty AU3V, podporovat a iniciovat aktivity českých vysokých škol v oblasti vzdělávání seniorů jako vysoce potřebnou a společensky prospěšnou činnost.
Adresa: AU3V, Centrum VUT, Antonínská 1, 601 90 Brno Email: lenkas@ro.vutbr.cz URL: http://au3v.vutbr.cz/index.php
...

Internetová jazyková příručka

Od r. 2004 vytvářejí pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s pracovníky Fakulty informatiky MU internetovou jazykovou příručku (projekt programu Informační společnost, č. 1ET200061040). Příručka bude mít dvě části: slovníkovou a výkladovou. Třebaže příručka jako celek bude dokončena v prosinci 2008, výkladová část je téměř hotova, a proto ji zpřístupňujeme na této webové stránce ve zkušebním provozu již nyní. V dalších měsících bude ještě doplňována aktuálními jazykovými daty a graficky upravována.
URL: http://prirucka.ujc.cas.cz/
...

Internetová jazyková příručka

Slovník se věnuje takřka výhradně gramatice a pravopisu. Pod většinou hesel je uvedeno i možné použití slova. Uživatelé tu též naleznou odkaz na příslušné místo výkladové části příručky.

URL: http://prirucka.ujc.cas.cz/
...

Grantis

Měsíčník neziskového sektoru, vydává Informační centrum neziskových organizací,o.p.s.
Adresa: Redakce Grantis, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 Tel: 224 239 876 Email: icn@icn.cz
...

GRADA Publishing

Nabídka společnosti GRADA Publishing pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. V její produkci jsou tituly s právní tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tématikou, knihy technické a mnoho dalších oborů.Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život. Knižní nabídku zajímavě doplňují výukové a vzdělávací programy pro předškolní děti, žáky ZŠ, středoškoláky i pro dospělé.

Adresa: U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, Tel: 220 386 401, 220 386 402, Email: obchod@gradapublishing.cz, URL: http://www.grada.cz
...

FUNERALQ.CZ

internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA
Adresa: redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice Tel: +420 226 218 862 Email: redakce@funeralq.cz URL: http://www.funeralq.cz/
...

Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí od srpna 2007 začíná vydávat odborný recenzovaný časopis Fórum sociální politiky. Vychází: 6x ročně

Časopis je členěn na dvě části zhruba o stejném rozsahu.
První část tvoří rubrika Stati a studie, do níž jsou zařazovány výhradně příspěvky, které redakční rada schválí k vydání na základě výsledků recenzního řízení.
Druhá část obsahuje příspěvky, které recenznímu řízení nepodléhají a jsou zařazovány do následujících rubrik: Z Evropské unie, Projekty podporované EU, Statistiky a analýzy, Poznatky z praxe, Zajímavosti ze zahraničního tisku a Informační servis čtenářům.
Adresa: VÚPSV, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, Tel: 224 972 645 Email: helena.lisa@vupsv.cz URL: http://socialnirevue.cz/item/novy-casopis-forum-socialni-politiky
...

Evropská unie

Na stránkach lze získat informace týkající se EU, včetně zdravotně sociální problematiky. Dotazy lze poslat písemně do informačního centra EU. Nebo volat na bezplatnou informační telefonickou linku.

Adresa: Informační centrum EU Rytířská 31, 110 00 Praha 1 Tel: 800 200 200 Email: info@iceu.cz URL: http://euroskop.cz
...

Elpida - Vital Plus

Společensko - servisní čtvrtletník určený seniorům a lidem o seniory pečující. Věnuje se postavení starších lidí ve společnosti, různým možnostem seniorského vzdělávání a zdravotní tématice.
Zdarma si ho můžete vyzvednout ve Školičce internetu pro seniory v Limuzské ulici 8 v Praze 10, nebo si jeho pravidelné zasílání objednat na adrese redakce: vitalplus@elpida.cz , či telefonním čísle 224 231 914.

Nadační fond Elpida vznikl v červnu roku 2002 a jeho zřizovatelem je mezinárodní farmaceutická společnost s vlastním vývojem a výzkumem originálních léků GlaxoSmithKline (GSK). Nadační fond byl zřízen za účelem podpory českého zdravotnictví, zlepšení kvality života seniorů prostřednictvím konkrétních projektů a v neposlední řadě pak podpory mladých českých vědců v oblasti molekulární biologie.
Adresa: Bartolomějská 291/11, 110 00 Praha-Staré Město Tel: +420 224 231 914 Email: vitalplus@elpida.cz URL: http://www.elpida.cz/VITALPLUS
...

ELEKTRONICKÉ KNIHY Z PORTÁLU

Nakladatelství Portál spouští nový projekt – elektronické knihy! Od 1. prosince uvádíme na trh startovací nabídku několika titulů. Vyberte si z beletrie i odborné literatury. E-knihy koupíte u našeho partnera, firmy wKnihy. Na našem webu najdete také speciální sekci s bližšími informacemi o e-knihách
URL: http://www.portal.cz/aktuality/elektronicke-knihy-z-portalu/42989/
...

E-mail noviny - Verlag Dashöfer, nakladatelství

Zdarma Vám budeme e-mailem zasílat E-mail noviny obsahující legislativní změny, články na aktuální témata, servis dotazů a odpovědí a spoustu dalších informací.

Adresa: VERLAG DASHÖFER, nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, P.O.Box 756, 111 21 Praha 1 URL: http://registrace.dashofer.cz/?o=enl&wa=30c02i3
...

e-INFORMAČNÍ BULLETIN SKOK

pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti i pro zájemce pro uvedené problémy
Adresa: SKOK, o.s. Vladislavova 12, Praha 1 Tel: 603 463 582 Email: hana.vlckova@quick.cz URL: http://www.skok.biz/e-bulletin.php
...

Dobré zprávy

Dobré zprávy- elektronický časopis Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Z obsahu Dobrých zpráv:
- Rozhovor s Danou Němcovou, předsedkyní správní rady Výboru dobré vůle
- ČSOB a Fond vzdělání – rozhovor s Pavlínou Folovskou, manažerkou společenské odpovědnosti ČSOB
- Hledá se kandidát na Cenu Olgy Havlové
- Změna minusů v plusy - příběh Dušana, kterému pomohl Fond vzdělání Výboru dobré vůle a další dobré zprávy….
URL: http://www.helpnet.cz/data/articles/down_24797.PDF
...

Dingir

Časopis Dingir vznikl roku 1998 jako populárně odborný časopis, který se z hlediska religionistiky (vědy o náboženství) zabývá současným náboženským životem. Své zaměření časopis vyjadřuje názvem Dingir. Náboženství ani jeho jednotlivé formy nepropaguje ani neodsuzuje; pokouší se k nim přistupovat otevřeně a nepředpojatě. Proto není vydávání časopisu závislé na žádném subjektu (vydavatelem je Dingir, s. r. o.). Redakční radou Dingiru jsou spojena česká religionistická pracoviště univerzity v Praze a Pardubicích. Za obsah časopisu nese odpovědnost redakční rada a její předseda - šéfredaktor.
dingir@dingir.cz
Adresa: Černokostelecká 36, Praha 10 URL: http://www.dingir.cz/coje.shtml
...

Digitální knihy

Internetový portál, prodávající českou literaturu v digitální podobě. Audioknihy od 150 do 250 Kč posílá firma na dobírku. Audioknihu ve formátu mp3 obdrží zájemce na jednom CD z nějž si ji lze stáhnout do mp3 přehrávače nebo iPodu.
URL: http://www.mp3knihy.cz
...

Diagnóza v ošetřovatelství

Nový odborný a informační časopis pro zdravotnické pracovníky, vychází: 4 x ročně. První číslo nového časopisu je věnováno hojení ran - příspěvkům z Mezioborového ošetřovatelského kongresu 8. - 9. dubna 2005. Časopis je sice věnován zdravotníkům, ale je zajimavý i pro pečující starající se ošetřování ran v domácím prostředí. Např. články Moderní způsoby lokálního ošetření defektů, Diagnóza a léčba diabetické nohy, Výsledky průzkumu „Hojení ran“ - využití vlhké terapie, preferovaných prostředků a firem v ČR mohou být užitečné všem, kteří se starají o defekty.
Adresa: Promediamotion s.r.o., Mediků 9, 140 00 Praha 4 Tel: 261 225 530 Email: info@promediamotion.cz URL: http://www.diagnoza.info/
...

Časopis Spokojený senior

měsíčník pro seniory v regionu působnosti Občanského sdružení Spokojený domov
ČASOPIS JE ZDARMA!!!
oblast: Bakov nad Jizerou, Boseň, Dolní Bousov, Chocnějovice, Jinolice, Kněžmost, Kosmonosy, Libuň, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Obruby, Přepeře u Turnova, Příšovice, Ptýrov, Rokytá


Adresa: Veselá č.p. 159, 295 01 Mnichovo Hradiště Tel: .: 773 635 633 Email: novak@spokojeny-domov.cz URL: http://www.spokojeny-domov.cz/casopis.htm
...

Časopis moderního ošetřovatelství Florence

Nový časopis Florence není určen jen pro zdravotní sestry, ale také pro porodní asistentky a všechny ostatní nelékařské zdravotnické profese. V tomto duchu bude pečlivě dbáno na proporcionalitu zveřejňovaných příspěvků a na "společnou řeč".
Jednotlivé specializace dostanou šanci na vydání samostatných vkládaných příloh, tzv. CARE, příp. Extra CARE. Stanou se pravidelnou součástí každého čísla. (Podrobný ediční plán CARE na rok 2006 bude představen později.)
Časopis bude vycházet pod patronací České asociace sester. Premiérové, historicky první číslo prvního ročníku Florence vyjde v říjnu tohoto roku, a na konkrétní adresy bude rozesíláno zdarma (prostřednictvím Vašich organizací). Druhé v prosinci, od ledna již jako měsíčník.

Adresa: Galén, spol. s r.o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 Tel: 257 326 170 URL: http://www.florence.cz/
...

BiblioHelp - léčba knihou

Dostali jste se do tíživé životní situace? Potýkáte se s vlekoucími se problémy, nejistotou, úzkostí, těžkým onemocněním či s handicapem? Chtěli byste pomoci sobě nebo svým blízkým, ale nevíte jak? Zaručený recept na vyřešení všech problémů vám nabídnout nemůžeme, ale můžeme vám prostřednictvím vybraných knižních titulů naznačit cestu, směr, inspirovat vás ve vašem jednání či jen potěšit, povzbudit a třeba i trochu poučit. Doufáme, že se vám tyto knihy stanou opravdovou oporou a že se s námi budete na dalším rozvoji portálu svými knižními tipy také podílet.
Adresa: studenti Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Brno URL: http://www.bibliohelp.cz/
...
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: