Kalendář akcí

Pořádáte-li akci, které se mohou účastnit i laičtí pečující o staršího člověka a mohla by být pro ně užitečné, informujte o ni na našem webu! O vaší akci se dozví dalekovo více lidí, můžete vložit i obrázek. Řada akcí pro profesionály je vhodná i pro laiky. Lze vložit i pro informaci i zajímavý seminář, konferenci či akce, které se již konaly, včetně obrázků. Mohou být inspirací k podobným aktivitám pro ostatní.


Pečovat a žít

úterý 13. listopadu 2018 - úterý 9. dubna 2019
https://www.pecujici.cz/cz/probehle-akce/pecovat-a-zit

Cílem kurzu je podpořit pečující, kteří chtějí najít odpovídající pracovní nebo společenské uplatnění v soc. podnicích a různých typech neziskových organizací v Praze (formou smluv, částečných či sdílených úvazků, dobrovolnictví apod. ) Tedy v takových organizacích, které respektují limity této cílové skupiny.
Někteří již v takovýchto organizacích působí, ať už jako zakládající členové, nebo zaměstnanci, těm potom kurz pomůže jejich dosavadní společensky prospěšnou práci více profesionalizovat, lépe propagovat a udržitelně financovat.
Kurz je kombinací prezenčních dní, individuální psychologické podpory a mentoringu. Kurz je bezplatný a poskytujeme příspěvek na péči o osobu blízkou v době, kdy se koná prezenční výuka.

Místo: sociální podnik Kafé na dřevo, Park pilská (Pilská 9) – Hostavice, Praha 9
Pořádají: Spiralis, z.s.
Kontakt: Ilona Fábry, ifabry@spiralis.cz, Tel: 607090003
Akce je určena pro:

» Chcete zkvalitnit život svůj, své rodiny i komunity lidí kolem vás?
» Hledáte smysluplnou práci s ohledem na své rodinné možnosti?
» Zajímají vás společensky prospěšné aktivity?
» Pečujete o blízkého rodinného příslušníka se zdravotním postižením či v seniorním věku?
POMŮŽEME VÁM NAJÍT TO PRAVÉ MÍSTO PRO VÁS.
Co vás čeká:
» Poznáte sociální podniky a neziskové organizace, které poskytují pracovní šanci s respektem k vaší rodinné situaci.
» Naučíte se svou společensky prospěšnou činnost: profesionalizovat / prezentovat / financovat
» Stanete se součástí podporující skupiny 15 kolegů a kolegyň » Načerpáte inspiraci a svěží energii od lektorů Spiralis, organizace s 20letou tradicí ve vzdělávání.
Půlroční program, který zahrnuje 9 prezenčních dní, psychologickou podporu a konzultace na míru je BEZPLATNÝ.
Poskytneme Vám finanční příspěvek na „péči“ v době výuky.
Listopad 2018 - duben 2019
Jednotlivé termíny školících dní zde.
Přihlásit do programu se můžete zde.
Čeká Vás:
1 den - Úvodní seznamovací setkání
3 dny - Rozvoj kompetencí
2 dny - Sociální podnikání
2 dny - Komunikace a prezentace
1 den - Setkání se sociálními firmami
Registrovat se můžete do 31. října 2018.

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: