Kde hledat informace, pomoc

Nevíte kam, na koho se obrátit, hledáte informaci, kontakt, pomoc? Pomocí odkazů lze najít téměř vše. Ať už se týká specializovaných časopisů, novin, nakladatelství nebo hledáte-li poradnu, adresář či praktickou pomoc nebo právní a sociálně právní informaci. Chcete najít laickou odbornou pomoc ve svépomocných skupinách nebo profesionální ve státních institucích? Hledáte rehabilitační pomůcky? Vše lze v odkazech najít. Včetné vzdělávání a pomoc ze strany zdravotnictví. Někdy sdružení, instituce atd. nejsou jednoznačně zařaditelné, zkuste se podívat i do podobných položek, co kdyby... Doporučujeme prohledat i naši Poradnu a pročíst sekci Vašich příběhů, i tam se může ukrývat odpověď na Váš dotaz.

Poradenství, adresáře

Spočítejte si sami

Potřebujete spočítat čistou mzdu, splátku hypotéky, zjistit výši bankovních poplatků či důchodový věk, výši důchodu?
URL: http://www.sfinance.cz/kalkulatory/
...

InternetPoradna

Projekt InternetPoradna
pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost
Cílem projektu je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou www.internetporadna.cz poradenství v oblastech:
zrakové
sluchové
tělesné
mentální postižení
drogy a závislosti
neziskový sektor
psychologické poradenství

Adresa: Lafayettova 9, 772 00 Olomouc, Tel: 585 223 967, Email: office@internetporadna.cz, URL: http://www.internetporadna.cz
...

Helpnet

Internetový portál se zaměřením na problematiku lidí se zdravotním postižením, v širším smyslu osob se specifickými potřebami, (zrakově, sluchově, tělesně postižení, vnitřní nemoci, mentálně postižení, duševní nemoci) sloužící jako informační, komunikační a vzdělávací médium pro tuto oblast.

Adresa: Jaroslav Winter, BMI sdružení Tel: 266 710 622 Email: winter@brezen.cz URL: http://www.helpnet.cz/
...

Adresář služeb (Praha)

Od 11.4.2007 má k dispozici Městské centrum sociálních služeb a prevence Praha nový adresář, v tištěné podobě (50 Kč) nebo v elektronické
URL: http://www.mcssp.cz/adresar/
...
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: