akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

(9.7.2017)  Dne 30. června 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 75. výzvu „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3  Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. 
Podpora se zaměřuje na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
http://www.helpnet.cz/aktualne/deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-ii

Vyhlášena Národní cena sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2017

(25.6.2017)  Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR znovu vyhlašují Národní cenu sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2017. Cílem je podpořit pracovnice a pracovníky, jejichž každodenním úkolem je pečovat o druhé a pomáhat potřebným.
Oceněny budou tři kategorie: pracovník v sociálních službách (terénní, ambulantní a pobytové sociální služby); sociální pracovník; manažer sociálních služeb.Návrhy na jednotlivá ocenění mohou zasílat uživatelé služeb, jejich rodiny a přátelé, spolupracovníci a vedoucí výše jmenovaných služeb a zařízení až do 30. září 2017.
Na jednotlivá ocenění mají být navrhováni mimořádně kvalitně pracující, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Návrhy vyhodnotí komise složená z odborníků v oblasti sociálních služeb. Bližší informace k návrhům na ocenění lze nalézt na internetových stránkách www.pecovatelkaroku.cz.
Zapojit se ovšem bude moci i veřejnost. Na stránkách www.pecovatelkaroku.cz budou lidé od 15. do 30. října 2017 moci hlasovat pro své favoritky a favority v samostatné kategorii Cena veřejnosti.
Výsledky Národní ceny budou vyhlášeny na pražské Novoměstské radnici v úterý 7. listopadu 2017.

BOK PO BOKU přijímá nové klienty

(25.6.2017)  Sociálně aktivizační služba zaměřená na podporu aktivního života seniorů v Brně je poskytována zdarma.
společenského života brání: fyzická omezení nebo psychická omezení, sociální izolacenebo ekonomické hledisko. Terénní pracovník navštěvuje seniory v jejich domácím prostředí 1krát týdně. 
Pro více informací a přihlašování lze kontaktovat vedoucí služby Mgr. Veroniku Lelkovou – veronika.lelkova@crsp.cz, tel.: 730 805 856.Další informace jsou na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči. 
 http://www.helpnet.cz/aktualne/bok-po-boku-prijima-nove-klienty

MPSV podpoří duševně nemocné a domácí hospice z OPZ

(25.6.2017)  Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) sto milionů korun na podporu péče o duševně nemocné osoby a na rozvoj domácí paliativní péče. Výzva č. 134 „Podpora sociálního začleňování v Praze“ umožňuje žadatelům získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun. Více informací o výzvě je uvedeno na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz. 
Žadateli mohou být neziskové organizace, městské části hl. m. Prahy, poskytovatelé sociálních služeb včetně poskytovatelů domácí hospicové péče a další.

Prázdniny na doživotí. Jak v Thajsku pečují o evropské pacienty s demencí

(22.6.2017)  Není to nová rozhlasová hra z oblasti gerontologie, s nimiž se teď roztrhl pytel. Jedná se o radiodokument Franzisky Dorau z roku 2012, která velmi poctivě mapuje instituci, o níž se dozvěděla z letáku, který našla v kaslíku mezi poštou. Na první pohled až hrůzu nahánějící, při poslechu pořadu vyvstává řada proti ale také mnoho pro. Nakonec si říkala, když s demencí, tak s velmi individuálním přístupem v Thajsku. Potíž je v tom, že pro Němce a Švýcary je cena 3 500,- švýcarských franků o polovinu či třetinu levnější než doma a v zásadně jiné kvalitě založené na individuálním přístupu a péči.

https://vltava.rozhlas.cz/prazdniny-na-dozivoti-5810933

www.pecujici.cz

(28.5.2017)  ttosnerova@g.mail.com
současný mail, kam posílat nové informace

Stránky pečující koncem ledna 2017 skončily. 

(21.4.2017)  Aktualizace stránek skončila. (TT)

Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo za Prahu

(29.1.2017)  Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Nominace za Prahu je možné podávat do 10. února 2017.
Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem. 
Jaký by měl být nominovaný dobrovolník?
Tak třeba: Věnuje svůj čas a schopnosti pomoci druhým. Pomáhá realizovat nevšední kulturní, sportovní a komunitní projekty.Propojuje lidi, kteří by se možná nikdy nepotkali. Přináší ostatním důvod k radosti. Zapaluje pro dobrovolnictví všechny kolem sebe. Vidí v dobrovolnictví smysl a tak jej šíří dál.

http://p12.helpnet.cz/aktualne/nominujte-dobrovolniky-na-cenu-kresadlo-za-prahu

Japonské věznice jsou útočištěm pro seniory

(24.1.2017)  V Japonsku jsou věznice hustě obydleny prošedivělými chovanci, kteří tam prožívají ne-li šťastné, pak alespoň klidné dny se vším zajištěním. Na svobodě by na ně čekala existence plná nejistot. Budíček je ve tři čtvrtě na sedm, o 20 minut později snídaně a v osm hodin musí být vězeň na svém místě.
V roce 2015 bylo podle oficiální statistiky téměř 20 procentům osob zadržených nebo vyslýchaných policií více než pětašedesát let, zatímco v roce 2000 to bylo jen 5,8 procenta. Tento nárůst je odrazem demografického vývoje v Japonsku, kde lidé tohoto věku nyní tvoří více než čtvrtinu obyvatel.
https://www.novinky.cz/koktejl/427241-japonske-veznice-jsou-utocistem-pro-seniory.html

Polské čaje

(10.1.2017)  https://www.stream.cz/adost/10015578-ceske-obchodni-retezce-a-polske-toxicke-caje-hrozba-pro-nase-zdravi#nejnovejsi
co pít, či nepít.
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: