akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Některým sociálním službám hrozí zánik. Vláda rozhodla o uvolnění 270 milionů korun

(29.7.2016)  Vláda se shodla na dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem. Dotace ve výši 270 milionů korun na podporu sociálních služeb v letošním roce je určena na řešení krizové situace v oblasti financování, a také na zlepšení
odměňovaní pracovníků v sociálních službách.

Domácí zdravotní péče o pacienta v terminálním stavu

(26.7.2016)  Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) připomíná základní kritéria pro poskytování domácí péče, jejíž úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění je dána platnými právními předpisy. Pojišťovna upozorňuje také na nejčastější chyby lékařů ve vykazování této péče.

ČSSZ: Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

(19.7.2016)  posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45 a 65 lety věku, pak stojí před těžkou otázkou, jak s vlastní prací skloubit časově náročnou péči o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu jde, aniž by lidé přišli o potřebné roky pro přiznání důchodu.

Od srpna se podle novely zákona o sociálních službách mění výše příspěvku na péči. Úřad práce na přelomu července a srpna všem klientům rozešle informaci o změně výše dávky.

(18.7.2016)  Nově budou měsíční částky následující:
Stupeň závislosti Příjemce mladší 18 let Příjemce starší 18 let
I. lehká závislost 3 300 Kč 880 Kč
II. středně těžká závislost 6 600 Kč 4 400 Kč
III. těžká závislost 9 900 Kč 8 800 Kč
IV. úplná závislost 13 200 Kč 13 200 Kč

Zohledňuje se věk žadatele. Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a s výjimkou žadatelů mladších 18 let pak i péče o domácnost.
Schopnost zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk žadatele.

European Parliament Interest Group on Carers

(17.7.2016)  This section provides information on the European Interest Group on Carers
•a Parliamentary forum for debate and discussion of European policy development in relation to carers
•to assess the impact of individual policy initiatives on the lives and interest of carers
•to initiate EU level policy actions

http://www.eurocarers.org/euactivities_mepsinterestgroups.php

Inspekce: Smrtelných pracovních úrazů přibylo, loni jich bylo 131

(14.7.2016)  14.7.2016
V Česku loni přibylo smrtelných pracovních úrazů. Při zranění v zaměstnání přišlo o život 131 lidí, o 14 víc než v roce předchozím. Zvedl se výrazně počet žen, které se v práci zranily, či dokonce zemřely. Vyplývá to z výroční zprávy Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) o pracovní úrazovosti v Česku.

Zemřel Jaromír Klempíř, autor Gottových hitů C'est la vie a Hej páni konšelé

(13.7.2016)  Ve věku 72 let zemřel ve středu hudebník a skladatel Jaromír Klempíř. Oznámil to hudební publicista Miloš Skalka. Klempíř byl například autorem hitů pro Karla Gotta Hej páni konšelé a C'est la vie. Pro Waldemara Matušku složil píseň Jen se přiznej, že ti scházím a pro Helenu Vondráčkovou Lipovou alejí.

Zemřel Antonín Rükl, přední český astronom

(13.7.2016)  V noci z 11. na 12. července zemřel dlouholetý šéf pražského planetária, významný český astronom a světově uznávaný kartograf Antonín Rükl. Bylo mu 83 let. Za své téměř celoživotní působení v planetáriu z něho vytvořil mezinárodně uznávanou instituci. Věnoval se také popularizaci a oblasti mapování měsíčního povrchu. Napsal i řadu knih o astronomii.

Olomoucký kraj naučí seniory říkat NE! Poprvé už v pondělí 11. července

(10.7.2016)  Senioři v současné době čelí stále častěji nekalým obchodním praktikám některých prodejců. Vyplývá to ze statistik Policie ČR. Nový projekt Olomouckého kraje má posílit jejich odolnost vůči podvodnému jednání.

http://www.olomoucdnes.cz/zpravy/3002-olomoucky-kraj-nauci-seniory-rikat-ne-poprve-uz-v-pondeli-11-cervence

Cena Makropulos 2016

(10.7.2016)  Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos 2016. Cena bude udělena dne 5. října 2016 v 18:30 hod. v Národním divadle v Praze, poté bude následovat benefiční představení Ondřeje Havelky - V rytmu swingu buší srdce mé.
Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

Návrhy na udělení ceny mohou dle nařízení Vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Na Ministerstvo zdravotnictví je možno zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2016 do 20. srpna 2016. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně.
Nominace na ocenění zasílejte na adresu Ministerstva zdravotnictví, oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého nám. 4, Praha 2,128 01 a na obálku uvést NEOTVÍRAT.

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: