akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Historie prací techniky

(3.5.2016)  V prostorách muzea byla v roce 2000 instalována stálá historická expozice Babiččino velké prádlo. V chronologické řadě je zde vystaveno na 50 exemplářů prací techniky. Návštěvník bude seznámen s vývojem praní prádla - od prvních zmínek o praní prádla v starověkém Egyptě a Sumeru, přes vývoj praní ve středověku, po novověké zdokonalování prací techniky a technologie samotného praní. Začátek expozice je věnován nejstaršímu způsobu praní na řece a při potocích, s využitím dřevěných plácaček. Teprve vynález valchy umožnil dokonalejší výsledek samotného praní. Samotná historie výroby prací techniky začala koncem 17. století, ale jádro expozice představují sbírky z konce 19. a z průběhu 20. století.

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Máchova alej 1, 568 02 Svitavy

Procvičování krátkodobé paměti je Nejkrásnější knihou roku 2015!

(1.5.2016)  Publikace České alzheimerovské společnosti získala první místo v kategorii učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky.
Sešit pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí II. Procvičování krátkodobé paměti. Obtížnost 2, který loni vydala Česká alzheimerovská společnost (ČALS), uspěl v soutěži o Nejkrásnější knihu ČR v roce 2015. Sešit získal první místo v kategorii učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky a odnesl si tak 50 000 Kč. Autorkami jsou Jitka Suchá, Eva Jarolímová a Martina Mátlová a graficky jej upravily Zuzana Lednická a Anna Divišová ze Studia Najbrt. Oceněný Sešit je součástí souboru 10 publikací, které slouží k procvičování pěti oblastí kognitivních funkcí a pro každou oblast nabízí dva stupně obtížnosti.
Sešity je možné zakoupit na e-shopu České alzheimerovské společnosti na www.alzheimer.cz, v některých kontaktních místech ČALS a také v síti Moje lékárna (a v jejím e-shopu http://www.mojelekarna.cz/eshop/knihy.html). Pojištěnci VZP starší 65 let mohou od své pojišťovny získat na nákup Sešitů až 500 Kč. (Více informací na http://www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/.)


Vše o společném vzdělávání

(1.5.2016)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svém webu infobalíček výkladových textů, které se vážou k oblasti inkluzivního vzdělávání a ke změnám v organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem informačního balíčku je zajistit základní informace pro rodiče, učitele, ředitele škol a zřizovatele školských zařízení. Novela školského zákona, především §16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich diagnózy, která se tak stává pouze prostředkem pro nastavení cílené podpory ve vzdělávání žáků podle jejich vzdělávacích potřeb (SVP).
http://www.helpnet.cz/aktualne/vse-o-spolecnem-vzdelavani

Průměrná výše starobního důchodu v prvním čtvrtletí 2016

(28.4.2016)  Zhruba o stovku vyšší průměrné starobní důchody pobírali čeští důchodci v prvním čtvrtletí roku 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku loňského. Muži měli tradičně vyšší průměrnou důchodovou dávku – k 31. 3. 2016 činila 12 602 Kč (loni to bylo 12 497 Kč), ženy – důchodkyně měly měsíční příjem k 31. 3. 2016 v průměru 10 351 Kč (loni činil 10 246 Kč). Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
http://www.mpsv.cz/files/clanky/25603/vybrane_ukazatele_CSSZ_1Q2016_27042016.pdf

Tým PROPAMÁTKY byl oceněn v soutěži Média na pomoc památkám

(20.4.2016)  13.4.2016 Propamatky.info: Ocenění v soutěži Média na pomoc památkám PRAHA | Redakce portálu a časopisu PROPAMÁTKY uspěla v soutěži Média na pomoc památkám. Redakční tým získal první místo v kategorii Internet za sérii rozhovorů s tematikou památkové péče a vedoucí redakce Jan Červinka získal čestné uznání jako editor časopisu.
Výsledky již 19. ročníku soutěže Média na pomoc památkám pořadatelé vyhlásili 12. dubna na slavnostním setkání v Českém muzeu hudby Národního muzea v Praze. Soutěž pro novináře je vyhlašována každoročně neziskovou organizací Pro Bohemia a Syndikátem novinářů České republiky. Oceňována jsou publicistická díla dokumentující péči o kulturní dědictví, a to především ta, která se obracejí k široké občanské veřejnosti, která není vždy dostatečně informována o aktuálním stavu věcí.
Předávání cen

Odměnění dobrovolníci Karlovarského kraje - předání "Křesadla"

(17.4.2016)  V pátek 15.4. 2016 v Grandhotelu Ambassador Národní dům, v Karlových Varech byly uděleny během slavnostního ceremoniálu ceny "Křesadlo" - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. S úvodní slovem Žanety Salátové, předsedkyně Mateřského centra KV, dále ing. Edmunda Janische, radního Karlovarského kraje, pokračoval Michal Riško, náměstek primátora, na závěr PhDr. Jiří Tošner, zakladatel Národního dobrovolnického centra Hestia. Z 23 navržených kandidátů
1. cenu převzala Martina Paloučková (Klubíčko Cheb) za dobrovolnou činnost pro rozvoj Mateřského centra v Chebu. 2. Bc. Miloslav Čermák za obětavou pomoc neziskovým organizacím a lidem, nacházejících v nelehké životní situaci, 3. Alena Ženíšková za dlouholetou dlouhodobou činnost pro tělesně postižené děti a dospělé, za organizaci závodů "Pohárek" a Milan Hloušek (Potravinová banka, Pomoc v nouzi, ČNK() za aktivní a obětavý přístup v několika oblastech - Potravinová banka, autor naučné publikace a.j.

Příspěvek na péči vzroste od srpna o deset procent

(14.4.2016)  Lidé se zdravotním postižením od srpna dostanou vyšší příspěvek na péči. Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje o deset procent. Návrh ještě posoudí Senát. Nově upravena budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb - v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování sociálních služeb bez registrace.

ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 4: Vdovské a vdovecké důchody

(6.4.2016)  Ztráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Avšak tyto tzv. pozůstalostní důchody jsou opředeny mnoha mýty. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto vyvrací ty nejčastější.

Teorie chlupatého míče

(5.4.2016)  Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
16. 4. - 19. 6. 2016, vernisáž 15. 4. 2016 od 18:00
Výstava Adély Matasové a absolventů, kteří prošli ateliéry konceptuální a intermediální tvorby na UMPRUM v Praze a na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Prvním inspirujícím podnětem byla výstava v Centru současného umění DOX pod názvem „Zóna v pohybu“. Úspěch výstavy ukázal, že dešifrovat a zaznamenávat nedávná historická fakta je důležité i pro budoucnost.
Třetí zastávkou dalšího volného pokračování projektu bude výstava v Brně v domě pánů z Kunštátu s názvem „Nevratný posun“.

V Galerii U Bílého jednorožce budou prezentováni výtvarníci:
Jiří Černický, Matěj Al-Ali, Tereza Fišerová, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Alena Kotzmannová, Lukáš Machalický, Adéla Matasová, Tomáš Moravec, Barbora Němcová, Jan Rous, Michal Sedlák, Tereza Severová, Tereza Velíková a Richard Wiesner.

Narozeniny

Narozeniny

(2.4.2016)  Zdeněk Svěrák oslavil 28. března 80. narozeniny. Přejeme vše nejlepší!
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: