akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Duševní choroby v ČR

(30.3.2015)  V Česku žije až půl milionu lidí s vážným psychiatrickým onemocněním, třetina obyvatel se někdy s duševní nemocí léčila. Většina péče se soustřeďuje do velkých psychiatrických nemocnic, dříve léčeben. Podle řady průzkumů je stav péče v Česku v některých aspektech horší než u ostatních evropských států.
Na psychiatrii jde v Česku podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 2,6 procenta peněz zdravotního pojištění, ze zhruba 220 miliard Kč je to necelých šest miliard ročně. Průměr zemí OECD, včetně rozvojových, je 3,5 procenta, vyspělé dávají i osm procent.
Většina péče je soustředěna do velkých léčeben, což jde proti evropskému trendu. Ambulancí je nedostatek. Chystaná reforma psychiatrie počítá se vznikem Center duševního zdraví ve všech regionech. Centra se soustředí na pacienty s vážnou duševní nemocí, kteří dosud musejí být v ústavech.

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/v-cr-zije-az-pul-milionu-lidi-s-vaznym-psychiatrickym-onemocnenim-478444

V padesáti letech pracovní život nekončí

(21.3.2015)  Zatímco na konci roku 2000 tvořili lidé nad 50 let 16,2 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, o sedm let později to bylo už 30,6 %. K 31. 12. 2014 se na celkové nezaměstnanosti podíleli 29,2 %. Na konci února 2015 jich Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval celkem 162 597 – 29,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Tato skupina klientů ÚP ČR patří mezi ty, které jsou nejvíce ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. ÚP ČR jim proto věnuje zvýšenou péči.

Křesadlo - odměna dobrovolníkům předána v Císařském sále muzea v Ústí nad Labem

(20.3.2015)  19. 3. ve čtvrtek večer byla slavnostně předána cena Křesadlo za přítomnosti starostů měst severočeského kraje dobrovolníkům (dobrovolnicím). (E. Klingerová, H. Motlová, M. Jelínková +K.Hozáková, MUDr. J Dušánková, K. Tyrbachová, I. Trávníčková)

AVS přístroj - ,,psychowalkman"

(19.3.2015)  AVS přístroj - psychowalkman: jak zlepší Váš život? Proč je výhodné AVS přístroj vlastnit?
Více zde: http://www.galaxy.cz/proc-avs-pristroj-vlastnit/
Psychowalkman Galaxy zajistí nastálo perfektní psychickou kondici. Rezistence proti stresu, únavě, rychlejší učení až o 40 %, kvalitní spánek, žádné deprese a negativní stavy. Hlubiná relaxace, vyšší kreativita, dodání energie… Technologie vyvíjená NASA a dvěma nositeli Nobelových cen. AVS přístroj Galaxy je základním modelem s 30 programy a účinky.

Kraj Vysočina oficiálně otevřel Family a Senior point v Jihlavě (prazskezpravy.cz)

(17.3.2015)  Jihlavský Family a Senior Point funguje aktuálně ve dvou oddělených místnostech, pět dní v týdnu. Mezi nejvyhledávanější služby patří přístup k internetu zdarma, možnost zřízení Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina, na které se váže celá řada výhod, je zde dětský koutek, přebalovací kout, kuchyňka a důstojné a klidné zázemí pro maminky s dětmi. Postupně se centrum stává také místem pořádání akcí – jedna z nejbližších má veřejnosti přiblížit velikonoční zvyky.
Jihlavský kontaktní Family a Senior Point je v regionu dalším místem, které poskytuje servis rodinám. Family Pointy je možné nalézt v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Třebíči. Senior Pointy fungují v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Třebíči a Pelhřimově. Provoz všech center probíhá ve spolupráci s Krajem Vysočina.

Místo pro mě aneb Nová kariéra pro zkušené

(16.3.2015)  Unikátní kurz Mapování klíčových kompetencí a plán jejich rozvoje (CH-Q) připravila vzdělávací společnost Spiralis. Pro zájemce z Prahy ve věku nad 50 let je zdarma.
Zúročíte své životní zkušenosti, získáte nové znalosti a stanete se tak atraktivními pro zaměstnavatele.
Vybraným absolventům nabídneme rekvalifikační kurz v oboru pracovník v sociálních službách, který zahrnuje i praxi v Domově Sue Ryder a podobných organizacích s předpokladem pracovního uplatnění.
Účast ve vzdělávacím programu je pro obyvatele hl. m. Prahy ve věku 50 let a více* zdarma.
http://p12.helpnet.cz/aktualne/misto-pro-me-aneb-nova-kariera-pro-zkusene

SENSEN - Senior roku 2015

(13.3.2015)  12. 3. 2015
Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.
Nadace plánuje vyhlásit nominační období Ceny Senior roku 2015 k 1. květnu 2015. Návrhy na udělení ocenění musí být dodány písemně (poštou či e-mailem), a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a současně se zřetelným určením soutěžní kategorie (Nejlepší klub a Senior roku 2015 – jednotlivec) - na adresu vyhlašovatele soutěže do 30. července 2015. Soutěžící i navrhovatel musí přihlášku vlastnoručně podepsat na důkaz souhlasu se všemi údaji uvedenými ve formuláři a pravidly soutěže.

Formulář přihlášky bude možné získat na internetových stránkách od začátku nominačního období: www.kontobariery.cz, www.sensen.cz.


MPSV řeší problém neregistrovaných sociálních služeb

(12.3.2015)  11.03. 2015 - 08:14
V posledních letech se v České republice rozmohlo podnikání „se stářím“. Vznikají domovy pro seniory s nabídkou nejrůznějších sociálních služeb, přičemž nesplňují technické ani personální standardy, jež vyžaduje současná legislativa. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v těchto zařízeních v nedůstojných podmínkách bez slibované péče a státní příspěvky na péči jsou v rámci této „služby“ často zneužívány. MPSV se snaží činit taková opatření, aby ke zneužívání sociálních služeb docházelo co nejméně, mimo jiné chystá novelu zákona o sociálních službách.

Ministerstvo se chystá zákonem posvítit na nelegální podnikatele se stářím (Právo)
Podle současných zákonů však nelze problémová zařízení zavřít, ale pouze pokutovat. Už loni však byla navýšena maximální pokuta z 250 tisíc na milión korun. Novela zákona o sociálních službách pak má zpřísnit dohled nad technickými a personálními standardy ústavů.

Ministerstvo si chce posvítit na úroveň pobytových služeb, tedy na prostory určené klientům, pokoje uživatelů a jejich vybavení, místnosti na společné setkávání či aktivizační místnosti.
Registrované sociální ústavy musí přijímat podle zákona všechny žadatele na základě jejich zdravotního stavu. Maximální ceny za den a noc mohou stát maximálně 380 korun.
Pokud žadatel takovou částku k dispozici nemá a nikdo mu s ní nemůže pomoci, pak se ústav musí spokojit s 85 procenty jeho důchodu.

Veletrh Jobs Expo pomůže najít práci lidem nad padesát let (novinky.cz)

(11.3.2015)  Výstaviště Incheba v pražských Holešovicích se stane ve dnech 12. a 13. března dějištěm mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí Jobs Expo. Jedním z hlavních mediálních partnerů je portál Annonce, který se letos zaměří především na problematiku zaměstnávání lidí nad 50 let.

Diakonie odstartovala další švýcarsko-český projekt

(10.3.2015)  Diakonie ČCE odstartovala další celostátní projekt na zlepšení péče o geriatrické pacienty a pacienty v závěru života a zlepšení znalosti laiků, ale i profesionálů v této oblasti, a to v rámci Programu implementace Švýcarsko-české spolupráce.
Součástí projektu je například vzdělávací cyklus, který obsahuje 80 kurzů po celé republice, v rámci projektu vznikne Společnost pro podporu laických pečujících a uskuteční se společně se švýcarským partnerem rovněž konference o potřebách a možnostech umírajících a jejich rodinných pečovatelů.
Projekt potrvá do září 2016 a průběh aktivit je možné sledovat na www.pecujdoma.cz , kde je možné se rovněž přihlásit na již vypsané kurzy.Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: