akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Sociální bydlení má mít tři stupně podle situace lidí

(29.1.2015)  Sociální bydlení v Česku, které by mělo začít fungovat od ledna 2017, by mělo mít tři stupně. Potřební v tísni by podle své situace měli mít možnost získat krizové bydlení, sociální byt či dostupný byt. Poskytnout by je měly obce. Vláda by měla dokument projednat do konce února, poté se začne připravovat zákon.
1. Krizové bydlení: nový typ sociální služby na pomezí mezi noclehárnou a azylovým domem, který upraví novela o sociálních službách - pro lidi, kteří potřebují okamžitě ubytovat - pobyt maximálně šest měsíců
2. Sociální byt: zajistí obec - zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení se sníženým standardem - s klientem bude pracovat sociální pracovník
3. Dostupný byt: zajistí obec - zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení s běžným standardem - obec uzavře s klientem nájemní smlouvu na dva roky - úřad jednou ročně prověřuje situaci potřebných - pokud se příjem nájemníka zvedne nad stanovenou hranici, nájemné se může zvýšit maximálně o 15 procent - po zlepšení situace se nájemník či rodina přesunou do běžného bydlení, které si najdou - pokud se situace nezlepší, zůstanou lidé v dostupném bytě - nájemníkům se věnuje sociální pracovník

Některé léky proti nespavosti zvyšují riziko vzniku alzheimera

(28.1.2015)  Některé medikamenty na spaní „podstatně zvyšují“ riziko výskytu Alzheimerovy choroby, zjistili američtí vědci. Oznámili, že v případě dlouhodobých vysokých dávek léků jako Nytol o 63 procent vzrostlo riziko, že pacienti onemocní alzheimerem. Rizikové jsou podle jejich zjištění i léky na sennou rýmu jako Benadryl či Piriton.

Máte rádi kočky? Pohlaďte si je v Kočkafé!

(28.1.2015)  Vlastně je to geniálně jednoduchá idea. Otevřete si malou útulnou kavárnu s pár stolky. Protože máte rádi kočky, tak v ní zároveň máte několik exemplářů, vesměs útulkových a mazlivých. A je to. Vypadá to snadně, i když majitelky musely vyřídit hromady povolení a zajistit hygienická opatření typu "kočka nesmí do jídla." Podnik byl otevřen před několika dny v Bořivojově ulici (tramvaj Olšanské náměstí nebo Lipanská) a je tu plno - chce to rezervaci, kterou uděláte snadno na telefonním čísle 222 722 959.
Kočkafé Freya
Bořivojova 43, Praha 3
Otevřeno pondělí až neděle 11-20, tel. 222 722 959

Gratulace na II. interní kliniku FNKV Praha 10

(28.1.2015)  Rozhodnutím první nezávislé odborné poroty postoupila kandidátka Dana Pilátová do finále letošního již 15. ročníku soutěže Sestra roku, kterou vyhlásily Vydavatelství Mladá fronta a redakce odborného měsíčníku Zdravotnictví a medicína. Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína Daně Pilátové udělila Čestné oceněné za celoživotní dílo v ošetřovatelství.
Slavnostní galavečer a předání ocenění Sestra roku 2014 se bude konat v úterý 17. března 2015 od 18.00 hodin v Hudebním divadle Karlín, Křižíkova 283/10, Praha 8.

Soutěž Bezpečná nemocnice vyhrály nemocnice v Jihlavě a v Benešově

(27.1.2015)  Soutěž Bezpečná nemocnice vyhlašuje pro celou republiku kraj Vysočina, souvisí to se zdejším případem tzv. heparinového vraha z roku 2006 v havlíčkobrodské nemocnici. Ocenění předává hejtman MUDr. Jiří Běhounek.
Letos porota hodnotila 19 přihlášených projektů zaměřených na péči o seniory.
Absolutním vítězem se stala Nemocnice Jihlava. Pracovníci tamního kardiologického oddělení totiž vytvořili barevný leták pro pacienty s projevy srdečního selhání a s vysokým krevním tlakem. Nemocní se z nich dozvědí, jaké zásady mají dodržovat po propuštění doma.

POZVÁNKA na diskusní seminář ke zdravotně sociálním službám

(25.1.2015) 
Datum:


Úterý, 10. Únor 2015 - 9:00 - 16:00


Místo konání akce:


v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno


Stručný popis:

Zveme vás na vzdělávací a diskusní setkání k problematice zdravotně sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností, které se koná v úterý 10. února 2015 od 9.00 do 16.30 hod. v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno. Semináře pořádá Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE ve spolupráci s Jihomoravským krajem a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška

Vývoj knihoven

(24.1.2015)  Využití telefonních budek jinak (foto z Roztok u Prahy)

Příspěvky z programu Senior

(22.1.2015)  Program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Uzávěrka pro podání žádostí je 28. února 2015.
Co podporuje program Senior
vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory, terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace, pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu

Národní strategie má sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR

(21.1.2015)  Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb. Strategie jasně popisuje vize, cíle a jednotlivá opatření pro letošní rok.
Pro období 2016 - 2020 bude zpracován návazný dokument, a to za spolupráce zástupců všech výše zmiňovaných a zainteresovaných stran. Tyto zástupce bude MPSV oslovovat v lednu 2015, aby vyslali své představitele, kteří se na novém dokumentu budou podílet. Důvodem pro vypracování strategie zvlášť na rok 2015 a dále na roky 2016 -2020 je především fakt, že v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách bude docházet k podstatným změnám v systému sociálních služeb, které by strategie měla reflektovat. Zároveň bude možné do strategie na roky 2016 - 2020 zapracovat výstupy z tematicky obsáhlého projektu MPSV “Podpora procesů v sociálních službách“ a ostatních projektů MPSV, kdy se předpokládá, že také tyto výstupy budou mít významný dopad do oblasti sociálních služeb.

SozialMarie - cena za sociální inovace

(18.1.2015)  SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovativním projektům, a je udělována od roku 2005 každoročně celkem 15 výjimečným projektům z oblasti sociálních inovací. Vedle finanční odměny v celkové výši 54 000 EUR nabízí SozialMarie zviditelnění projektům, které inovativním způsobem reagují na společenské výzvy.
Slavnostní předávání cen. Ze všech přihlášených projektů zvolí odborná komise 15 nejlepších projektů, které jsou každoročně dne 1. května v rámci slavnostního předávání cen v ORF RadioKulturhaus ve Vídni vyhlášeny a obdrží ocenění SozialMarie.
Sociální inovace z celé České republiky se mohou do mezinárodní soutěže hlásit do 27. ledna 2015.

Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: