akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Pečující osoby a jejich návrat na trh práce

(16.10.2014)  Projekt “Nejsme chudinky jsme hrdinky“ řešil v období roku 2012 až 2014 problematiku pečujících osob ve Středočeském kraji ve vazbě na jejich umístění na trhu práce formou získání živnostenského oprávnění.
Po mnoha setkáních s CS bylo dovozeno, že pouze minimum pečujících osob má možnosti, pracovní kompetence, sílu, vůli a předpoklady pustit se do samostatného podnikání. K tomuto poznání celý tým došel na základě osobních setkání a kontaktů, neformálních rozhovorů i kvalitativního výzkumu příjemce podpory. Výchozí myšlenkou totiž bylo tvrzení, že drobná podnikatelská činnost umožní pečujícím osobám flexibilní uspořádání pracovního času i s ohledem na osobu, o kterou je pečováno v domácím prostředí, nebo se na péči podělí další členové rodiny či jí zabezpečí různí poskytovatelé sociálních služeb. Forma této flexibility se projevila jako nevhodná, resp. vhodná jen pro několik jednotlivců.

Na Profesia days zamíří zaměstnavatelé z celé Evropy

(15.10.2014)  Celkem 104 vystavovatelů, 116 přednášek a workshopů, široká nabídka volných pracovních míst v průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví, maloobchodu, zdravotnictví nebo třeba IT společnostech. To vše bude připraveno pro návštěvníky veletrhu práce Profesia days ve dnech 22. – 23. 10. 2014 na pražském výstavišti v Letňanech.
Akce se koná už počtvrté a v prvních třech ročnících se jí zúčastnilo 274 zaměstnavatelů. Tentokrát zamíří do hlavního města ČR vystavovatelé a zástupci sítě EURES z celé Evropy. Zastoupena bude i Česká republika. Svůj stánek bude mít na místě také Úřad práce ČR.
Své zástupce bude mít na akci i Česká správa sociálního zabezpečení. Lidé se jich budou moci ptát na věci související se sociálním pojištěním. Dozvědí se, jaké doby se započítávají do doby důchodového pojištění a kdy mohou čerpat dávky nemocenského pojištění.

Výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří

(14.10.2014)  Čtvrtstoletí práce pro klienty si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomene v blížícím se roce 2015. Již na letošní podzim ale připadá výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 221/1924 Sb.), na jehož základech stojí systém sociálního zabezpečení dodnes. Proto ČSSZ připravuje několik akcí k oběma jubileím i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociální věcí ČR (MPSV). Převažující část úsilí chtějí pracovníci ČSSZ věnovat dalšímu zlepšování služeb pro klienty. Zejména v oblasti elektronické komunikace.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD VÝROČNÍ CENY MOSTY 2014

(12.10.2014)  Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR navrženým subjektům za mimořádnou aktivitu, čin nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením.
VYHLAŠOVATEL CENY
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, Telefon: +420 266 753 421, E-mail: nrzpcr@nrzp.cz
VYHLÁŠENÉ KATEGORIE
Cena MOSTY 2014 je vyhlášená ve třech kategoriích:
I. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením
II. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením
III. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY
Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici i na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy na předepsaném formuláři se zasílají poštou na uvedenou adresu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2014.
letošní podzim

Letošní podzim

(11.10.2014)  Výrazná barevnost letošního podzimu

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace aktualizovala Národní akční plán

(10.10.2014)  Dne 7. října 2014 zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Hlavními oblastmi, jimiž se Rada na svém 22. zasedání zabývala, byly aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, ustavení a personální složení pracovních skupin Rady, možnosti financování ve prospěch seniorů z národních a evropských zdrojů (zejména podpora seniorského bydlení, financování aktivit z Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 a podpora univerzit třetího věku) a postup aktivit v Národním akčním plánu Alzheimer.

Neumíráme tak, jak bychom si přáli. A je to hlavně proto, že o tom s nikým nemluvíme

(8.10.2014)  Aplikace Mojesmrt.cz umožňuje sestavit si seznam posledních přání a motivuje lidi, aby včas mluvili o konci života. Je společným projektem Hospicového občanského sdružení Cesta domů a kreativní agentury Yinachi. Cílem je otevřít tabuizované téma umírání a smrti. Umožňuje si urovnat myšlenky týkající se vlastní smrti i smrtelnosti našich blízkých a motivuje lidi přemýšlet včas o konci života a mluvit o svých přáních se svým okolím.
Projekt Mojesmrt.cz cílí na skupinu lidí (lidé mezi 20-40 lety), která má dost času se na tuto situaci připravit a nebojí se o umírání přemýšlet, protože se jí ještě bezprostředně netýká.

Průvodce pro spotřebitele - seniory

(6.10.2014)  Další z řady osvětových publikací s názvem „Manuál rizikových vztahů“ s podtitulem Průvodce pro spotřebitele – seniory vydalo Sdružení českých spotřebitelů. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické podobě. - See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pruvodce-pro-spotrebitele-seniory#sthash.oKMqHjNG.dpuf

Káva aneb velké kouzlo malého zrnka

(1.10.2014)  Výstava ke zrnku kávy
ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Muzeem Ivančicka
Termín 30. 10. 2014 – 4. 1. 2015
Místo konání: Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

Jak zvýšit zaměstnanost lidí nad padesát?

(30.9.2014)  Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje sérii opatření, která by měla na pracovním trhu ochránit lidi starších padesáti let. Skupina zaměstnanců s bohatými zkušenostmi, jež se ale zároveň potýká s předsudky ze strany zaměstnavatelů, má v budoucnu posílit například prostřednictvím slev na sociálním pojištění. V otázkách Václava Moravce to uvedla šéfka MPSV Michaela Marksová. (ČT24, 28. 9. 2014)
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 33 | Další
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: