akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Využijte nabídku více než 1 000 dobrovolníků z různých oborů!

(19.4.2015)  Platforma Um sem um tam nabízí zprostředkování krátkodobé, jednorázové a dobrovolné spolupráce.
Cílem Um sem um tam je poskytnout lék na dvě bolístky neziskového sektoru. Na jedné straně stojí neziskové organizace, které potřebují vyřešit odborný problém (např. design letáku, právní radu, pomoc s kampaní na sociální síti, s korekturou, s programováním). Na takhle specifickou odbornou práci většinou lidé z organizací, kteří jsou odborníci ve svém oboru, nestačí a proto si musí najmout někdo z venku, což může být pro neziskovku velká investice.

Hip hop jinak

(17.4.2015)  Může se soubor seniorů, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně."
https://www.stream.cz/jeden-svet/10005375-hip-hop-eration-hiphop-erace

Zajímavé kolo pro seniory

(5.4.2015)  Vhodné pro každý věk.

Prof. Jiří Widimský oslavil 31. března devadesáté narozeniny

(3.4.2015)  I v tomto věku ordinuje v Institutu klinické a experimentální medicíny na klinice kardiologie, kterou kdysi sám vedl, a má v plánu ještě napsat knihu o léčbě vysokého krevního tlaku. V roce 2005 získal zvláštní uznání ministra zdravotnictví za mimořádný přínos pro české zdravotnictví.
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/kardiolog-jiri-widimsky-slavi-90-narozeniny-stale-ordinuje-a-chysta-knihu/

Padesátka jako prokletí? Věk je stigmatem při hledání práce, když se pojí s dalšími handicapy

(2.4.2015)  Jedním z projektů, které pomáhají nalézt práci, je i HELP 50+, který odstartoval na jaře 2013 a nyní končí. Byl určen pro nezaměstnané osoby starší padesáti let s dalším handicapem (dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní omezení, sociální handicap apod.).
http://www.mpsv.cz/cs/20752

ÚP ČR začal vydávat nové průkazy OZP

(2.4.2015)  Od 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.

http://www.mpsv.cz/cs/20736

MPSV řeší problém neregistrovaných sociálních služeb

(1.4.2015)  V posledních letech se v České republice rozmohlo podnikání „se stářím“. Vznikají domovy pro seniory s nabídkou nejrůznějších sociálních služeb, přičemž nesplňují technické ani personální standardy, jež vyžaduje současná legislativa. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v těchto zařízeních v nedůstojných podmínkách bez slibované péče a státní příspěvky na péči jsou v rámci této „služby“ často zneužívány. MPSV se snaží činit taková opatření, aby ke zneužívání sociálních služeb docházelo co nejméně, mimo jiné chystá novelu zákona o sociálních službách.

Duševní choroby v ČR

(30.3.2015)  V Česku žije až půl milionu lidí s vážným psychiatrickým onemocněním, třetina obyvatel se někdy s duševní nemocí léčila. Většina péče se soustřeďuje do velkých psychiatrických nemocnic, dříve léčeben. Podle řady průzkumů je stav péče v Česku v některých aspektech horší než u ostatních evropských států.
Na psychiatrii jde v Česku podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 2,6 procenta peněz zdravotního pojištění, ze zhruba 220 miliard Kč je to necelých šest miliard ročně. Průměr zemí OECD, včetně rozvojových, je 3,5 procenta, vyspělé dávají i osm procent.
Většina péče je soustředěna do velkých léčeben, což jde proti evropskému trendu. Ambulancí je nedostatek. Chystaná reforma psychiatrie počítá se vznikem Center duševního zdraví ve všech regionech. Centra se soustředí na pacienty s vážnou duševní nemocí, kteří dosud musejí být v ústavech.

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/v-cr-zije-az-pul-milionu-lidi-s-vaznym-psychiatrickym-onemocnenim-478444

V padesáti letech pracovní život nekončí

(21.3.2015)  Zatímco na konci roku 2000 tvořili lidé nad 50 let 16,2 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, o sedm let později to bylo už 30,6 %. K 31. 12. 2014 se na celkové nezaměstnanosti podíleli 29,2 %. Na konci února 2015 jich Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval celkem 162 597 – 29,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Tato skupina klientů ÚP ČR patří mezi ty, které jsou nejvíce ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. ÚP ČR jim proto věnuje zvýšenou péči.

Křesadlo - odměna dobrovolníkům předána v Císařském sále muzea v Ústí nad Labem

(20.3.2015)  19. 3. ve čtvrtek večer byla slavnostně předána cena Křesadlo za přítomnosti starostů měst severočeského kraje dobrovolníkům (dobrovolnicím). (E. Klingerová, H. Motlová, M. Jelínková +K.Hozáková, MUDr. J Dušánková, K. Tyrbachová, I. Trávníčková)
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: