akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

MUDr.Petr Příhoda

Zemřel komentátor, psychiatr a někdejší disident Petr Příhoda

(15.9.2014)  V noci na pondělí /15.9/ zemřel ve věku 75 let psychiatr, politický komentátor a někdejší disident Petr Příhoda. Pracoval mimo jiné pro Rádio Svobodná Evropa a Český rozhlas. Počátkem 90. let byl tajemníkem a poradcem tehdejšího českého premiéra Petra Pitharta. V pondělí o tom informoval Radko Kubičko z Českého rozhlasu.
Po roce 1989 začal Příhoda přispívat do časopisu Přítomnost, do Literárních novin, Českého rozhlasu 6 i deníků. Po roce spolupráce s Pithartem vyhrál v roce 1991 výběrové řízení na místo vedoucího Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Patřil k členům Bioetické komise při Radě vlády ČR, koordinační rady Diskusního česko-německého fóra a Etické komise Syndikátu novinářů. Loni převzal jako druhý laureát rozhlasovou Cenu Jiřího Ješe za nejlepší komentář v elektronických nebo tištěných médiích.
Příhoda byl rovněž redaktorem Perspektiv Katolického týdeníku. "Petr Příhoda byl pro nás všechny velkou morální a intelektuální autoritou a zároveň přítelem, který vždy uměl naslouchat a povzbudit," uvedl šéfredaktor týdeníku Antonín Randa.
Byl psychoterapeutickým "otcem" v rámci výcviku Skála, Urban, Rubeš

Senioři přišli na chuť on-line bankovnictví

(15.9.2014)  Vloni poprvé dosáhla Česká republika v oblasti využívání on-line bankovnictví evropského průměru a předběhla Slovensko. Především starší věkové kategorie projevily zvýšený zájem o internetové bankovní služby. Každý druhý Čech s přístupem na internet dává přednost internetovému bankovnictví před osobní návštěvou kamenné pobočky peněžní instituce. Tento fakt vyplynul z výsledků dotazování Českého statistického úřadu, které se uskutečnilo v roce 2013. Z informací vyšlo najevo, že v pokročilejším věku jsou zdatnější ve virtuálním světě spíše muži než ženy.Zájem o kamenné pobočky ustupuje. K nárůstu uživatelů internetového bankovnictví došlo především v kategorii „starobní důchodci“.

Mají důchodci jen krmit ptáčky?

(15.9.2014)  Omyl, patří na jeviště!
Seniorky z Prahy 6 v dejvickém divadle Semafor dokázaly, že s divadlem se dá začít v každém věku. Třeba v sedmdesáti. Zpočátku to měla být divadelní dílna pro seniory pod vedením zkušených lektorů Petra Pochopa a Juliány Vališkové. Aby měl projekt nějaký smysl, na jeho konci byla naplánovaná premiéra a zároveň derniéra hry v divadle Semafor.

"promoce"

Super den 2014, centrum výcviku psů pro postižené

(13.9.2014)  13.9.2014 v sobotu proběhl dvanáctý ročník slavnostních promocí psích studentů na "Super" dnů 2014 v Praze 5, Motol, projekt Helppes, jehož prostřednictvím se snaží osobám se zdravotním postižením přispět ke zvýšení kvality jejich života a k získání větší soběstačnosti, sebeobsluhy, sebevědomí a také radosti do nelehkého života.

Život v přírodě očima seniorů

(11.9.2014)  Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno, Huťská 1375

Výstava výsledků fotosoutěže uspořádané středočeskou krajskou radou SDČR.
26.9.2014 – 25.10.2014

O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu

(7.9.2014)  Sobota, 15. Listopad 2014 - 10:00 - 15:00
Místo konání akce: Kongresové centrum IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4
Konference je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza.
Účastnický poplatek konference v částce 100 Kč / 1 osoba bude hrazen v hotovosti při vstupu na konferenci. Výtěžek z konference putuje do UNIE ROSKA.Registrace na konferenci do 10. listopadu 2014 na emailovou adresu donovalova@nfozp.cz
Pořadatel: UNIE ROSKA (www.roska.eu) ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižení www.nfozp.cz díky grantu společnosti Merck spol. s r. o., divize Merck Serono

Recept na dlouhověkost

(5.9.2014)  http://magazin.aktualne.cz/kuriozity/nejstarsi-zena-sveta-oslavila-127-let-diky-cokolade/r~5353b35a32a111e48e74002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_campaign=B&utm_term=position-2

Do ČR přijede rakouský spisovatel Arno Geiger (nar.1968)

(4.9.2014)  autor knížky Starý král ve vyhnanství, která vyšla v Mladé frontě v loňském roce (vypráví o otci, kterému pomalu vynechává paměť a který se přestává orientovat v přítomnosti. Otevřeně, laskavě a radostně začíná syn znovu poznávat svého otce, chodí s ním na procházky, naslouchá jeho zdánlivě nesmyslným a často poeticky znějícím větám, vypráví o otcově minulosti i přítomnosti, o svém dětství na venkově.)

Náměstkyně Jana Hanzlíková jednala se zástupci krajské a místní samosprávy o naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí

(4.9.2014)  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce nejen prosadit naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí, uvedených v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017, ale i změnit celkový přístup společnosti k dané problematice vůbec.
„Problematice přípravy na stárnutí je nutno věnovat mnohem větší pozornost než tomu bylo doposud. Navázání užší spolupráce se zástupci krajských a místních samospráv za podpory i dalších organizací na regionální úrovni považujeme za velmi důležitý krok pro prosazování politiky přípravy na stárnutí“, uvedla náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková.

Peníze na sociální služby - rozdílné přístupy

(3.9.2014)  Od ledna 2015 budou mít pod sebou dělení peněz na sociální služby přímo kraje. "Samy si rozhodnou, jaké služby potřebují a kolik na ně chtějí uvolnit peněz. Mohou si to navíc naplánovat léta dopředu," popisuje šéfka resortu.
Ministerstvo už podle ní bude jen "tichým garantem". Bude bdít nad tím, jestli se peníze rozdělují spravedlivě. Tedy zda je nedostávají jen krajská zařízení, zatímco ostatní potřební živoří.
Víc domovů důchodců, méně poradenství
Kraje už se proto začaly na změnu připravovat. Například ve středních Čechách se rozhodli, že podpoří hlavně domovy seniorů. Budou se stavět především nové. Středočeští důchodci totiž čekají na místo v domově průměrně rok a čtvrt.
"Domovy pro seniory mají v evidenci 5,5 tisíce žadatelů. Těch, kteří by potřebovali nastoupit co nejdříve, je kolem 1500. Nejdelší čekací lhůta je obvykle ve větších městech," přibližuje krajský náměstek pro sociální oblast Zdeněk Syblík.
Při výstavbě počítá také s evropskými penězi. Na jižní Moravě naopak chtějí podpořit terénní služby. Tak, aby mohli staří lidé co nejdéle setrvat doma.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 33 | Další
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: