akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Historie povodní v Praze

(22.4.2014)  Výstava v Muzeu hl. m. Praha od 30.4 - 19.10.2014: Minulost a současnost velké vody v Praze v hlavní budově muzea Na Poříčí 52, Praha 8, denně kromě pondělí 9-18 hodin
Výstava ze sbírek Muzea hlavního města Prahy se uskuteční na paměť prvního výročí poslední velké pražské povodně z počátku června roku 2013. Zvýšená hladina Vltavy a jejích přítoků ohrožovala pražské ulice a jejich obyvatele každoročně, v některých obdobích více, v jiných méně. Pražané s každoročním povodňovým nebezpečím počítali, i tak ale voda přinášela do pražského prostoru zkázu a utrpení. Dvacáté století bylo v tomto ohledu pro Prahu, stejně jako většinu Čech, celkem milosrdné, velký zlom přišel s počátkem nového tisíciletí a velkou povodní roku 2002. Naděje, že tato povodeň byla na dlouhou dobu poslední, se ovšem nenaplnila… přišla další velká voda roku 2013, tentokrát způsobená zejména rozlitím menších přítoků velkých řek…Harmonogram akcí k výročí Velké války

(21.4.2014)  V letošním roce si připomeneme 100 let výročí Velké války
Cyklus výstav k výročí 1. světové války http://velkavalka.cz/1914/vystavy/
Vítězové ceny  Křesadlo

Křesadlo cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejně věci

(21.4.2014)  V pátek v podvečer 18. dubna 2014 byly předány v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejně věci. Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2013 převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Bc. Miloslav Čermák a primátor města Karlovy Vary pan Ing. Petr Kulhánek. Slavnostním udílením cen Křesadlo 2013 provázel moderátor Jan Picka a malý swingový orchestr SWING MELODY Ostrov. První cenu získala Kamila Prchalová, zakladatelka sdružení Cesta z města, se záchranou kostela sv. Blažeje a vybudování naučných stezek a podporu regionu jižního Karlovarska. 2. Milada Bučková za několikaletou pomoc osobám s lehkým mentálním handicapem a obětavostí pro druhé, z Chráněného bydlení, Sokolov, 3. Edita Kunertová z o.s. Klubíčko a ANNAKK za obětavou pomoc nejen pro MC Klubíčko, ale i za aktivní podíl na několika charitativních akcích, 4. ing Renata Kunešová z Aragonit o.s. - za patnáctiletou aktivní pomoc při hudebního festivalu Souznění a založení Denního centra Žirafa a sdružení Nejste sami a 5. manželé Miriam a Ondřej Žákovi z Pomoc v nouzi, o.p.s. a Čoky, o.p.s., kteří se dlouhodobě věnují lidem ze sociálně vyloučených skupin a jsou nezištnými organizátory charitativní sbírky pro chudé

NGO Market

(21.4.2014)  Letošní již 15. ročník veletrhu neziskových organizací se 25. dubna v Národní technické knihovně v Praze zaměří na vzdělávání, kulturu dárcovství, dobrovolnictví či občanskou angažovanost mladých lidí. Představí se na něm přes 200 neziskovek, vstup je zdarma.
Program akce v letošním roce nabídne také řadu projekcí dokumentárních snímků zaměřených na dětské diváky a uvedených na festivalu Jeden svět s tematikou životního prostředí, migrace, občanské angažovanosti či sociální problematikou šikany a stáří.


Pouze pobírání plného invalidního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se hodnotí pro nárok na starobní důchod a jeho výši

(18.4.2014)  Mezi lidmi s přiznaným invalidním důchodem je rozšířen mýtus, že se jim doba, po kterou invalidní důchod pobírají, automaticky započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Situace seniorů u nás není dobrá

(17.4.2014)  Chudobou je ohroženo přes šest set tisíc starobních důchodců, přes sto tisíc je odkázáno na příjem nižší než 8 tisíc korun měsíčně.
Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

Ministryně Marksová: Snížíme administrativní zátěž handicapovaných a seniorů

(16.4.2014)  Zhruba čtyři sta padesát tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015. Dohodla se na tom ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zástupci organizací a svazů zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb

„Cesty ke zdraví…?“

(10.4.2014)  VIDA o. s. srdečně zve zájemce o vystoupení z nejrůznějších závislostí, zájemce o postupné převzetí zodpovědnosti za vlastní tělesné i duševní zdraví na besedu – setkání hledačů vlastních cest ke zdraví, pomocníků na cestě i nejširší veřejnost, které proběhne 25. dubna v Praze.
Z vlastní praxe víme, že problém s vysazováním léků tady existuje a že podpora a relevantní informace u nás zatím chybí. Stále převládá tendence držet uživatele „na práškách“, bez ohledu na jejich potřeby, potíže a přání. V tomto smyslu a s tímto záměrem jsou také pacienti a jejich rodinní příslušníci "vzděláváni". Potom uživatelé léky sami vysazují nebo je berou nepravidelně a ohrožují tak sebe a mnohdy i okolí.

Sociální bydlení nesmí znamenat jen „ubytování“

(9.4.2014)  V pracovní skupině by se měli sejít také zástupci Legislativní rady Vlády ČR, Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti, Ministerstva pro místní rozvoj, Veřejného ochránce práv, Platformy pro sociální bydlení, odborníků z akademické půdy nebo přímo z řad poskytovatelů sociálních služeb. Účastníci se shodli, že při přípravě nového zákona by se měl brát zřetel také na oblasti jako je aktivní politika zaměstnanosti státu, veřejně prospěšné práce, problematika lidí ohrožených ztrátou domova, vyloučených sociálních skupin, seniorů apod. Sociální bydlení je totiž komplexní otázka, která zasahuje do řady oblastí života společnosti.

Vzniká nová skupina sebeobhájců

(6.4.2014)  Informační schůzku v Praze pořádá 16. dubna Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.
Rádi bychom 30. 4. založili novou skupinu sebeobhájců. Zveme Vás proto 16. 4. v 16:30 na informační schůzku. Schůzka se uskuteční na Karlínském náměstí 12, Praha 8. Pokud se nemůžete zúčastnit informační schůzky, ale chcete chodit na skupinu sebeobhájců, je to samozřejmě možné, jen nám to prosím dejte vědět, abychom s Vámi počítali. Prosím o informaci, zda přijdete, do 14. dubna. Pokud nemůžete přijít na informační schůzku, ale chcete přijít na skupinu sebeobhájců, dejte nám taktéž vědět nejlépe do 14. dubna, nejpozději do 28. dubna. První schůzka sebeobhájců bude 30. 4. v 16:00, dle domluvy lze ale hodinu posunout. Schůzky budou jednou za 14 dní ve středu. Více informací v přiložené pozvánce.


Xenie Dočkálková

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 32 | Další


Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři:
Žít spolu aneb Partnerství je umění