akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

(14.12.2014)  Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. V příštím roce například vzroste minimální mzda na 9 200 Kč, dojde také ke zvýšení důchodů v průměru o 200 Kč, nově se zavádí porodné i na druhé dítě ve výši 10 000 Kč anebo pro rodiče dětí bude snadnější sladit jejich pracovní a rodinný život zavedením tzv. dětské skupiny.

Finanční průvodce

(14.12.2014)  Posílení odborných kompetencí sociálních pracovníků pracujících s osobami s duševním onemocněním v aktuálních tématech finanční a občanskoprávní gramotnosti.
Cílem je přispět k podpoře kvality sociálních služeb poskytovaných osobám s chronickým duševním onemocněním, a to především v oblastech:
◾včasná identifikace a předcházení problémům klientů spojených s rizikovým chováním při nakládání s finančními prostředky či uzavírání smluvních vztahů
◾kompetentní a kvalifikované poradenství v situacích, kdy klienti nezvládají hradit své dluhy, stali se obětí podvodného jednání, neumí hospodařit s finančními prostředky, nezvládají situace běžného života a tím se dostávají do problémů.
Aktivit projektu se mohou zúčastnit sociální pracovníci (v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – nutno doložit pracovní smlouvou) registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním.
Projekt není určen pro organizace, které poskytují sociální služby na území hl. m. Prahy.


Od ledna 2015 se valorizují všechny druhy důchodů i příplatky k důchodům

(12.12.2014)  Od lednové splátky roku 2015 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2015. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Vláda schválila zvýšení platových tarifů u zdravotníků, vojáků a zaměstnanců

(9.12.2014)  Od 1. ledna 2015 se zvýší platové tarify pro několik skupin zaměstnanců, a to jednak pracovníků ve zdravotnictví, vojáků z povolání, kteří poskytují zdravotnickou pomoc, a zaměstnancům pracujícím v sociálních službách. Změní se také některá ustanovení o odměňování státních zaměstnanců ve správních úřadech přijatých do služebního poměru podle nového zákona o státní službě, na jehož podobě se v letošním roce vládní koalice shodla s opozičními stranami.

Francie a Belgie zakázaly prodej desítek léků

(9.12.2014)  Francie a Belgie zakázaly prodej desítek léků, mimo jiné proti Alzheimerově chorobě, revmatu, depresím, různým alergiím či vysokému krevnímu tlaku. Důvodem jsou údajně zfalšované klinické studie, na jejichž základě původně úřady příslušné léky na svých trzích povolily.
Odměnění dobrovolníci

Předávání ceny Křesadlo v Jablonci nad Nisou 4. 12. 2014

(8.12.2014)  Křesadlo je „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Ocenění probíhá v ČR již 13 let, v Libereckém kraji 4 roky. V letošním roce bylo 12 nominovaných osob na tuto cenu, z toho 6 obdrželo Křesadlo z rukou předávajících.
Nominováni, a cenu křesadla obdrželi: Alena Matějková – ruční práce se seniory, Ing. Jiřina Brychcí – patronka dobrovolných hasičů, Kateřina Vitvarová – umění z rukou nemocných, Štěpánka Bátrlová – pomoc rodinám v nouzi, Zdeněk Truksa – Trenér atletů tělem i duší, Hana Janová – Romský tanec a karate.
Krásný program zahájilo vystoupení seniorského pěveckého souboru IZERINA, pod taktovkou Romana Hampachera, úvod večera „rozkřesal“ Jiří Tošner, patron a zakladatel Křesadla v ČR, večerem provedl vtipně a lehce Ondra Vodný, do znakové řeči přeložil Karel Rödlich, program obohatili tanečnice souboru TASMINA a velmi sladkou a příjemnou tečnou bylo občerstvení hotelu Jítrava. Akce se zúčastnilo téměř 180 li

Bez prášků už osobní krize nezvládáme

(8.12.2014)  Stále více Čechů nedokáže bez prášků zvládnout krizové či zátěžové situace, ve kterých se v životě ocitnou. Nejen rozvod či smrt někoho blízkého, ale i ztrátu zaměstnání či nedostatek peněz už nedokážou vyřešit bez návštěvy lékaře, případně psychologa, na kterých požadují různé léky na zlepšení nálady či přímo antidepresiva.


Dofinancování sociálních služeb pro rok 2014

(5.12.2014)  Souhrnný návrh podkladů pro dotační komisi byl zpracován na základě expertního posouzení požadavků zaslaných poskytovateli sociálních služeb na navýšení již přiznané dotace. Na tomto posouzení se podílely jednotlivé krajské úřady v přenesené působnosti, v kontextu schválených střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na základě znalosti aktuální situace na území příslušného kraje s ohledem na výši disponibilních prostředků od MPSV určenou pro jednotlivé kraje. Předložené návrhy byly následně projednány experty na MPSV a označeny jako finální. Tyto finální návrhy byly následně předloženy dotační komisi, která je doporučila PM ke schválení a podpisu, tj. standardně podle ustanovení §§ 101 a 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Chtěli udělat radost synovi, spadli do dluhové pasti

(5.12.2014)  Stále více lidí řeší problémy s nedostatkem peněz půjčováním u pochybných firem. Zadluží se sice jen kvůli pár tisícům, které jim chybí před výplatou, nebo aby si pořídili nějakou vysněnou věc, výsledná částka je však mnohdy srazí na kolena. Zažila to i čtyřicetiletá Lucie, která si s manželem půjčila na tablet pro syna.
(Dluhy, zadluženost kromě vztahové problematiky se výraznou měrou podílí jako příčina sebevražedných pokusů, bez ohledu na pohlaví i věk. TT)

MPSV: Neregistrované sociální služby porušují zákon

(2.12.2014)  Neregistrované sociální služby jsou jedním z problémů, který chce Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní razantněji řešit. Tyto služby totiž nedostatečně chrání práva svých klientů, dokonce je porušují. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v některých pobytových zařízeních v nedůstojných podmínkách a jen obtížně se tomu brání. Nezřídka jsou také zneužívány státní příspěvky na péči. Ministerstvo nyní představuje doporučený postup pro krajské úřady, který řeší problematiku odhalování a postihu poskytování neregistrovaných sociálních služeb. Služby sociální péče může vykonávat jen poskytovatel na základě oprávnění neboli registrace. Toto oprávnění vydávají krajské úřady na základě splnění zákonných podmínek, které například vyžadují dostatečné materiální vybavení, vhodné technické zázemí, správnou hygienickou úroveň a odborně způsobilý personál.
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: