Průzkum: Senioři v domovech často užívají nevhodné léky

(23.11.2017)

Praktičtí lékaři, kteří se o seniory v domovech starají, na ně nemají dost času, nedostává se zdravotních sester ani ošetřovatelů. Výsledky průzkumů, uskutečněných během tří let ve 13 zařízeních se zhruba 850 klienty, včera (22.11.2017) novinářům představila nezisková organizace Ústav lékového průvodce.
Výsledky ukázaly, že klienti, kterým je většinou nad 80 let, užívají v průměru osm léků. U řady z nich podle vedoucí oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce Milady Halačové není ze zdravotní dokumentace dohledatelné, proč lék užívají.

Více informací: https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/pruzkum-seniori-v-domovech-casto-uzivaji-nevhodne-leky-485777

zpět >>>

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: