Kalendář akcí

Pořádáte-li akci, které se mohou účastnit i laičtí pečující o staršího člověka a mohla by být pro ně užitečné, informujte o ni na našem webu! O vaší akci se dozví dalekovo více lidí, můžete vložit i obrázek. Řada akcí pro profesionály je vhodná i pro laiky. Lze vložit i pro informaci i zajímavý seminář, konferenci či akce, které se již konaly, včetně obrázků. Mohou být inspirací k podobným aktivitám pro ostatní.


Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce

úterý 20. března 2018
https://www.pecujici.cz/cz/probehle-akce/uvod-do-krizove-intervence-v-kontextu-socialni-prace-2

Vzdělávací kurz určený zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Místo: Praha, ETS - VOŠ teologická a sociální, Stoliňská 2417/41a, 193 00
Pořádají: Mousou
Kontakt: Bc. Martin Florián, info@mousou.cz, Tel: 603550726
Akce je určena pro:

V rámci vzdělávacího kurzu s akreditací MPSV budou účastníci seznámeni s pojmy krize a krizová intervence, s krizovou intervencí jako metodou sociální práce, s konkrétní pomocí lidem nacházejících se v krizové situaci s důzarem na krizovou intervenci a v neposlení řadě s krizovou intervencí jako metodou sociální práce užívanou v rámci různých sociálních služeb. Vzdělávací kurz je určen především sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, absolovování tohoto kurzu se jim započítává do tzv. dalšího vzdělávání dle z.č. 108/2006 Sb.
Lektor kurzu: Bc. Roman Kunc
http://www.mousou.cz/lektori
Cena kurzu: 1080,- Kč/účastník (v ceně kurzu je drobné občerstvení)

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: