Kalendář akcí

Pořádáte-li akci, které se mohou účastnit i laičtí pečující o staršího člověka a mohla by být pro ně užitečné, informujte o ni na našem webu! O vaší akci se dozví dalekovo více lidí, můžete vložit i obrázek. Řada akcí pro profesionály je vhodná i pro laiky. Lze vložit i pro informaci i zajímavý seminář, konferenci či akce, které se již konaly, včetně obrázků. Mohou být inspirací k podobným aktivitám pro ostatní.


kurz Manipulace s klientem s poruchou mobility ( prevence bolesti zad u pracovníků v sociálních službách

pátek 23. března 2018 08:30 - 16:00
https://www.pecujici.cz/cz/probehle-akce/kurz-manipulace-s-klientem-s-poruchou-mobility-prevence-bolesti-zad-u-pracovniku-v-socialnich-sluzbach-4

Kurz je určen nejen pracovníkům v sociálních službách, ale i fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

Místo: Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8
Pořádají: Gerontologické centrum
Kontakt: Monika Kozová, monika.kozova@gerontocentrum.cz, Tel: 286 883 676
Akce je určena pro:

Kurz je určen nejen pracovníkům v sociálních službách, ale i fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Jeho cílem je rozšíření znalostí a dovedností při manipulaci s klientem s poruchou mobility. Účastníci kurzu se seznámí s pojmem imobilita a jejím dopadem na aktivity běžného života jedince. Osvojí si bezpečný způsob manipulace s klienty sociálních služeb (naučí se "ergonomicky vyslet"). Na kurzu se účastníci naučí nejen teoretickým poznatkům, ale také díky praktickému nácviku si osvojí dovednosti potřebné pro přesun klientů, způsoby polohování a specifika přístupu ke klientovi s kognitivní poruchou.

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: