Vyhledávání

Vyhledávané klíčové slovo: výživnĂ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. Zařízení (Domov Petruška), o kterém informovala média, není oprávněno poskytovat sociální služby a ministerstvu nebylo známo.
Potřebujete-li péči pro sebe nebo svého blízkého v seniorském věku, pak:

1. Nechoďte do zařízení, které není registrovanou sociální službou, může to ohrozit kvalitu péče o Vás či Vašeho blízkého a navíc můžete platit více, než musíte a ani nebudete vědět za co.

2. Potřebujete-li sociální službu pro sebe nebo svého blízkého, obraťte se na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.

3. Vyhledáte-li si sám sociální službu, ověřte si ve veřejném registru poskytovatelů (elektronickém systému na internetu zde:) či v systému vašeho kraje, zda se jedná o registrovaného poskytovatele (má oprávnění takové služby poskytovat), případně se se žádosti o tuto informaci obraťte opět na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.

4. Zjistěte si, kam jdete nebo kam posíláte svého blízkého. Nejlépe si službu prohlédněte či si zkuste zjistit reference ve svém okolí; nespoléhejte se pouze na informace na letácích či webových stránkách; u registrovaného poskytovatele se vždy o klienty musí starat kvalifikovaný personál.

5. U registrovaného poskytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu, kde je vždy minimálně uvedeno, kolik služba stojí, kde je poskytována, včetně možností ukončení smlouvy.

6. Smlouvu si řádně prostudujte, případně se poraďte se svými blízkými nebo sociálním pracovníkem na obecních úřadech s rozšířenou působností. U registrovaného poskytovatele můžete platit maximálně toto:

Ubytování Strava Péče
210 Kč za den 170 Kč za celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel
Podle přiznaného stupně příspěvku na péči, tedy:
I. 800 Kč
II. 4 000 Kč
III. 8 000 Kč
IV. 12 000 Kč

7. Z Vašich příjmů nebo příjmů Vašeho blízkého, který chce službu využít, je registrovaný poskytovatel povinen Vám ponechat 15 procent pro Vaše další potřeby a je tedy povinen úhradu poměrně snížit; Poskytovatel se může s Vašimi blízkými dohodnout na spoluúčasti, ovšem vždy maximálně do výše stanovené v tabulce.

8. Poskytovatel Vám může nabídnout další služby navíc nebo tyto služby zprostředkovat (například kadeřníka, pedikéra); služby můžete nebo nemusíte využít a budou Vám vždy zvlášť řádně vyúčtovány.

9. Poskytovatel Vás nemůže nutit odevzdat majetek či zpřístupnit bankovní účet Váš nebo Vašich blízkých k jeho volnému nakládání.

10. U registrovaného poskytovatele máte možnost se vždy obrátit se stížností na kvalitu poskytované služby a touto stížností se musí vždy poskytovatel zabývat a v písemné podobě Vás informovat o řešení dané stížnosti. Pokud nejste se službou spokojeni, můžete ji podle smlouvy vypovědět a odejít.

Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému
[Poradna] 86-letá teta
Jen se chci omluvit, že jsem se ani nepodepsala a nepoděkovala předem. Jsem z tety skutečně konsternovaná. To, co popisuji ve svém dotazu, mně neprovedla poprvé. oředem děkuji za odpověď. S pozdravem Irena Kohutová
Dobrý den, starám se od prosince 2012 o 86-letou tetu s diagnoózou Alzheimer. od května 2014 se teta rapidně zhoršila, nyní je po operaci kyly a odmítá odlehčující službu byť na 3 týdny, aby se doléčila (píchání fraxiparinu, zhoršení demence po narkóze) a já si mohla odpočinout (mám jet do lázní kvůli úrazu kolene). Už jsem z ní na antidepresivech a proti tetě už se postavila celá má rodina. Mohu ukončit péči o tetu, když má zajištěnu domácí péči (SANUS) a má zajištěn i příspěvek na péči s čistým svědomím, že jsem udělala, co je v mých silách, nebo jsem povinna se o ni dál starat ?
[Novinky] Známky podzimu
Krásy blížícího se podzimu.
[Novinky] Příručka pro OZP 2014, 2. vydání
http://www.mpsv.cz/files/clanky/18964/TZ_290814d.pdf
[Publikace] Vyznejte se v rodinném právu – Ludvík Ševčík
_#IMGTEXT_
Rodinné právo nás provází v průběhu celého života, přesto není na první pohled nijak přehledné, ani komplikované. Od 1. ledna 2014 však rodinné právo doznalo řady změn. Tato publikace a množství příkladů zde použitých vás jednoduše a přehledně seznámí se všemi novinkami. Výběr popisovaných témat je veden situacemi, jež se v našich životech objevují nejčastěji.
Publikace je přehledně rozdělena do tří hlavních částí:
• manželství, od uzavření až po případný rozvrat,
• děti a rodiče, od určení otcovství až po zodpovědnost rodičů i dětí,
• osvojení dítěte, ať už zletilého či nezletilého.
Tato knížka není určena odborníkům na právo, a proto je psána běžným neodborným jazykem

Nakladatelství: BIZBOOKS, 2014
[Publikace] Vyznejte se v sousedských sporech – Michal Kincl, Jan Šlesinger
_#IMGTEXT_
Sousedské spory bývají obvykle velmi nepříjemné a na tom nový občanský zákoník nic nezmění. Ovšem dobrá zpráva je, že nová právní úprava je stran sousedských sporů mnohem obsáhlejší než ta předchozí a v mnoha ohledech je vysoce konkrétní. Abyste se nemuseli pročítat celým občanským zákoníkem, přiblíží vám možnosti řešení sousedských sporů tato publikace.

Nakladatelství: BIZBOOKS, 2014
8. srpna - 9. listopadu 2014
Prostory Císařské konírny od 8. srpna na tři měsíce zaplní Poklady staré Číny.
Přes 90 exponátů, které na Pražský hrad zapůjčila tři význačná čínská muzea, zmapuje pět tisíc let uměleckého vývoje Číny - od neolitu až po dynastii Čching, která v zemi vládla až do roku 1911.
Návštěvníci budou moci poprvé v novodobé historii spatřit originály vojáků ze slavné terakotové armády, rituální nádoby, šperky ze zlata a nefritu či čínský porcelán. Nebude chybět ani vyšívané hedvábné roucho s dračími motivy či typické čínské malby.

_#IMGTEXT_
Dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d´Este Arcivévoda František Ferdinand, synovec Františka Josefa I., který se stal po smrti císařova jediného syna následníkem rakousko-uherského trůnu, byl stařičkým panovníkem považován za potížistu a jejich vztah byl značně komplikovaný. Arcivévoda si prosadil nerovný sňatek s hraběnkou Žofií Chotkovou a před dvorskými intrikami se uchyloval na zámek Konopiště a ke své rodině, kterou velmi miloval. Budoval si vlastní vojenskou kancelář a promýšlel plány na modernizaci a reorganizaci říše, ty však byly přerušeny tragickou smrtí obou manželů v Sarajevu. Tato smrt znamenala začátek 1. světové války, začátek rozpadu Rakouska-Uherska a počátek nového uspořádání Evropy.

Nakladatel: Brána, 2014
_#IMGTEXT_
Psavý koželuh z krušnohorského hornického města Krupky Michel Stüeler (1583–1656) není již českému čtenáři postavou neznámou. Rozsáhlé paměti tohoto měšťana obsahující velké množství jinde téměř nedochovaných informací o každodenním životě na menším českém městě v době třicetiletého konfliktu vydal nedávno historik Jan Kilián. Nyní tentýž autor představuje čtenářům životopis jejich autora, který byl nejen bystrým pozorovatelem a pilným zapisovatelem dění, ale vystupuje i v celé řadě dalších rolí, soukromých i veřejných: jako potomek svého rodu, poddaný své vrchnosti, městský úředník s řadou pověření ve věci správy své obce, bergmistr dohlížející na místní proslavenou těžbu cínu, mistr koželužského řemesla, zemědělec se zájmem o meteorologické jevy či o pomologii, manžel a otec, soused či věřící člověk. Skrze osobnost literárně činného měšťana je možné nahlédnout dobu „neobyčejného šílenství“, dobu v mnoha směrech v českých dějinách převratnou, ve vší její barvitosti i rozporuplnosti. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha.

Nakladatel: Vyšehrad, 2014

[Publikace] Poutnický deník – Bouda Jiří
_#IMGTEXT_
Kniha akademického malíře Jiřího Boudy (syn Cyrila Boudy) shrnuje zážitky z jeho velkých cest na kole po Evropě, které absolvoval v posledních deseti letech. První vedla do Santiaga de Compostela, druhá odtamtud zpět a třetí směroval do Paříže. Jiří Bouda si na cestách vše nejen zapisoval, ale samozřejmě také kreslil, neboť kresba je Boudovým základním vyjadřovacím prostředkem. Vnímal krásu krajiny, objevoval nová města, potkával zajímavé lidi. Nádherných obrázků je v knize téměř 160. Jeho kresby věrně zachycují přírodu i skvosty architektury a jsou dokumentem o době, o lidech, městech, o stavbách. Jiří Bouda je dokumentarista virtuózní a přesný, má jistou ruku a čisté srdce.
Publikace je určena nejen pro cyklisty, ale pro všechny cestovatele. V této výpravné podobě může být i vhodným dárkem pro milovníky výtvarného umění. Kniha vychází k 80. narozeninám autora, které oslaví začátkem května.

Cykloknihy s.r.o., 2014

[Publikace] Muzikoterapie v praxi – Markéta Gerlichová
_#IMGTEXT_
Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZUŠ a také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie. Kniha srozumitelně představuje téma muzikoterapie, její podstatu a využití u nás i v zahraničí. Důležitou součástí publikace jsou také četné praktické příklady osob z nejrůznějších cílových skupin, jež muzikoterapie určitou část jejich života provázela.

Nakladatelství Grada, 2014
[Publikace] Vzdělávání dospělých – Plamínek Jiří
_#IMGTEXT_
Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele – 2., rozšířené vydání
Kniha popisuje úspěšné metody moderní výuky – prezentaci, diskuse, řešení modelových situací, koučování, učení z reálného výkonu a další. Vysvětluje, jak z těchto prvků stavět vzdělávací programy, podle čeho volit přiměřený styl výuky a jak zvládat problémové účastníky a řešit další potíže, jež při učení mohou vznikat.

Nakladatelství:GRADA, 2014
ISBN: 978-80-247-4806-1

[Poradna] deprese
Dobrý den, moje maminka (66) bojuje už téměř dva roky s depresí.... Již v minulosti asi 4x prodělala depresi (vždy tak 6 měsíců léčba, někdy i ústavní), ale tentokrát se jí nemůže zbavit... Byla hospitalizovaná v psychiatrické léčebně, bere spoustu léků, jakmile se stav trošku zlepšit, byla propuštěna domů, kde ale během měsíce upadla do stejného stavu jako dřív a nemůže se ho do dnešního dne zbavit.. Je opět hospitalizovaná v PL, prodělala i 6 elektrokonvulzí, po kterých byla 14 dní naprosto zmatená, pak se začala zlepšovat a cítila se 14 dní dobře, nyní je opět tam, kde byla... Cítí velkou úzkost, nic ji nebaví, neumí si představit návrat domů... Podotýkám, že matka je celý život zvyklá se o někoho starat, byla na nás dlouho sama, rozvedla se (a zdá se mi, že dodnes se s tím nevyrovnala), měla 3 práce, teď v důchodu se cítí nepotřebná, přestože ji se sestrou ujišťujeme, že potřebná je a rády ji se vším pomůžeme... Už nevím, jak na ni... Je možné, že už se ze své deprese nikdy nedostane? Krom léků na depresi užívá i Nakom Mite, protože má příznaky Parkinsonovy choroby (třepání končetin). Jak takovému člověku pomoci, aby se mohla vrátit do života? Vždy ji vše bavilo a byl to veselý člověk....
Léky, které jsou aktuálně na trhu

Užitečné odkazy:
Portál O lécích.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Státní ústav pro kontrolu léčiv


Dobrý den,

Před pár měsíci jsem převzal opatrovnictví mé matky po otci, který náhle zemřel. Opatrovník jí byl ustanoven soudem z důvodu alkoholové demence v roce 2000. Letos jí bude 70 let a již od počátku mého opatrovnictví u ní pozoruji problémy v chování. Domluvy i důrazné a vysvětlování je u ní bezpředmětné. Přesto bych ji však rád dochoval v domácím prostředí. Nicméně nejsem si jistý, zdali je to v jejím případě ještě bezpečné.
Vzhledem k tomu, že jsem v oblasti zdravotnictví laik a praktický lékař mi v této problematice nepomohl, dovoluji si Vás touto formou požádat o radu na koho se obrátit. Tedy kdo by byl schopný posoudit, zdali další setrvání matky v domácí péči je bezpečné.
Předem děkuji za Vaši případnou odpověď

_#IMGTEXT_
V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž krystalizuje jasnější představa o tom, jak se etika jako filosofický obor konstituovala v průběhu dějin západní filosofie a jak se její klíčové termíny dobro a ctnost staly centrem její pozornosti. Tematika ctností jakožto jednoho z řady prostředků realizace lidského života uskutečněného v božském vědomí, v němž mizí i klasická dichotomie dobra a zla, bude nosným pilířem u interpretativní analýzy vybraných náboženských a duchovních směrů: judaismu, islámu, konfucianismu a taoismu, hinduismu a buddhismu, včetně hledání etických souvislostí v kabalistických a tantrických naukách. Závěrečná část knihy je věnována speciálním problémům aplikované etiky, jakými jsou otázky smrti a umírání z perspektivy tibetského buddhismu, nárys obecné etiky pro klientské profese a položení možného filosofického základu pro etiku v oblasti sportu.

Vydavatelství: Triton, 2014
ISBN: 978-80-7387-786-6
[Publikace] Alexander Hackenschmied – Michael Omasta
_#IMGTEXT_
Monografický sborník věnovaný světově proslulému fotografovi a avantgardnímu filmaři Alexandru Hackenschmiedovi - Hammidovi, sestavil rakouský filmový vědec Michael Omasta k 95. výročí tvůrcova narození. Přizval k němu odborníky z Evropy i Spojených Států, kde tento plodný a inspirativní umělec dlouhá léta působil. Sborník se snaží pokrýt všechny důležité etapy jeho tvůrčího života od raných filmových pokusů v rodném Československu (stať Michala Breganta) přes jeho práce v americkém exilu pro Úřad válečných informaci a spolupráci s jeho životní partnerkou Mayou Derenovou až k pozdním dílům na poli polyekranu a velkoformátových kinematografických projektů s Francisem Thompsonem. Kniha vychází opět v součinnosti s programem Letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde proběhna výstava i ucelená přehlídka Hackenschmiedových filmů za účasti jeho syna. Kniha bude opatřena rozsáhlou komentovanou filmografií, výběrovou bibliografií, novou edicí Hackenschmiedových filmově literárních prací a bohatým obrazovým doprovodem, v němž nebudou chybět i dosud nezveřejněné fotografie.

Vydavatelství: Casablanca, 2014
ISBN: 978-80-87292-27-3
Výstava představuje filmové, divadelní a kabaretní hvězdy První republiky a protektorátu, významné osobnosti Prahy stejného období. Známá sběratelka historické módy Vlaďka Dobiášová na výstavě představuje pestrou škálu kostýmů a doplňků osobností, spojených nejenom s kabaretní zábavou, ale hlavně se stříbrným plátnem. Nechybí oblíbená filmová herečka Věra Ferbasová, pohledný gentelman Svatopluk Beneš, smyslná Adina Mandlová, populární Nataša Gollová a další, kteří se na filmovém plátně nechali zvěčnit.
Speciální část na výstavě patří Zitě Kabátové. Tato pražská rodačka je s místním prostorem provázána nejenom umělecky, ale hlavně ako jeho bývalá ředitelka. Po zákazu filmování, který trval dlouhých 25 let, vystřídala Kabátová několik nechtěných zaměstnání. Na dlouho zakotvila jako vedoucí kina Illusion v dnešním prostoru podniku Royal. Kino se specializovalo na filmy pro pamětníky a Kabátová sem pravidelně zvala vynikající herce (např. Nového, Buriana) na besedy před filmy. K výstavě se pojí pozůstalost zapůjčená rodinou Zity Kabátové a na plakátovacích sloupech se návštěvníci seznámí s jejím 99 let trvajícím životním příběhem na fotografiích z rodinného archivu s vlastnoručními popisy herečky. Royal Theatre Cinema Cafe, Vinohradská 48, Praha 2

Výbornou službu zavedla Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Její bezplatná online poradna Znám své léky vám pomůže vyznat se v lécích, které užíváte, odhalit případné interakce, tj. vzájemnou nesnášenlivost léčiv, a poukázat na konkrétní potraviny a bylinky, kterým byste se měli vyhnout
Padělky léků

Definice padělků léků a další důležité informace o této problematice.DEFINICE

Definice padělku léčivého přípravku v českém právním řádu neexistuje. Světová zdravotnická organizace definuje padělek léčiva jako „přípravek, jehož identita a /nebo původ jsou úmyslně a podvodně špatně označeny. Padělky mohou obsahovat správnou nebo nesprávnou účinnou látku a nebo ji neobsahovat vůbec, případně jí neobsahovat deklarované množství. Padělkem je i originální přípravek, jehož obal je falešnou napodobeninou.“ (WHO: Guidelines for the development of measures to combat counterfeit drugs, Ženeva 1999). Dá se také řici, že padělkem léčivého přípravku je přípravek, k němuž někde na světě existuje originál, tj. originální registrované léčivo, které je k dispozici na světovém trhu pod stejným názvem.

Dobrý den, jsme z okresu Havlíčkův Brod. Máme tatínka 71 let po operaci kyčelního kloubu.Bohužel se při léčbě přidaly další problémy a tatínek je dnes ležákem na LDN. Potřebujeme najít vhodné zařízení, kde by se nám o něj dokázali celodenně postarat, případně by nám ho pomohli "rozhýbat". Můžete nám, prosím, poradit?
Znám své léky
Bezplatná online poradna Znám své léky vám pomůže vyznat se v lécích, které užíváte, odhalit případné interakce, tj. vzájemnou nesnášenlivost léčiv, a poukázat na konkrétní potraviny a bylinky, kterým byste se měli vyhnout.

Poradna je určena pro pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří užívají více různých léčivých přípravků (na předpis nebo volně prodejných). Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře, pouze doplněním informací pro pacienty, jež mají zájem se dozvědět víc. Váš lékař nemusí vědět o všech přípravcích, které vám byly předepsány v jiné než jeho ordinaci.


[Publikace] Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – Kelnarová Jarmila, Matějková Eva
_#IMGTEXT_
Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití ve zdravotnických profesích. Po jejím prostudování a využití při výuce žák získá teoretické poznatky a předpoklady pro jejich využití v praxi. Psychologické poznatky obsažené v učebnici využije při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, při sdělování informací a při edukaci nemocného. Bude schopen hodnotit a chápat chování pacienta v určité situaci a získá možnost reflexe vlastních reakcí. Kniha je určena jako jedna z učebnic pro obor zdravotnický asistent a další zdravotnické obory.

Nakladatel: Grada, 2014, vyd. 2
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 225 | Další
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: