Vyhledávání

Vyhledávané klíčové slovo: výživnĂ©

[Poradna] Dotaz
Moje maminka leží v LDN Zábřeh na Moravě cca jeden měsíc.Dle vyjádření primáře je již stabilizována a tudíž ji musí přeřadit na sociální lůžko, které je zpoplatněno částkou 18.000,-- Kč měsíčně.
Tato částka je pro mě velmi vysoká a tak mi bylo sděleno, že maminka bude propuštěna domů, přičemž trpí stařeckou demencí a Alzheimerovou nemocí. V nemocnici netrefí z toalety zpět na pokoj. Maminka má v současné době trvalé bydliště převedeno do Soběslavi. Má nárok na zajištění sanitky pro převoz do místa trvalého bydliště a za jakých podmínek.
Pan primář ji přesto chce nechat převézt do místa bývalého trvalého bydliště v Zábřehu na Moravě.
Děkuji za odpověď, Marie Tomanopvá.

Mezi lidmi s přiznaným invalidním důchodem je rozšířen mýtus, že se jim doba, po kterou invalidní důchod pobírají, automaticky započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod.
Chudobou je ohroženo přes šest set tisíc starobních důchodců, přes sto tisíc je odkázáno na příjem nižší než 8 tisíc korun měsíčně.
Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí
mám nárok na čerpání volna OČR na ošetřování otce (82 let) po operaci? Otec nežije v mé domácnosti, tudíž musím být u něho v jiném městě. S otcem ve společné domácnosti žije pouze moje matka ( jeho manželka,76 let) která je sama vážně nemocná. Já jsem rozvedená a odkázaná na svoji mzdu.
Děkuji.
Zhruba čtyři sta padesát tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015. Dohodla se na tom ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zástupci organizací a svazů zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb
_#IMGTEXT_
Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení a rozboru právní úpravy a hodnotí jejich uplatňování v praxi. Druhé vydání publikace zohledňuje recentní změny právní úpravy alternativních trestů a opatření, které podstatným způsobem zasáhly zejména úpravu odklonů v trestním řízení, trestu domácího vězení, obecně prospěšných prací či peněžitého trestu. Autor provádí analýzu a kritické hodnocení všech těchto legislativních změn. V první části knihy jsou vymezeny základní pojmy (probace, mediace, odklon v trestním řízení), na něž navazuje podrobný rozbor právní úpravy v novém trestním zákoníku. Ve druhé části je analyzována činnost Probační a mediační služby, jejíž fungování je nezbytným předpokladem pro zajištění efektivního výkonu alternativních trestů a opatření. Rozebrány jsou jednotlivé fáze jejího působení, od přípravy provedení trestu až po kontrolu jejich výkonu, s důrazem na hodnocení efektivity metod používaných probačními úředníky.


Vydavatel: Leges
ISBN 978-80-8757-693-9

[Publikace] Chránit/nechránit - to je otázka – Čada Karel
_#IMGTEXT_
Publikace se zabývá otázkami ochrany duševního vlastnictví v prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Upozorňuje na zvláštní symbiózu autorských práv a práv průmyslových, zejména v prostředí výzkumných organizací (vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic či jiných právních forem). Zahrnuje problematiku práv a povinností autorů a původců na straně jedné a jejich zaměstnavatelů na straně druhé. Publikace obsahuje praktické návody k optimální ochraně duševního vlastnictví a podrobně rozebírá důležitost vnitřní právní úpravy v této oblasti, aby vztahy plynoucí z tvůrčí činnosti jedinců byly co nejméně problémové. Dále upozorňuje na úskalí smluv o společném výzkumu, a to zejména v případech, kdy dochází k mezinárodní spolupráci.

Vydavatel: Alevia, 2014
ISBN: 978-80-905538-0-4

[Publikace] Sociální právo České republiky – Tomeš Igor a kolektiv
_#IMGTEXT_
Podnětem k vytvoření této publikace se stala diskuze zástupců odborných pracovišť čtyř univerzit ČR na téma vzniku sociálního práva jako výsledku pozvolné konvergence pracovního práva a práva sociálního se sociálními souvislostmi práva na vzdělání a na zdraví. Tím vzniká nový obor veřejného práva, jehož obsahem je povinná sociální solidarita organizovaná státem s občany, kteří uplatňují svá nezadatelná sociální práva vůči státu a společnosti. Autoři se snaží definovat a popisovat sociální a právní instituce, které tvoří obsah tohoto nově vznikajícího oboru veřejného práva.

Vydavatel: Linde , 2014
ISBN 978-80-7201-938-0

[Publikace] Muž 50+ – Michael Kernbach
_#IMGTEXT_
Tato knížka je tím nejlepším dárkem k narozeninám pro vašeho kamaráda, kolegu, bratra, tátu či švagra, pokud jeho věk začíná číslem 5! Konečně se dozví, že teď už po něm nikdo nebude chtít, aby vypadal dobře, přestal kouřit, nebo dokonce vyhledával pohyb. Už nemusí být nejlepší, přebírat odpovědnost nebo se učit cizí jazyky! Humorný text a vtipné ilustrace ho zaručeně pobaví a potěší!

Nakladatel: Grada, 2014
ISBN: 978-80-247-5181-8
[Publikace] Tichý dech – Jan Trachta
_#IMGTEXT_
Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti
Zároveň jde o velmi osobní, s nadhledem a s humorem psanou výpověď člověka, který vyrazil do dalekých končin plný romantického nadšení a postupně začal zjišťovat, že mnohdy za zbytečné utrpení lidí nemůže jen chudoba a nedostatečná technická vyspělost zemí, ale i obyčejná lidská zpupnost a arogance tamních lékařů a úředníků. Dramatické líčení náročných operací v africké džungli a v haitských ruinách se střídají s popisem exotických krajin a života jejich obyvatel i s líčením některých krvavých historických událostí nedávné doby.

Autor Jan Trachta (1977) pracuje pro mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic. Jako chirurg byl vyslán na sedm misí, převážně do oblastí ozbrojených konfliktů. V roce 2008, 2009 a 2011 pracoval na východě Konžské demokratické republiky, v lednu 2010 odletěl na Haiti a působil také na misích ve Středoafrické republice, v Jižním Súdánu a na Pobřeží slonoviny. Souběžně s misemi Lékařů bez hranic pracoval šest let na Klinice dětské chirurgie v Motole; roku 2011 odjel na dvouletou stáž do Velké Británie.

Nakladatel: Paseka, 2014
ISBN: 978-80-7432-313-3
[Publikace] Přežívání – Barbora Vysloužilová
_#IMGTEXT_
Soubor osmi příběhů, které se vzájemně prolínají. Jedná se o výjimečná životní období lidí obyčejných i neobyčejných. Najdeme zde lásku, štěstí, neštěstí, radost, smutek, spravedlnost, bezpráví, život i smrt... Celá kniha je zasazena do současnosti, ale lze ji přijmout v jakékoli době. Někdy prostě není vše, jak se zdá být, a vždy se najdou věci, které nás překvapí....

Nakladatelství Repronis, 2014
ISBN: 978-80-7329-384-0
[Publikace] Žena 50+ – Michael Kernbach
_#IMGTEXT_
Padesátiny? Žádná tragédie… Obdarujte svoji kamarádku, kolegyni, maminku, tetičku či sestru tím nejlepším dárkem, který ji určitě potěší. Konečně se dozví, že se už nemusí omezovat, věřit reklamám na přípravky proti stárnutí, nosit bikiny, flirtovat, stát v autobuse nebo dbát na štíhlou linii. Humorný text a vtipné ilustrace ji zaručeně pobaví!

Nakladatelství Grada, 2014
ISBN: 978-80-247-5179-5
[Publikace] Vesnice – Vlastimil Vondruška, Alena Vondrušková
_#IMGTEXT_
V roce 2013 vyšel první díl Město. Druhý díl je věnovaný proměnám venkova od počátků zemědělství, přičemž důraz klade na období od středověku do nástupu industrializace. Autoři sledují vývoj sídlištních typů, proměny usedlostí a jednotlivých vesnických staveb. Podrobně se zabývají regionálními rozdíly lidové architektury, popisují nejvýznamnější technické stavby spojené se životem venkova a také dějiny zemědělství. Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set fotografií, výkladové slovníčky a tabulky.

Nakladatelství Vyšehrad, 2014
ISBN: 978-80-7429-362-7
Pečujete doma o své blízké – seniory nebo o péči do budoucna uvažujete?
Uvítali byste podporu, více informací a dovedností?

VYUŽIJTE NABÍDKY 2. BĚHU PROGRAMU TOTUM O. S.

ROZSAH: 5 BLOKŮ *3 VYUČOVACÍ HODINY
vč. prostoru pro dotazy a společné sdílení zkušeností s lidmi v obdobné životní situaci.

[Publikace] S bubnem na zajíce chodil – Bogdan Suceava
_#IMGTEXT_
Román s ozvuky děl Michaila Bulgakova, Umberta Eca i latinskoamerického magického realismu je sžíravou politickou satirou na poměry v rumunské společnosti devadesátých let minulého století, dobu liknavého přechodu od totality k demokracii, kdy staré modly padly a na jejich místo se drali taškáři a falešní proroci všeho druhu. V klauniádě kombinované s metafyzikou uvádí autor do příběhu náboženskou společnost se ztřeštěnou nesourodě poslepovanou ideologií, bojůvku fašistického zrna vyznávající vtělení dávného moldavského knížete a všudypřítomnou tajnou službu, jejíhož příslušníka proměnila uzbecká KGB kdysi v zrzavého kocoura. Střet různého pojetí spásy vede ke konfliktu a k otázce, zda je záchrana světa vůbec možná.

Nakladatel: Paseka, 2014
ISBN: 978-80-7432-436-9
VIDA o. s. srdečně zve zájemce o vystoupení z nejrůznějších závislostí, zájemce o postupné převzetí zodpovědnosti za vlastní tělesné i duševní zdraví na besedu – setkání hledačů vlastních cest ke zdraví, pomocníků na cestě i nejširší veřejnost, které proběhne 25. dubna v Praze.
Z vlastní praxe víme, že problém s vysazováním léků tady existuje a že podpora a relevantní informace u nás zatím chybí. Stále převládá tendence držet uživatele „na práškách“, bez ohledu na jejich potřeby, potíže a přání. V tomto smyslu a s tímto záměrem jsou také pacienti a jejich rodinní příslušníci "vzděláváni". Potom uživatelé léky sami vysazují nebo je berou nepravidelně a ohrožují tak sebe a mnohdy i okolí.

Konference se uskuteční na závěr projektu Evropské reminiscenční sítě "Vzpomínejme, když pečujeme" (Remembering Yesterday Caring Today Training - RYCTT), který probíhal v Praze v r. 2013 za účasti rodin pečujících o člověka s poruchou paměti a orientace a byl podpořen z programu EU Grundtvig.
[Publikace] Jak se z toho nezbláznit – Steve Taylor
_#IMGTEXT_
Víte, že pro to, abychom se vice těšili ze života, musíme ubrat a ne přidat? Blaire Pascal už dávno napsal, že „celá nespokojenost člověka tkví v tom, že nedokáže zůstat v klidu ve svém pokoji“. V dnešním uspěchaném světě to platí dvojnásob. Tento problém trápí mnoho lidí nezávisle na věku a pohlaví a trpí jím bohatí stejně jako nezaměstnaní. Tato kniha ukazuje příčiny našeho vnitřního neklidu a zároveň nabízí osm prostých kroků, jak se ho zbavit, žít vyrovnanější, šťastnější život a zároveň si své štěstí plně uvědomovat. Zjistíte, proč jste tak závislí na aktivitě a proč se snažíte vyplnit každý časový úsek, jen abyste unikli sami před sebou, a uvidíte, jak snadně je se této neustálé zaneprázdněnosti, která ve skutečnosti nepřináší žádné uspokojení, zbavit. Naučíte se mnohem lépe vnímat přítomnost a a pochopíte, že je možné si užívat ve své vlastní společnosti a svém duševním prostoru.

Nakladatelství: Synergie, 2014
ISBN: 978-80-7370-248-9
V pracovní skupině by se měli sejít také zástupci Legislativní rady Vlády ČR, Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti, Ministerstva pro místní rozvoj, Veřejného ochránce práv, Platformy pro sociální bydlení, odborníků z akademické půdy nebo přímo z řad poskytovatelů sociálních služeb. Účastníci se shodli, že při přípravě nového zákona by se měl brát zřetel také na oblasti jako je aktivní politika zaměstnanosti státu, veřejně prospěšné práce, problematika lidí ohrožených ztrátou domova, vyloučených sociálních skupin, seniorů apod. Sociální bydlení je totiž komplexní otázka, která zasahuje do řady oblastí života společnosti.

Zajímalo by mě co by měl domov důchodců hradit klientovi ze sociálního příspěvku a jestli rodina a klient má nárok chtít po domově důchodců výpis,co mu za tuto částku měsíčně či ročně poskytli,mimo služby,které si platí ze svého důchodu. Jestli klient může požadivat třeba proplacení léků za tento příspěvek a jiné např masáže.
[Publikace] 34 mýtů o zdraví – Epstein Donald M.
_#IMGTEXT_
Tato kniha nám vysvětlí, jak je to ve skutečnosti s mýty o tělesném zdraví. Každý z těchto oblíbených předsudků má totiž obrovskou, v podstatě magickou moc, která zásadním způsobem ovlivňuje symptomy nemoci, náš postoj k ní i způsob léčby. Autor, který je známým americkým léčitelem a trenérem životního stylu, názorně vysvětlí, jak nás rozšířené nepravdy negativně ovlivňují a nabídne jednoduché afirmace, které samy o sobě mají uzdravující sílu vůči těmto negativně působícícm předsudkům. Samotný autor v hledání škodlivých mýtů neklade žádné meze - mýty jsou z oblasti sociální (např. "pro uzdravení je nutné pochopit, co nebo kdo zadal příčinu nemoci"), medicínské (např. "každá nemoc má fyzickou příčinu"), náboženské (např. "nemoc je důsledkem příliš silného ega") i new age (např. "nemoc pomáhá překonat traumata z mých minulých životů").

Nakladatelství Grada, 2014
ISBN:978-80-247-4106-2
[Publikace] Metternich a Rakousko – Alan Sked
_#IMGTEXT_
Klemens Metternich (1773–1859) patřil nejen ke klíčovým osobnostem evropské politiky a diplomacie 19. století, ale jeho postava a politické činy dodnes provokují k rozmanitým a protichůdným interpretacím, především v českém prostředí, které ho vnímalo optikou národního obrození s jeho stereotypy. O to více je zapotřebí publikace, v níž Alan Sked, který působí na London School of Economics, představuje Metternicha v pozitivnějším, i když kritickém světle. Snaží se nejen proniknout k motivům jeho jednání a zmapovat působení v rámci celé jeho kariéry, ale odpovídá na mnoho podstatných otázek: Jakou úlohu měl Metternich při Napoleonově pádu? Proč byl Metternich nepochopen, ba nenáviděn přes své mnohočetné úspěchy? A byl opravdu v letech 1815–1848 předním evropským státníkem, který udržel v Evropě mír? Skedova práce je však též pokusem o celkové hodnocení Klemense Metternicha a pronikavým vhledem do osudů habsburské monarchie a jejích politických i kulturních dějin v době koncertu velmocí.

Nakladatelství: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014
ISBN: 978-80-7325-332-5
[Publikace] Gorkij – Antonín Hošťálek
_#IMGTEXT_
Byl Maxim Gorkij Stalinovým sluhou? Životopisná esej představuje významného spisovatele dnešním čtenářům.

Nakladatel: Moravskoslezský kruh, 2014
ISBN: 978-80-905604-1-3
[Publikace] Zahradníkův rok na hřbitově – Viki Shock
_#IMGTEXT_
Lehký funerální románek Zahradníkův rok na hřbitově je černohumornou prózou z prostředí hřbitova a jeho zaměstnanců, mezi něž klesne hlavní hrdina prokletý básník Hektor Hnípal. Ataky na čtenářovu bránici zaručeny, doporučuje devět z deseti hrobníků! Knihu doplnila kongeniálními ilustracemi talentovaná výtvarnice Linda Sova. Viki Shock (1975), básník, prozaik, výtvarný umělec, publicista aj. Pracoval jako mechanik, sanitář, knihovník, vrátný, asistent produkce v České televizi, korektor, příležitostný copywriter atd. V současné době pracuje jako dělník na hřbitově. Žije v Praze.

Nakladatelství: Clinamen, 2014
ISBN: 978-80-903493-8-4
[Publikace] Matematika života – Ian Stewart
_#IMGTEXT_
Současné objevy v biologii kladou velké množství důležitých otázek a odpovědět na mnohé z nich často není možné bez významného přispění matematiky. <br Pestrost matematických teorií, které se dnes používají ve vědách o živých organismech, je ohromná, a tak potřeby biologie podnítily vznik zcela specifické oblasti hraničního výzkumu matematiky zaměřené na procesy živé přírody. Dnešní matematici a biologové spolupracují na řešení otázek, které po staletí zaměstnávají mysl lidstva – co je to život a zda se můžeme dotknout jeho podstaty.

Nakladatel: Academia, 2014
ISBN: 978-80-200-2360-5
Současné objevy v biologii kladou velké množství důležitých otázek a odpovědět na mnohé z nich často není možné bez významného přispění matematiky

Nakladatelství Academia, 2014
ISBN: 978-80-200-2360-5

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 219 | Další


Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři:
Žít spolu aneb Partnerství je umění