Vyhledávání

Vyhledávané klíčové slovo: výživnĂ©

[Publikace] Léčivé síly ze zahrádky – Jadwiga Górnicka
_#IMGTEXT_
Představa, že léčba ve skutečnosti zabírá jen tehdy, je-li podpořena farmakologií, neodpovídá skutečnosti. Příroda nám sama naděluje rostliny a potraviny, jejichž léčivé účinky jsou nesporné. Blahodárné účinky petržele, celeru či žampiónů v záležitostech revmatických nebo cibule, česneku a citronu při vysokém tlaku a konečně kmínu, majoránky nebo pepře při zažívacích potížích jsou tak zřetelné, že je nemůžeme přehlížet. Dr. Jadviga Górnicka v této knize radí, jak zvládnout mnohé neduhy pomocí plodin, které míváme běžně na zahrádce.

Nakladatelství: Vašut, 2014
ISBN: 978-80-7236-828-0
_#IMGTEXT_
Odhalení a závěry, které kniha Podvody na talíři předkládá, jsou v dnešním globalizovaném světě který se vymkl z klou­bů, platné nejen pro Německo, ale pro celou Evropu. České vydání bylo na­víc doplněno a rozšířeno tak, aby zohledňovalo situaci v České republice. Kupujete si produkty označené fitness? Fit po nich nebudete, zato přiberete. Vyhledáváte tradiční regionální produkty připra­vené podle původních re­ceptů? Tře­ba tako­vá schwarzwaldská šunka: ze všech 750 000 prasat, která se každý rok na tak­zvanou schwarzwaldskou šunku zpracují, ne­po­chází ze Schwarzwaldu ani jedno všechna totiž pochází z velkochovů z celé Evropy. Anebo tradiční česká majo­néza Poli­­čanka: oproti tradiční recep­tuře obsa­hu­je osmkrát méně žlout­­ků, v ne­závislých testech kvality pro­pad­la, a přes­to se chlubí prestižní národní znač­kou Klasa udě­lo­va­nou ministrem ze­mě­dělství! Vybíráte si zdravé výrobky pro děti? To jsou nejčastěji jen skryté kalorické bomby plné cukru. Nápoje z jablek s pečetí bio? Ty mnoh­dy žádné jablko ani neviděly Tyto neuvěřitelné podvody a triky mají svůj systém. Potravinářské koncerny totiž dosáhly mezí možného růstu. A tak nám s po­mocí reklamy, která stojí miliardy, vnucují inovované výrobky, jež jsou nové a lepší pouze podle jejich tvrzení.

Nakladatelství: Rybka, 2014
ISBN: 978-80-87950-02-9
[Publikace] Deset kroků k vyšší sebedůvěře – Glenn R. Schiraldi
_#IMGTEXT_
Tato kniha vám pomůže jednou provždy skoncovat s pochybnostmi a začít si věřit. Autor čerpá z bohatých tradic západního i východního myšlení a nabízí ty nejúčinnější techniky od meditace bdělé pozornosti, práce s myšlenkami či ocenění silných stránek. Díky této knize zjistíte, jak úžasná a cenná bytost jste.

Nakladatelství: Grada, 2014
ISBN: 978-80-247-5146-7
[Publikace] Miluj své srdce – Louise L. Hay
_#IMGTEXT_
Autorka mezinárodních bestsellerů Louise L. Hay napsala spolu s Davidem Kesslerem, odborníkem na otázky spojené se smrtí, knihu, která dokáže pomoci každému, kdo někoho nebo něco ztratil. Změní váš náhled na rozchody i rozvody a ukáže vám, jak jít životem dál po smrti milované osoby. Autoři se zabývají i méně obvyklými nebo opomíjenými smutky, například ztrátou domácího mazlíčka či něčeho, co jste ani nikdy neměli. Naučte se společně s knihou přijímat tyto situace a uzdravte tak své srdce. (a nalezni klid a mír ve své duši poté, co zažiješ rozchod, rozvod či smrt milované osoby)

Nakladatelství: PRAGMA, 2014
ISBN: 978-80-7349-403-2
[Publikace] Nejvyšší princip – Alexander Loyd
_#IMGTEXT_
Nejvyšší princip vás nasměruje na cestu k úspěchu ve všech oblastech, protože pomáhá řešit problémy se zdravím, vztahy, kariérou, penězi atd. Je to pozvolný proces vedoucí k dosahování jednotlivých cílů každodenního života a jeho základem je poznání, kým skutečně jsme, a také pochopení, že život je tady a teď, nikoli v minulosti nebo kdesi v budoucnosti. A tím zmizí obavy, nenávist, strach a všechny negativní emoce, které ovlivňují mysl a přivolávají problémy. Jak říká Ale Loyd, je pouze na nás, jak se rozhodneme využívat úžasný potenciál svého bytí k uzdravování a rozvíjení své osobnosti a k šíření toho nejvyššího principu na světě lásky.

Nakladatelství: Pavel Dobrovský - Beta, 2014
ISBN: 978-80-7306-620-8
[Publikace] Diskriminace v zaměstnání a obrana proti ní – kol. Ústav státu a práva
_#IMGTEXT_
Diskriminace v zaměstnání je realitou, s níž se řada lidí setkává, aniž by přesně věděli, jak takovou situaci řešit a jaké mají možnosti obrany. Brožurka z Ústavu práva jim pomůže se zorientovat v základních otázkách: Co je to bullying, mobbing, staffing? Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací? Jsou navádění či pokyn k diskriminaci postižitelné? Jak se domáhat přiměřeného zadostiučinění či náhrady újmy? Co je to pozitivní diskriminace a jaký je povinný podíl? Jaké jsou možnosti jeho náhradního plnění?

Nakladatelství Academia, 2014
[Publikace] Život Marty Robinové – Bernard Peyrous
_#IMGTEXT_
Marta Robinová je bez pochyby jednou z nejpodivuhodnějších tváří 20. století. Tato prostá venkovanka, ochrnutá od osmnácti let až do smrti v sedmdesáti osmi letech, přijala na svém statku přes sto tisíc lidí! Znala některé z nejvýznačnějších osobností své doby. Změnila život stovek lidí, když jim poskytla radu, útěchu a dodala odvahu. Přesto zůstala prostou, přívětivou, upřímnou duší, nepostrádající zdravý rozum, smysl pro humor a vhled do věcí, jež z ní činily výjimečnou bytost. Co bylo tajemstvím Marty Robinové? Jaké místo zaujímala na její životní pouti její víra v Boha?
Ve snaze odpovědět na tuto otázku bylo napsáno mnoho knih a stovky článků. Marta Robinová je jednou ze současných Francouzek, o nichž se nejvíce napsalo. Tato kniha však je a dlouho zůstane životopisem referenčním. Je totiž podložena dokumentací vycházející ze značného počtu svědectví (zhruba tisíc) sebraných po její smrti a opírá se o prohloubené zkoumání její korespondence a zápisků.
/I v našem prostředí máme ženu s podobným příběhem, poskytující radu, útěchu a dodávací odvahu, nesmírně lidskou Ing. Hrdou./

Karmelitánské nakladatelství, 2014

První ročník Festivalu Nenechte si ubližovat je určen všem ženám bez rozdílu věku – těm, které by rády vyjádřily podporu obětem násilí, a i těm, které si touto zkušeností prošly.
Bohatý program zahrnuje kurz sebeobrany pro ženy se zaměřením na bezpečnost v prostorách jako jsou parky a veřejná prostranství. Časopis Osobní rozvoj připravil besedu se známým spisovatelem a motivačním koučem Markem Dzirasou. Nezisková organizace proFem na svých workshopech rozebere aktuální téma kyberšikany a problematiku výběru partnera. Návštěvnice Festivalu Nenechte si ubližovat se mohou těšit také na jógu, pilates, zumbu, Beauty koutek AVON, malířku Jarku Vybíralovou s workshopem pro děti I dospělé a na večerní party, při které zahrají DJ Robot a DJ Dave.
Minimální vstupné na festival je symbolických 100 Kč. Celý výtěžek akce poputuje na konto veřejné sbírky charitativního projektu AVON proti domácímu násilí a bude předán neziskovým organizacím na pomoc obětem domácího nás.
Koná se v termínu:od : 2. 8. 2014 čas : 12.00
Žluté lázně, Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4 - Podolí

_#IMGTEXT_
Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství, otorinolaryngologii a stomatologii. Po prostudování učebnice prokáží žáci znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí společně s využitím mezipředmětových vztahů umožní vyhledat, posoudit a popsat potřeby pacientů, plánovat a realizovat kvalitní ošetřovatelskou péči. Kniha je doplněna množstvím obrázků a fotografií, které bohatě ilustrují problematiku onemocnění v těchto vybraných klinických oborech.

Nakladatelství Grada, 2014
ISBN: 978-80-247-4342-4
[Publikace] Psychologie 1. díl – Kopecká Ilona
_#IMGTEXT_
Učebnice jako jediná na trhu se zaměřuje přímo na potřeby žáků studujících obor sociální činnost. V prvním díle je žákům předkládána problematika obecné a vývojové psychologie se zaměřením na uplatnění v sociálně zdravotnické oblasti. Obsah učebnice odpovídá požadavkům ŠVP (školního výukového programu) a bude vhodnou učební pomůckou pro žáky i učitele.

Nakladatelství Grada, 2014
ISBN 978-80-247-3875-8
[Publikace] Rychlý detox – Grillparzer Marion
_#IMGTEXT_
Získáte pevnou postavu, dobrou náladu a pěknou pokožku. Ano, tohle všechno způsobí detoxikace vašeho těla, která nastartuje imunitní systém, trávení, zlepší výsledky vašich krevních testů a činnost jater. V knize Rychlý detox zjistíte vše, co budete potřebovat a dělat během svého detoxikačního týdne. Detox neznamená hladovět, ale jíst zdravou výživu - zeleninové šťávy, chutné polévky i lehká jídla, která prospějí vašim důležitým orgánům - játrům, trávicímu ústrojí, ledvinám, kůži a lymfatického systému. Měli byste ale vynechat pšenici a cukr. Vyzkoušíte také zásaditou koupel a správně vedené masáže měkkým kartáčem. Prostě očista od hlavy až k patě, na všech úrovních. V knize je také seznam vhodných potravin, recepty, informace o použití divoce rostoucích rostlin a doporučená jednoduchá cvičení.

Nakladatelství Grada, 2014
ISBN 978-80-247-5235-8
Třetí ročník výstavy Život bez bariér se koná ve dnech 10. - 12. 10. 2014 na Výstavišti Černá louka v Ostravě.
[Akce] Letenští
Vernisáž na Letenských schodech Galerie Artwall : 17.7.- 30.9.2014 na Nábřeží kpt.Jaroše a Edvarda Beneše v Praze. občerstvení : kuchařky bez domova z Jako doma. Projekt Letenští se zabývá tématem bezdomovectví a místem, které lidem bez domova náleží ve veřejném prostoru města.
Prostor Art Wall Gallery představuje jedinečnou symbiózu městského organismu a galerie pod širým nebem. Cílem je podporovat pronikání současného umění do mimogalerijního prostředí.
Galerie se nachází na opěrné zdi pražských Letenských sadů.
Organizační záštitu nad galerií poskytuje c2c Kruh kurátorů a kritiků, o.s.

Unikátní výstavu o historii a současnosti vězeňství pořádá Vězeňská služba ČR ve spolupráci s odborníky z Generálního ředitelství vězeňské služby.
vstup volný

místo konání:
Galerie Jazzové sekce (vchod z Pálffyho zahrady, Valdštejnská 14, Praha 1)
od : 8. 7. 2014 do : 5. 9. 2014 čas : 11 - 17

[Poradna] maminka
prosím,mám v péči maminku (67let) má Alzheimerovu chorobu,teď přestala jíst a má tak slabé nohy že jí neunesou a padá.Kam se mám obrátit o pomoc ?Děkuji.
Třetí ročník výstavy Život bez bariér se koná ve dnech 10. – 12. 10. 2014 na Výstavišti Černá louka Ostrava. Najdete zde pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy bydlení, vozidel, možnosti trávení volného času a cestování.
Uvidíte praktické ukázky pomůcek pro seniory a handicapované např. speciálně upravená vozidla, můžete si nechat vyšetřit sluch a chodidla pro výrobu individuální ortopedické vložky. Připraven je také bohatý doprovodný program plný přednášek na různá témata, např. Jak se žije seniorům, Bezpečnost seniorů, Bezbariérová dovolená v Česku, Poruchy příjmu potravy, Zdravá výživa, Prevence rakoviny prsu aj. Návštěvníci mohou shlédnout ukázku výcviku vodících a asistenčních psů, canisterapie a také vystoupení tanečního souboru Jiřinky z Paskova. Zároveň se všichni mohou zapojit do tvoření v kreativní dílně Kaštanového krámku. Výrobky svých dílen rovněž představí i další občanská sdružení a chráněné dílny. Na základě poptávky návštěvníků minulého ročníku rozšiřujeme nabídku i o dětská témata.

Výstava se věnuje tématu smrti jako jednomu z nejsilnějších inspiračních zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu i ve výtvarném umění. Výstava představuje předměty vysoké hodnoty, mezi kterými nechybí notové autografy, vzácné staré tisky, ilustrace nebo ukázky uměleckého řemesla. Dává také do souvislostí díla z různých uměleckých oborů a konfrontuje středověké či barokní památky s uměním 19. – 20. století a s moderními vizualizacemi..


Dále: Výstava Onen svět
(24.7.2014-12.7.2015)
výstava představí téma smrti v lidové kultuře
Národopisné muzeum - Musaion, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

Výstava se věnuje tématu smrti jako jednomu z nejsilnějších inspiračních zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu i ve výtvarném umění. Výstava představuje předměty vysoké hodnoty, mezi kterými nechybí notové autografy, vzácné staré tisky, ilustrace nebo ukázky uměleckého řemesla. Dává také do souvislostí díla z různých uměleckých oborů a konfrontuje středověké či barokní památky s uměním 19. – 20. století a s moderními vizualizacemi..

České muzeum hudby - Muzeum hudebních nástrojů - Národní muzeum (NM)
Karmelitská 388/2 a 388/4, Praha 1 - Malá Strana
[Publikace] Rostliny pro zdravý život – Valíček Pavel
_#IMGTEXT_
Publikace si klade za cíl přispět k upevnění zdraví a předcházení nemocem v naší populaci. Nemůže však zahrnout celou šíři problémů, proto se zaměřila na tři významné oblasti v péči o zdraví. Některé byly již zmíněny v publikaci Léčivé rostliny třetího tisíciletí (2001), zde však jsou rozpracovány do větších detailů a doplněny o nejnovější vědecké poznatky. První část se zabývá tzv. rostlinnými adaptogeny či také tonizujícími nebo harmonizujícími rostlinami. Jsou to druhy, které mají mimo jiné schopnost napomáhat lidskému organismu po zvýšené fyzické i duševní námaze dostat se opět do rovnovážného stavu. Druhá část se věnuje některým rostlinám, které výrazně ovlivňují životně důležité funkce člověka, především imunitu a kardiovaskulární systém, působí antioxidačně apod. Poslední je potom zaměřena na velmi závažnou problematiku, kterou je rakovina. V žádném případě si neklade za cíl problém vyřešit, pouze skromně přispět k jeho řešení, a to s využitím některých vhodných rostlin a jejich produktů.

ISBN: 978-80-86231-40-2
[Publikace] Digitální demence – Spitzer Manfred
_#IMGTEXT_
Digitální média počítače, smartphony, herní konzoly a v neposlední řadě i televize nám mění život. V USA dnes mladiství věnují digitálním médiím více času alespoň sedm a půl hodiny denně než spánku. To vyplývá z reprezentativní studie, provedené na vzorku více než dvou tisíců dětí a mladistvých ve věku od osmi do osmnácti let. (jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum) Autor publikace je psychiatr.

Nakladatel: Host, 2014
ISBN:978-80-7294-872-7
[Publikace] Lichva: trestný čin a společenský jev – Ladislav Koudelka
_#IMGTEXT_
Důraz je v knize položen na současnou právní úpravu lichvy podle občanské­ho zákoníku č. 89/2012 Sb. a trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a na nejno­vější rozhodnutí českých soudů. Prostor je věnován také rozhodčímu řízení jako často zneužívanému prostředku pro realizaci lichvy. Kniha tak bude zásadní pomůckou pro práci policistů, státních zástupců, soudců i advokátů.
Autor přináší komparativní pohled na zahraniční a českou právní úpravu i soudní praxi hluboko do minulosti a všímá si také proměn postojů k lichvě v dílech různých filozofů. Lichvu tedy v knize představuje nejen jako trestný čin, ale také jako závažný společenský jev a na základě této hluboké analýzy dospívá k inspirativním úvahám de lege ferenda

Nakladatel: Wolters Kluwer ČR, 2014
ISBN: 978-80-7478-435-4
Muž se šedivými vlasy s knírem ve věku 50–60 let se zároveň pokoušel získat úvěr k zajištění nemovitosti ve výši 10 miliónů korun.
Klasická česká babička, která spatřuje smysl svého života v tom, že pečuje o vnoučátka a je odhodlána obětovat všechno svým vlastním dětem, se stává minulostí. Převzetí péče o vnuky, jejich hlídání a současně pomoc v domácnosti spojené s rolí prarodičů už není samozřejmou a očekávanou životní rolí. Podle sociologů počet prarodičů ochotných pomoci za každé situace i za cenu sebeobětování systematicky klesá.Dobrý den chtěla bych se zeptat zda mám nárok na nějaký příspěvek jelikož se starám o svého přítele který po úrazu utrpět tříštivé zlomeniny obou pat a musím se o něj starat Děkuji za brzkou odpověd
[Publikace] Světová válka – Václav Dobrý
_#IMGTEXT_
Kniha Světová válka zobrazuje 1040 velmi cenných historických pohlednic a svým rozsahem nemá u nás ani v Evropě obdoby. Milovníky historie potěší i řada důležitých faktů a nových nečekaných souvislostí. Knižních titulů o světové válce byla již vydána celá řada, ale originalita a autentičnost starých pohlednic připomíná letošní sté výročí od začátku první světové války novým strhujícím způsob.

2014
ISBN: 978-80-260-5895-3
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 224 | Další
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: