akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Hovory o zdraví

(29.6.2016)  Na internetové adrese www.hovoryozdravi.cz sdělují senioři své osobní prožitky související s přibýváním let.

seniorky bez schopnosti chodit si střihnou kankán, tvrdí taneční mistr Petr Veleta

(26.6.2016)  Petr Veleta, taneční mistr a choreograf, který pracuje pro Národní divadlo, zve na taneční setkání, které se koná 15.6 v rámci Fresh Senior Festivalu v Pelléově vile. „Zatančíme si valčík, čardáš, letkis a možná i country tance,” slibuje. Umíte roztančit i lidi, kteří si myslí, že pro ně tanec není. Jak to děláte?
Dříve jsem učil tančit jenom mladé a pohybově nadané lidi. Ale pak jsem zjistil, že i lidem starším, co se hůře hýbají, anebo dokonce trpí demencí, pomůže hudba a pohyb vést radostnější, veselejší a smysluplnější život.
http://www.prazskypatriot.cz/i-seniorky-bez-schopnosti-chodit-si-strihnou-kankan-tvrdi-tanecni-mistr-petr-veleta/

Restart@Siemens

(25.6.2016)  Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila v pátek 24. června v rámci pravidelných výjezdů do regionů výrobní závody Siemens v Mohelnici a osobně se seznámila s účastníky programu Restart@Siemens na pomoc lidem bez domova. V rámci tohoto programu český Siemens vybraným osobám nabízí zaměstnání a po dobu jednoho roku hradí náklady na bydlení. Současně spolu s neziskovými organizacemi poskytuje sociální podporu a poradenství.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/27040/restart_-_mohelnice.pdf

Vláda odmítla poslanecký návrh umožňující eutanazii

(23.6.2016)  23.6.2016
Poslanecký návrh zákona, který by ve vymezených případech umožnil eutanazii, odmítla vláda. Ministři Kabinet podle předběžného stanoviska pro zasedání měl upozornit na rozpor normy s koaliční smlouvou, v níž se ČSSD, ANO a KDU-ČSL zavázaly nepřijímat nic, co by bylo v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce.

http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/vlada-odmitla-poslanecky-navrh-umoznujici-eutanazii-482372#utm_medium=newsletter&utm_source=zdn

Naše stránky www.pecujici.cz končí

(22.6.2016)  Po 12ti letech ukončuji provoz www.pecujici.cz k 31.8.2016. Tošnerová

Vyhlášení Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2016

(16.6.2016)  Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR znovu vyhlašují Národní cenu sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2016. Jedná se o ocenění s dlouholetou tradicí. Cílem je podpořit pracovnice a pracovníky, jejichž každodenním úkolem je pečovat o druhé a pomáhat potřebným. Patronkou Národní ceny je opět populární herečka Hana Maciuchová.
Oceněny budou tři kategorie: pracovník v sociálních službách (terénní, ambulantní a pobytové sociální služby); sociální pracovník; manažer sociálních služeb. Návrhy na jednotlivá ocenění mohou zasílat uživatelé služeb, jejich rodiny a přátelé, spolupracovníci a vedoucí výše jmenovaných služeb a zařízení od 13. června do 30. září 2016.
Výsledky Národní ceny budou vyhlášeny na pražské Novoměstské radnici 15. listopadu 2016. Slavnostním odpolednem budou provázet patronka Národní ceny Hana Maciuchová a herec, recitátor a hudebník Alfred Strejček.
http://p12.helpnet.cz/aktualne/vyhlaseni-narodni-ceny-socialnich-sluzeb-pecovatelka-roku-2016
http://www.pecovatelkaroku.cz

Starší a zkušení mají u nás dveře otevřené, tvrdí firmy. Praxe je jiná

(12.6.2016)  Nedostatek lidí s praxí na pracovním trhu nahrává i nezaměstnaným po padesátce. Drtivá většina firem v anketě Hospodářské komory ČR s lidmi nad padesát počítá. V době, kdy začíná být pracovní síla vzácná, to potvrzují i pracovní agentury. Předsudky vůči věku však přetrvávají a starší uchazeči z úřadu práce mizí nejpomaleji ze všech.
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/predsudky-vuci-veku-v-zamestnani-dq4-/ekonomika.aspx?c=A160320_180243_ekonomika_rts

Devět lidí z deseti chce dožít doma. Jen jednomu se to splní

(11.6.2016)  Devět lidí z deseti chce dožít doma, ale devět lidí z deseti umírá v ústavech. Česko stále není připraveno na stárnutí populace a senioři končí v ústavech, i když by při zlepšení péče a nabídky služeb mohli dožít doma. Stárnutí se proto většina lidí spíše obává.
https://www.novinky.cz/domaci/404791-devet-lidi-z-deseti-chce-dozit-doma-jen-jednomu-se-to-splni.html

Senior ombudsman: Nové publikace pro pomoc seniorům

(9.6.2016)  Sdružení českých spotřebitelů vydává za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí aktualizovaná vydání publikací z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory, zaměřené na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování.

V rámci kampaně nazvané Senior ombudsman SČS nabízí seniorům konkrétní pomoc s cílem zprostředkovat souhrn informací, týkajících se lidských a ekonomických práv, zejména v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů; upozorňuje seniory na hlavní rizika, která nás v běžném životě mohou čekat, jak se jim vyvarovat, kde najít pomoc. K tomu slouží webové stránky http://www.seniorombudsman.cz/
k tomu vydává SČS publikace.

Nové brožury napomáhají naplňovat strategii Sdružení českých spotřebitelů vyjádřenou sloganem: „Jen poučený spotřebitel se může účinně bránit“. Publikace jsou kromě tištěné verze volně dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách SČS. Pro zájemce jsou poskytovány zdarma.

Cena Senior roku 2016

(9.6.2016)  Přihlašovat můžete již nyní do 31. července.
Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.
Kategorie jsou dvě:
Nejlepší senior/seniorka a Nejlepší klub.
Více informací k Ceně Senior roku 2016
http://www.sensen.cz/aktuality/2016/cena-senior-roku-2016-(4)/

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: