Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Všechny publikace

Hormony a lidská mysl

Vratislav Schreiber
Hormony a lidská mysl
Překvapivý vliv hormonů na psychiku odhaluje populárně-vědecká práce předního českého badatele, autora mnoha odborných knih, který se celoživotním dílem zasloužil o udržení tradice a vysoké úrovně české endokrinologie jako následovník jejího nestora profesora Charváta. Své znalosti a zkušenosti předává po vzoru slavného předchůdce srozumitelnou a přitažlivou formou. Publikaci lze proto doporučit jak odborníkům z řad studentů medicíny, endokrinologů, psychiatrů, psychologů a neurologů, tak zainteresovaným laikům.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN 80-7254-433-0

Interkulturní psychologie

Jan Průcha
Interkulturní psychologie
Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů
Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-885-6

Jak překonat nesouhlas

William Ury
Jak překonat nesouhlas
4. vydání úspěšné knihy spoluautora bestselleru "Jak dosáhnout souhlasu", se soustřeďuje na jednání s "problémovými" lidmi, tj. těmi, kteří neprojevují ochotu dohodnout se, popř. jsou ovládáni negativními emocemi. Strategie je zaměřena nikoli na zlomení odporu, ale na to, aby se váš partner sám rozhodl hrát vaši "hru" a přijmout váš styl vyjednávání. Kniha analyzuje styl vyjednávání "problémového" partnera, jeho reakce, negativní emoce i pochybnosti. Postupně seznamuje s různými vyjednávacími triky a taktikami s cílem umožnit vám získat to, co chcete, aniž byste museli zbytečně ustupovat.

Vydalo nakladatelství Management Press, rok vydání 2004
ISBN 80-7261-103-8

Počítač pro seniory

Jiří Lapáček
Počítač pro seniory
Počítače pronikají stále více do našeho každodenního života, mohou nám usnadnit práci, otevřít cestu k obrovskému množství informací, spojit nás s našimi blízkými a přáteli, které život zavál do dalekých koutů. Sblížit se s počítačem a naučit se jej používat není vůbec těžké. Každé období lidského života má ovšem své zvláštnosti, a to je potřeba mít na paměti, pokud se chceme naučit něco nového. Jinak věci zvládá dítě, jinak člověk, kterému je padesát a více let. Výklad se vyhýbá zdlouhavým vysvětlením i náhlým skokům, látku odměřuje v přiměřených dávkách, aby se čtenář neztratil v záplavě novinek.

Vydavatel: Computer Press, rok vydání 2003
ISBN 8072268104

Zdravá výživa

Václava Kunová
Zdravá výživa
Publikace zkušené dietní lékařky. Jednotlivé kapitoly přehledně, jasně, a především s ohledem na naše prostředí vysvětlují základní principy racionální výživy a vyvracejí nejčastější mýty a omyly. Zvláštní prostor je věnován dosažení a udržení přiměřené tělesné hmotnosti a vlivu výživy na riziko vzniku civilizačních nemocí. Vyčerpávající tabulky nutričních hodnot a profesionální odpovědi na nejčastější laické dotazy vám pomohou převést zdravý způsob stravování do vašeho každodenního života.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0736-5

Jak roztancovat babičky

Marie Kubátová
Jak roztancovat babičky
Kniha dokládá,jak lze žít plně a plodně bez ohledu na věk.Ilustrace I.Huttnerové.Vydalo nakladatelství Sláfka, rok vydání 2004
ISBN: 80-86631-08-7


Nadměrné obavy o zdraví

Praško, Pašková, Prašková
Nadměrné obavy o zdraví
Rady pro klienta a jeho rodinu
Nadměrné obavy o zdraví, v odborné terminologii tzv. somatoformní poruchy, představují skupinu problémů, kdy si klienti stěžují na tělesné příznaky, opakovaně žádají o lékařské vyšetření, avšak není nalezen žádný tělesný podklad jejich problémů. Průběh obtíží je často chronický a je spojen s dlouhotrvajícím narušením sociálního a rodinného chování. Text je doplněn řadou příkladů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-881-3

Jak bojovat se stresem

Tomáš Novák
Jak bojovat se stresem
Zkušený poradenský psycholog a autor řady populárně psychologických bestsellerů, opět přichází s publikací na nevyčerpatelné téma, jak se cítit dobře ve vztazích s lidmi a rovněž ve vztahu se sebou samým. Nejčastějším zdrojem duševní nepohody moderního člověka je stres. Tentokrát se autor v souvislosti s obranou proti stresu zaměřuje na lidskou osobnost a její odchylky od projevů, které cítíme jako "normální".

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0695-4

Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě.

Massimo Montanari
Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě.
Autor je profesorem medievalistiky na univerzitě v Boloni, je považován za jednoho z předních odborníků na středověkou historii. Ve svém bádání se zaměřuje na dějiny stravy, gastronomie a postojů vůči jídlu. Prostřednictvím událostí spjatých se stravou, za nimiž se skrývají výrazné symbolické hodnoty, nás tato kniha provází zásadními etapami evropské historie až do revoluce, která na prahu dneška rozvrátila tisícileté výrobní a spotřební modely. Ty však navzdory četným rozporům dál ovlivňují naše každodenní jednání.

Vydalo nakladatelství Lidové noviny, rok vydání 2003
ISBN 80-7106-560-9

Veřejná zpověď ženy ve středních letech. Věk 55 a 3/4

Sue Townsendová
Veřejná zpověď  ženy ve středních letech. Věk 55 a 3/4
Kniha anglické spisovatelky, dramatičky a novinářky je jasným důkazme, že člověk může přežít všechno. S humorem a nadhledem může zvládnout střety s potížemi v domácnosti a příbuznými či nemocemi. Fejetonky v této knize vycházely v časopise The Magazine v letech 1993 - 2001 a jsou to vtipné střípky o všem, čím žije současná britská ženská, co ji těší, co ji děsí a co absolutně znepříjemňuje život.

Vydavatelství Mladá fronta, rok vydání 2002
ISBN 80-204-0980-7

Chudáci, žebráci a vaganti

Martin Rheinheimer
Chudáci, žebráci a vaganti
Zabývá se tématem, které je stále živé: tématem vyvrženců společnosti a těch, kteří ji z nejrůznějších důvodů odmítají. Přesto i oni, a v jistém smyslu právě oni, dotvářejí celkový obraz doby, jejíž „oficiální“ tvář je jen jednou z možných. Jak se takoví lidé setkávají se společností, kterou sotva kdy úplně opustí? A jak se ona setkává s nimi? Kdo vůbec jsou tito lidé? Na tyto a mnohé další otázky se německý historik Martin Rheinheimer snaží nalézt vlastně poprvé odpověď ve své přitažlivé knize.

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, rok vydání 2003
ISBN 80-7021-579-8

Narození a smrt v české lidové kultuře

Alexandra Navrátilová
Narození a smrt v české lidové kultuře
Autorka, významná brněnská etnoložka, zabývá zlomovými okamžiky lidské existence – narozením a smrtí – kol nichž se rozvinulo nesmírné bohatství zpěvů, obřadů a pověr, jejichž analýzou autorka dospívá k hlubokému pohledu do myšlení českého lidu v době před nástupem moderní civilizace. Dílo doprovází též bohatá obrazová dokumentace.

Vydalo nakladatelstvi Vyšehrad, rok vydání 2004
ISBN 80-7021-397-3

Otoneurologie. Diagnostika a léčba závratí

Aleš Hahn
Otoneurologie. Diagnostika a léčba závratí
Obecná část pojednává o příznacích poruch, vyšetření a problémech diferenciální diagnostiky periferního a centrálního vestibulárního syndromu. Část speciální se pak zabývá typy vestibulárních poruch, jak centrálními, tak periferními a podrobně popisuje jejich symptomatologie s novými poznatky.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0510-9

Babky na divoko

Milena Holcová
Babky na divoko
Je vám přes čtyřicet, děti se osamostatnily, manželství už vás nemůže ničím překvapit. V téhle životní etapě dozrává nový, dosud opomíjený problém. Máte stárnoucí, nemocné, čím dál závislejší rodiče. Dvě přítelkyně středního věku se rozhodnou řešit své konfliktní vztahy s matkami, kterým je přes sedmdesát, poněkud netradičně - společným cestováním po Krétě "na divoko", bez střechy, bez průvodce. Den po dni, hodinu po hodině se před vámi odkrývá téma rozporuplnosti mateřství, opuštěnosti stáří, různých variant sexuality, závislosti, nesmiřitelnosti i něhy.

Vydalo nakladatelství Šalvar, Brno, rok vydání 2002
ISBN 80-903011-3-4

Reflexní masáže pro začátečníky

David F. Vennells
Reflexní masáže pro začátečníky
Léčení pomocí tlakových bodů. Reflexní masáže jsou jednoduché a přitom účinné. V knize najdete úplné a jasné instrukce s názornými obrázky.

nakladatel: Beta-Dobrovský, rok vydání 2004
ISBN: 80-7306-080-9Kdy je rakovina léčitelná?

Zdeněk Dienstbier
Kdy je rakovina léčitelná?
Publikace našeho předního onkologa a presidenta Ligy proti rakovině shrnuje základní body prevence onkologických onemocnění, popisuje samovyšetřovací metody, věnuje se problematice vzniku onemocnění a jeho léčby, a to především z hlediska pacientova prožívání – autor doporučuje, jak se vyrovnat se zjištěnou diagnózou a průběhem léčby, jakou zvolit životosprávu a podpůrnou léčbu v rámci rekondice, zvláštní kapitolu věnuje rodinným příslušníkům nemocného. V knize jsou uvedena práva pacientů, je také zmíněna otázka důstojného dožití pacientů v pokročilém věku.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-7169-303-0

Osobní asistence - příručka postupů a rad pro osobní asistenty

Jana Hrdá
Jednou ze zásad světového hnutí Idependent Living je deprofesionalizace (viz Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému životu). To znamená, že osobní asistenti sebeurčující osobní asistence (tj. osobní asistence, při níž má klient maximální možnost určovat způsob svého života, protože si sám školí osobního asistenta podle svých potřeb a řídí jeho práci) nepotřebují žádnou kvalifikaci (odbornou způsobilost, vzdělání). Její uživatel nemá být předmětem péče, nemá být vydán všanc pečovateli-odborníkovi, který ví lépe než on, co potřebuje a co si má přát. Uživatelé služby, stejně jako ostatní lidé, znají sami sebe nejlépe, znají své potřeby a svůj život, a je tedy nezbytné, aby o něm také jako ostatní rozhodovali. A stejně jako ostatní si volají specialisty teprve tehdy, když potřebují odborný zásah.

Vydala POV, 1997

Empatie. Vcítění v každodenním životě

Jirina Prekop
Empatie. Vcítění v každodenním životě
Známá psycholožka českého původu působící dlouhá léta na dětské klinice ve Stuttgartu ukazuje pomocí četných příkladů typických i pro české prostředí, jak v mnoha oblastech našeho každodenního života narážíme na chybějící schopnost empatie.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN: 80-247-0672-5

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě

World Health Organization
Rehabilitace po cévní mozkové příhodě
Publikace představuje dle WHO velmi dobrého průvodce pro terapeuty a profesionální pracovníky v primární zdravotnické péči. Stručná úvodní část se zabývá příčinami iktu a jeho důsledky pro poruchu funkční schopnosti postiženého (poruchy hybnosti, komunikační a emoční problémy, poruchy polykání, inkotinence, sociální problémy a další). Zahrnuje komplexní péči o nemocného s cílem o získání maximální funkční nezávislosti nemocného s iktem. Přeložila mgr. Simona Šeclová

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN: 80-247-0592-3

Nezoufejte! V každé rodině je něco...

Ivan Krejčí
Nezoufejte! V každé rodině je něco...
Po úspěchu knížky Nezoufejte! Jsou ještě horší děti než ty vaše se autor rozhodl vyřídit si i pár účtů s celou rodinou. Učinil tak ve stejném duchu, vtipně a s nadhledem a nezapomněl glosovat i aktuální starosti a události, v dobré víře, že po přečtení se čtenáři bude život v jeho vlastní rodině jevit snesitelnější.

Vydalo nakladatelství Ivo Železný, rok vydání 2003
ISBN:80-237-3773-2
« | 1 | .. | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: