Proběhlé akce


kurz Zvládání emocí vnitřně a v interakcích

pondělí 4. června 2012 - úterý 5. června 2012
http://pecujici.cz/cz/probehle-akce/kurz-zvladani-emoci-vnitrne-a-v-interakcich-2

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými otázkami týkající se způsobilosti k právním úkonům, opatrovnictví a práv lidí s postižením vyplývající z české legislativy, mezinárodních úmluv a praxe soudů a představit jim nové instituty, které v budoucnu zavede nový Občanský zákoník. Součástí kurzu je i praktický workshop navazující na teoretickou část, ve kterém mohou účastníci diskutovat o jejich zkušenostech a konkrétních problémech vyplývajících ze vztahu mezi opatrovancem a opatrovníkem.

Místo: TVS Fokus Praha; Dolákova 24, Praha 8
Pořádají: Fokus Praha, o.s.
Kontakt: , tvs@fokus-praha.cz, Tel: 283853096
Akce je určena pro:

Kurz je zaměřený na získání praktických dovedností, jak zacházet s emocemi u sebe a v interakcích s druhými. Teorii emocí zprostředkovává především v kontextu praktických cvičení. Ta vycházejí z tradice humanisticky orientované psychologie a introspektivní práce s myslí (Satiterapie, C. G. Rogers, J. L. Moreno, E. T. Gendlin, A. Pesso, D. Goleman aj.). Během kurzu mají účastníci možnost podívat se na své emoce zblízka a vzájemně se inspirovat k nalézání způsobů, jak s emocemi zacházet.

Schopnosti, které jsou v kurzu rozvíjeny, jsou základními stavebními kameny emoční inteligence. Ta spočívá v praktickém pochopení, jakým způsobem emoce ovlivňují jednání, vztahy, úspěchy a celkovou kvalitu života. Emoce jsou našimi vnitřními souputníky, jež spoluutvářejí náš život nejen v rovině osobní a citové, ale mají též významný vliv na život profesní. Jsou totiž pramenem našich motivací a podmiňují rozhodování, výkonnost i způsoby komunikace. Emoční inteligence začíná u schopnosti porozumět svým vnitřním stavům, což je předpokladem jejich akceptace, zvládnutí a využití.

Témata, kterým se kurz věnuje:

► emoce v našem těle a v naší mysli
► budování osobní integrity
► zvládání akutních silných emocí (strach, vztek, bezmoc, tréma)
► psychohygiena a relaxační techniky
► emoce v komunikaci, empatie
► roadblocks aneb několik zaručených způsobů, jak „zazdít“ komunikaci s klientem/partnerem
► introspektivní a meditační techniky
► síla uvědomění a rozvoj schopností mysli
► krocení neprospěšných emocí
► jak učinit z emocí své spojence
► emoce v „dramatických“ interakcích
► prožívání – vědění – jednání

Určení

Kurz je určený každému, kdo chce ve svém profesním či osobním životě objevit a rozvinout vlastní možnosti, jak pracovat s emocemi a schopnostmi mysli, a to jak vnitřně, tak v komunikaci s druhými.

Lektoři
Mgr. Jan Honzík / David Valouch / Mgr. Ondřej Skála

Cena

2900,- Kč (včetně 20% DPH)

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Osvědčení

Účastník získá po absolvování certifikát od TVS Fokus Praha.

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 70 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: