Kalendář akcí

Pořádáte-li akci, které se mohou účastnit i laičtí pečující o staršího člověka a mohla by být pro ně užitečné, informujte o ni na našem webu! O vaší akci se dozví dalekovo více lidí, můžete vložit i obrázek. Řada akcí pro profesionály je vhodná i pro laiky. Lze vložit i pro informaci i zajímavý seminář, konferenci či akce, které se již konaly, včetně obrázků. Mohou být inspirací k podobným aktivitám pro ostatní.


Základy krizové intervence

čtvrtek 13. října 2016 - pátek 13. října 2017
http://pecujici.cz/cz/probehle-akce/zaklady-krizove-intervence

Dvoudenní kurz (16 hodin) na téma krizová intervence.

Místo: V rámci ČR
Pořádají: Bc. Martin Florián
Kontakt: Bc. Martin Florián, info@mousou.cz, Tel: +420603550726
Akce je určena pro:

V rámci kuru se účastníci seznámí s pojmem krize a krizová intervence, možným chování při krizi a pomocí člověku v krizi. Druhý den kurzu je zaměřen na krizovou intervenci ve vztahu k seniorům a ke krizovým situacím vztahujícím se k tomuto období života. Dále pak problematika týrání seniorů a krizová intervence ve vztahu k závislostem na OPL.

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: