Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

(9.7.2017)

Dne 30. června 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 75. výzvu „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3  Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. 
Podpora se zaměřuje na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
http://www.helpnet.cz/aktualne/deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-ii

Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-ii

zpět >>>

Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: